Боян Магдалинчев: Този ВСС ще избере 3-мата големи в съдебната власт

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6504743 www.24chasa.bg

Надявам се да няма разделение в съвета, казва представляващият ВСС Боян Магдалинчев

- Съдия Магдалинчев, заявихте, че в новия ВСС няма да има разделение между членовете. Как ще го опазите от това?

- Разделението е дотолкова, доколкото има 2 колегии - съдийска и прокурорска, както е по закон. Те са на чисто професионално ниво.

Друго разделение между членовете на съвета силно се надявам да няма, защото и едните, и другите - от професионалната и парламентарната квота, са избрани и би следвало да работят в една посока.

По отделни

въпроси е

нормално да има

различни тези,

разминавания. Вие сте свидетели - заседанията се предават онлайн. Всеки си излага своята теза, но това не прераства в личностно отношение, а е нормално да има различни виждания. Ето, онзиден, като обсъждахме на предишния пленум каква да бъде процедурата за ръководител на Върховния административен съд след указа на президента, имаше различни мнения по въпроса. Всеки мисли по различен начин и имаше дебати около 2 часа, а решение се взе след гласуване. Това не значи, че има противопоставяне. Аз излагам една теза, друг застъпва друга и тъй като сме колективен орган, след гласуване се взема решение.

Така че при юристите е нормално, това е тяхната природа - да имат различни виждания, различни позиции и да има сблъсък на мнения. Това обаче не означава, че има разделение и обособяване по групи. Надявам се да няма. Това е изключително важно за работата на самия съвет и посланията, които отправя към обществото и магистратите. На този етап няма разделение.

- Имахте тежка процедура за избор на временен шеф на Софийския градски съд. Десислава Попколева беше избрана, но от второ предложение.

- Там спорът беше на друга основа. Дискусията бе кой има право да предлага и.ф. председател на СГС. В Закона за съдебната власт са разписани тези, които имат право да го предлагат - общото събрание на съответния съд, министърът на правосъдието и самият кандидат може да се самопредложи. Това са субектите, които могат да предлагат и.ф., а и титулярен председател.

На тази плоскост беше спорът, не е имало противопоставяне. Една част от колегите застъпиха принципно решение от 2016 г., че право да предлагат административен ръководител на съд имат и ръководителите на висшестоящите съдилища. За СГС това е председателят на Софийския апелативен съд. В случая г-жа Даниела Дончева, която заема този пост, предложи съдия Стефан Милев, а г-жа Попколева беше предложение на г-н Панов в качеството му на председател на ВКС. Спорът беше могат ли и те да правят предложение за административен ръководител. Едната част застъпихме тезата, че в закона са ясно изброени тези, които имат право на предложение, а другата част бе на мнение, че с цел по-голяма оперативност могат да се правят предложения и от висшестоящите ръководители, в това число и от шефа на ВКС.

В конкретния случай първия път, когато не се възприе предложението за ръководител да бъде избрана г-жа Попколева, то беше отправено от г-н Панов. Когато обаче тя бе избрана, то тя беше предложение на общото събрание на СГС още от времето на Калоян Топалов, преди той да си подаде оставката. Получили сме и писмо от Топалов с предложението и тогава за първи път се постави въпросът за гласуване. Аз казах, че имаме надлежно сезиране от компетентен орган, какъвто е общото събрание, имаше съпроводително писмо, беше входирано до ВСС и него подложихме на гласуване. Това беше спорният момент.

Преди пак беше същият кандидат, но ни се докладва, че във ВСС, няма входирано предложение. Затова приехме, че имаме легитимно предложение след писмото от общото събрание.

- Кои са приоритетите пред новия ВСС?

- Те вече почват да се реализират. Единият е избиране на председател на ВАС. Виждате, че дори вече има внесено предложение и открита процедура за избор на титулярен председател на СГС. По-нататък има и други процедури, които трябва да се открият. Нещата си вървят ритмично, както трябва да бъде.

По време на мандата ни през 2019 г. ще изберем и следващия главен прокурор. Мандатът на настоящия лидер на ВКС Лозан Панов пък изтича през март 2022 г., а нашият - през ноември същата година. Така че може да изберем и нов лидер на ВКС. Този ВСС ще избере и 3-мата големи в съдебната власт, ако няма забавяне на процедури.

- Какви са разликите във ВСС спрямо предишния път, когато бяхте член на съвета?

- Огромни са. Тогава съветът беше непостоянно действащ състав, а от 2007 г. е постоянно действащ. Нямаше и колегии, които са и административните органи на съда, съответно прокуратурата и следствието. Това са доста чувствителни промени.

Налице е ограничаване на съда да се меси в чисто административната дейност и дисциплинарните производства на прокуратурата, както и обратното. Тогава като член на ВСС си гледах на 100% делата във ВАС и си изпълнявах функциите във ВСС. Заседавахме всяка сряда.

Разликите с последните изменения, включително конституционни, са огромни. Ето, с последните промени се засили съдийското самоуправление. Изборът тогава на членовете на ВСС от професионалната квота не беше пряк, както е сега. Тези от парламентарната пък в момента се избират с мнозинство от 2/3 от всички депутати.

Оттогава сме и в ЕС, много е различна средата, критичността на обществото с основание е по-голяма.

- От години се говори за промяна в правното образование - за специализирани магистратури след основната - например по право на ЕС. Какво е вашето мнение?

- Да, има такива разговори, и то не само сред обществото, но и сред магистратската общност. Факултетите никак не са малко. В момента има 9 правни факултета.

Има много сериозна промяна в демографското положение - голяма част от младото поколение излезе в чужбина, броят на населението намаля.

Тези правни

факултети

необходими ли

са, всички ли?

Трябва ли да се промени качеството на образованието?

Имаме нужда от промяна, нови са критериите. Що се отнася до други специализирани магистратури, то и сега вече има. Има такава по право на ЕС и голяма част от колегите вече са я завършили. Специализациите са съвсем различно нещо. При юридическото образование е прието, че в хода на обучението няма диференциация по специалности.

По този въпрос не мога да кажа дали трябва да я има още по време на самото обучение. Може би общата подготовка, която се дава, е по-целесъобразна, а по пътя на надграждането да се специализира младежът.

Трябва да се качи нивото. Оттам започва всичко. Ако имаш недобри като академична подготовка кадри, след това рано или късно тези кадри влизат в системата. Дали ще са адвокати, съдии, прокурори, или следователи, това се отразява в качеството на работа на съдебната власт независимо от проведените конкурси.

- Вашата дъщеря Виолета също е юрист, прочу се покрай осъдителната присъда, която даде на Наглите. Тя преподава в магистратското училище. Там добри ли са практиките?

- Тя прие като предизвикателство да бъде преподавател в Националния институт по правосъдие за 1 година. И аз като родител се надявам да се справи с тази задача. Старателна е, доста.

Мисля, че качеството, което се дава в НИП, е доста добро. Според мен малко повече трябва да са практическите въпроси.

  • Колата еко и безопасна с по-нисък данък е справедливо

    Колата еко и безопасна с по-нисък данък е справедливо

    Всяка мярка, която може да работи ефективно и да доведе до намаляване на катастрофите, пострадалите и жертвите на пътя, заслужава подкрепа. Включително и идеята, че ако колата е еко и безопасна, собственикът да плаща по-нисък данък. По този начин всеки, който има намерение да купува автомобил, ще знае колко е сигурен
  • Бойко Василев

    “Панорама” - журналистика, която не стои в агитките, а между тях

    Всеизвестно е, че не “Панорама” е причина и цел на протеста в петък вечер. Причакването на гости след предаването се е случвало и преди - през 2013-а и през 90-те. Ние уважаваме всичките си гости. Те се събират около една маса и изразяват различни мнения. Каним ги да отговарят на въпроси, а не да търпят публични обиди