Проф. Герджиков: Психологията е най-желана в Алма матер, правото сега е на 10-о място

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6319869 www.24chasa.bg
Проф. Анастас Герджиков СНИМКА: Алексей Димитров

С около 1000 повече са кандидатите тази година

- Проф. Герджиков, какво се промени с промяната в изпитите по история и литература, в които добавихте и тестови въпроси?

- Общият брой на кандидатите в Софийския университет е нараснал. Те са 7227, докато през 2016 г. бяха 6599. Три са причините за увеличението на броя на кандидатите. Промяната на формата на изпита е окуражила повече зрелостници да кандидатстват, въпреки че изпитът не е по-лесен. Второ, защото министерството в резултат на провежданата през последните няколко години реформа от две години за първи път не одобрява на всички висши училища целия прием, който са поискали, а го ограничава по определени критерии. Третата причина е онлайн платформата, която въведохме и която прави кандидатстването удобно и бързо и няма нужда от попълване на множество формуляри.

- Кои са най-желаните специалности в Софийския университет тази година и какво е разместването?

- На първо място е психологията с 1988 кандидати.

Следва я

публична

администрация

с 1382-ма

Социология са посочили 1229. В първите 20 се подреждат английска филология, компютърни науки, софтуерно инженерство, българска филология. Следват информатика, информационни системи, право. В челната двайсетица са също политология, педагогика, предучилищна и начална педагогика, европеистика с английски език, графичен дизайн, културология, социални дейности, философия и логопедия. Това са първите 20.

- Запазва се тенденцията психологията да е водеща сред желанията на младите.

- Да, няколко години е така. Другите специалности се разместват. Случвало се е правото да е първо, сега е по-назад. Английска филология сега е четвърта, а имаше една година, в която не можа да запълни всички места на първо класиране. Компютърни науки, софтуерно инженерство, информатика, информационни системи са четири различни специалности. Може би затова всички са в десетката, но не са на първо място. Има повече възможности за кандидатстване.

- Какво е обяснението ви за психологията, специалността като че ли не дава големи възможности за реализация?

- Кандидат-студентите може би имат интерес към това образование не само заради реализацията, а защото ги интересува като тематика. Освен това реализацията и в тази специалност е много добра.

- План-приемът е намален, ще спрат ли допълнителните класирания, за да се запълнят незаетите места?

- Засега не, защото демографската криза доведе до това, че децата са малко, а местата са намалели по-малко, отколкото са намалели кандидат-студентите. През последните две години с намаляването на местата за студенти министерството реагира на този намалял брой кандидат-студенти и на това, че когато ограничиш приема, качеството се повишава още на входа.

- А какво е равнището на новоприетите студенти?

- Равнището традиционно е по-ниско, отколкото преди 20 години. И както много пъти съм казвал, това не е, защото средното образование е по-некачествено. Аз не мога да оценявам средното образование. На първо място е, защото през последните 20 години приемаме 80% от випуска, докато преди това приемахме 20%. Естествено е, че с тези 60% допълнително приети вече 20 години нивото пада. Въпреки това

във всеки випуск

има

изключително

силни

кандидат-студенти и те стават след това много силни студенти.

- И с добра реализация, както показва рейтинговата система на университетите.

- Добрата реализация е резултат както на качеството на преподаване, така и на това, че в науката сме винаги на челно място. Тези неща са свързани и дават образование, което наистина позволява много по-добра реализация, отколкото на други места. Това се установява от данните на НОИ вече няколко години.

- Вдигате таксите за обучение в част от специалностите догодина, няма ли това да създаде напрежение?

- През последните 2 години малко повишихме таксите. Това е така, защото преди това 8 години не бяхме ги увеличавали и сме изостанали много и от другите висши училища, и от реалния пазар.

Не става дума за

драстични

увеличения

Тази година нямаше спорове по този въпрос.

- Казвате, че сред приоритетите на Софийския университет е привличането на чужди студенти, какви програми на английски вече имате?

- Имаме 2 бакалавърски програми на английски език и 40 магистърски на английски. Истинско увеличение на чуждестранните студенти ще има, ако успеем да въведем сериозно дистанционно обучение. То няма да е раздаване на дипломи. Ще бъде с подготвени преподаватели и осигурени технически средства. Имахме 10 европейски проекта в тази област. Подадохме документи за институционална акредитация и я получихме преди около месец. Засега сме получили една институционална и една програмна акредитация. Тази година не може да започнем с повече от една програма, която е в областта на педагогиката. Останалите са готови и подадени за акредитация. Много напреднала е програма в областта на информатиката.

- Двама студенти са подали сигнал до полицията и до Агенцията за държавна финансова инспекция да се провери законосъобразността на допълнителните възнаграждения в университета, какво ще им кажете?

- В края на февруари по искане на двамата студенти Академичният съвет поиска да получи справка за допълнителните възнаграждения. В края на май справката беше предоставена на Академичния съвет. Тя

съдържа над

3000 реда и

няколкостотин

колони,

защото в нея трябваше да се опишат всички видове допълнителни възнаграждения. От справката се вижда, че не става дума за бонуси, награди или 13-а заплата, а за допълнителни възнаграждения, дължими по Кодекса на труда и колективния трудов договор. Справката отразява допълнителни плащания за трудов стаж и професинален опит, за по-висока професионална квалификация, за касов риск при касиерите, за изпълнение на проекти и др. Да не ги изплатим, би било нарушение.

Визитка

* Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури през 1982 г.

* През 1984-1985 г. следва класическа филология в Софийския университет. През следващата година продължава в Хумболтовия университет в Берлин

* От 2008 г. е професор

* Бил е зам.-министър на образованието и науката от 2001 до 2003 г. и управител на фонд “Научни изследвания” от 2008 до 2009 г.

* Води лекции по латински език и римска литература в катедра “Класическа филология”

* Първият преводач на Аристотеловата “Политика”

* Заместник-ректор от 2010 г.

*  На 17 ноември 2015 г. беше избран за ректор на Софийския университет

  • Ще смени ли стъпката старият лъв “Газпром”

    Европейската комисия можеше да наложи глоба в размер на 10% от годишния оборот на Газпром, защото нарушава европейското законодателство. Което означаваше глоба за милиарди евро. Това обаче не се случи, след като руската компания се споразумя с ЕК и някои виждат в това лоша новина. Има обаче и добри новини от споразумението,
  • Древните находки ли да се преместят, или да завие магистралата

    Ами ако се препроектира трасето на “Струма” и пак достигне до древно селище? ДЕСЕТИНА древни селища попаднаха под готовите лотове на магистрала “Струма” от София до Кулата. Всъщност, ако финансирането за изграждането на аутобана не беше осигурено, държавата едва ли щеше да намери средства за такива мащабни археологически разкопки.