Ген. проф. Венцислав Мутафчийски: ВМА вече няма дългове, приоритет е повишаването на заплати

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6735564 www.24chasa.bg
Ген. проф. Венцислав Мутафчийски

Ще подменим изцяло операционните зали

Нужна е промяна в наредбата за специализации, която да премахне ограниченията в приема им

- Ген. проф. Мутафчийски, какъв ще бъде вашият личен подход в управлението на ВМА?

- Военномедицинска академия има девиз, че “виждаме толкова надалеч не защото сме големи, а защото стоим на рамената на нашите предшественици”. Ключовата дума тук е приемственост и е много важна в управлението на ВМА. Преди мен е имало 37 началници, които в една или друга степен са допринесли за развитието на тази огромна институция, каквато е ВМА. Променили са я през времето и сега изглежда по този начин – сериозен комплекс от високотехнологични болници и санаториуми с много добри лекари, признати не само в България, но и в чужбина. За да има развитие,

тази болница не може

да стои на едно място

и да се задоволим с това, което е направено от предшествениците ни. Трябва да се надгражда във всяко едно направление – лечебна, диагностична, учебна, академична дейност, развитие на човешките ресурси.

Основните принципи на управление са общи за всички ръководители изобщо, без значение от нивото според мен. Първият е законност. На началника на ВМА му е поверено да управлява огромен обществен ресурс и той трябва да съблюдава законите на държавата, когато го разходва. Трябва да е откровен и състрадателен, не трябва да забравяме основното си призвание като лекари, защото в центъра на нашата дейност са ранените и болните хора. Трябва да е лоялен към институциите, защото не може да развива самостоятелна политика, която да не е в комплекса на общото развитие на Въоръжените сили на Република България.

- Кои са основните ви задачи за този мандат?

- В краткосрочен план основните действия са насочени към укрепване на финансовото състояние и закупуване на апаратура. За развитието на човешкия ресурс – да осъществим втори прием на курсанти във Висшето военноморско училище и да се инициират някои законодателни промени по отношение академичното развитие на медицинските офицери.

Приоритет е повишаване доходите на всички работещи, защото, за да говорим за развитие на човешките ресурси, е много важно да се създадат добри условия за работа. Една от основните амбиции на управлението ни е да затвърдим позициите си като високотехнологична болница. Затова и в средносрочен план е залегнала подмяна на медицинска апаратура, модернизиране и преоборудване на клиниките като битови условия, за да отговорим на очакванията на нашите пациенти.

Вече достигаме заетост на леглата от 98,5%, което е изключително респектираща цифра и означава, че пациентите ни имат доверие, че сме предпочитано болнично заведение. Нещо повече - над 13 хиляди души на година се пренасочват от други болници – това говори за доверие и от страна на колегите, които искат да ползват нашата експертиза.

В дългосрочен план ще наблегнем на всички сектори, които не са развити в момента във ВМА - роботизирана хирургия, радиология. Ще подменим изцяло и операционните зали.

Трудно мога да отговоря кое ще бъде първо, но по-важното е, че повече няма да решаваме въпросите на парче.

- От какво се нуждае ВМА, за да остане една от най-авторитетните болници у нас и същевременно да изпълнява функциите си, свързани с армията и националната сигурност?

- ВМА се нуждае от добро управление. Начинът на финансиране не се различава съществено от преди, но трябва да се приложи особена воля, когато се разходват тези средства. По отношение на законодателни инициативи почти се преборихме с дискриминирането ни като болница по т. нар. точка 5. Очакваме всеки момент да подпишем новите договори, свързани с психиатрична помощ, бъбречно заместителна терапия, с ендоваскуларните процедури на главния мозък.

Нужна е обаче промяна

в някои закони, които

пречат в ежедневната

ни работа

Сред тях е законът за резерва. Все повече се избистря и нуждата от закон за запасните офицери, с който да се даде ясна представа откъде ще бъдат финансирани различни техни социални програми, които сега са прехвърлени на бюджета на ВМА.

- Сега в какво финансово и техническо състояние е ВМА? Покривате ли текущите плащания и задължения?

- Болницата е в перфектна финансова кондиция. За десетте месеца, в които временно изпълнявах длъжността на неин началник, от 16 млн. лв. текущи дългове в края на годината излязохме на нула. В момента нямаме закъснения в плащанията към доставчици. Що се отнася до материално-техническото състояние обаче има забележки и точно заради това амбициите и плановете ни занапред са насочени към преодоляването на остарялата техника.

- Предвиждате ли структурни промени, промяна на функциите на отделни звена?

- ВМА се намира в пряка функция на промените на Въоръжените сили на България, което изисква от нас да отговорим на очакванията и изискванията на по-висшето военно и политическо ръководство на армията. Имаме известни планове за структурни промени.

- Кои медицински дейности са приоритетни за ВМА? Налага ли се ограничаване на дейността в определени периоди заради бюджетните лимити?

- Военните болници в мирно време трябва да развиват тези специалности, които са непосредствено важни при военни действия - хирургия, травматология, анестезиология, реанимация и интензивно лечение, токсикология, изгаряния, психиатрия, психология и редица други специалности, непосредствено свързани с нашите военновременни функции.

Никога не се е налагало да се ограничават такива дейности и може би голяма част от хората са били подведени, когато се говореше за колосалните дългове на ВМА от 250 млн. лв. през юни 2014 г. Това не доведе до ограничаване на дейности или заплати, защото има съвсем ясно оптимизиране на лечението.

Съвременната медицина е медицина, основана на доказателства, и те са отразени в световни гайдлайни, по които лекуваме нашите болни. Едно от основните неща, които са заложени в тях, освен ефективността на лечението, е т.нар. cost ефект от него, т.е. икономическата му целесъобразност. Моето схващане е, че стъпвайки в правилната посока на лечение на нашите болни, лекувайки ги като европейци или американци, може да пестим и пари.

- Обновява ли се екипът на ВМА - какъв е делът на специализантите и младите лекари? Каква кадрова политика ще следвате?

- ВМА се ползва с голям интерес сред младите лекари, защото много от доцентите и професорите ни са на световно ниво. Всеки млад лекар би искал да има такива учители. Друг е въпросът дали можем да ги поемем, защото наредбата за специализация не ни дава възможност като ведомствена болница да вземаме колкото специализанти искаме.

Като че ли напоследък обаче наблюдаваме събуждане по отношение на младите офицери и интереса към професията военен лекар. Разбира се, по-атрактивна е централната ни болница, но има и много млади колеги във Варна, Пловдив, Сливен и Плевен. За съжаление,

трудно набираме

лекари за войсковите части

- Кои са най-важните условия за прозрачно и ефективно управление, както ви пожела президентът Радев?

- Благодарен съм и на президента, и на министъра на отбраната като мои ментори. Те са хората, които ми дават напътствия и посока, в която да се развия. Изключително съм доволен, че в момента има нарастваща в обществото нетърпимост срещу корупция, задкулисни истории, нерегламентирани практики.

Аз произлизам от екипа на

ген. Николай Петров,

където имаше ясни правила

и точно заради това успяхме да се справим с дълговете на ВМА. Възнамерявам да работя абсолютно чисто и прозрачно, както законът повелява.

Наскоро четох в една публикация, че съм раздал 13,5 млн. лв. на съмнителни фирми. Лично сезирах прокуратурата срещу себе си и направиха много широко разследване, заключението от което е, че нямам никакво закононарушение.

Изискал съм да ми бъде

направен одит за

10-месечния период,

в който бях временно изпълняващ длъжността началник на ВМА, и на всяко 6-месечие да бъда одитиран. Отдавна приемам проверките от тези контролни органи като много добър коректив, защото управлението на публични финанси е тежка материя и лесно могат да се допуснат административни грешки. Те не представляват престъпление и обикновено се санкционират с глоби, но за мен е важно да бъдат посочвани с цел нанасяне на своевременни корекции.

Преди дни получих предварителен доклад на Сметната палата за един 3-годишен период, проверката по който продължи 8 месеца. Изключително съм удовлетворен, защото бяха намерени множество малки грешки, които не касаят дори и глоба. Но са важни за нас, защото някои от тях бяха решени веднага.

Аз нямам право да се оправдавам с това, че съм лекар и че не съм юрист, икономист или фармацевт. Затова се опитвам непрекъснато да се самообразовам и да ползвам качествена експертиза, която да не ме подвежда в грешна посока.

- С цялата административна работа успявате ли да откраднете време и за любимото си занимание – хирургията?

- Има много пациенти, които ме търсят, но не мога да отговоря на всички очаквания. С удоволствие обаче се откъсвам от администрацията, когато мога… добре, че длъжностната ми характеристика го позволява. Хирургията също е напрегната дейност, но там говорим за друг вид напрежение, което ме компенсира и ме кара да се чувствам много по-добре на излизане от операционната. Успявам да оперирам поне 3 пъти седмично.

-Какво ви радва и какво ви тревожи във всекидневието - като лекар, гражданин, родител?

- Радват ме много неща. Като се обърна назад - това, че ВМА излезе от блатото на безумните дългове, което изглеждаше “мисия невъзможна”. Радва ме, че най-качествените ни лекари останаха да работят във ВМА, че все повече медицински сестри, които са много дефицитна работна сила, предпочитат да идват във ВМА, че много млади хора искат да работят в България. С риск да се повторя, радва ме обществената нетърпимост към корупционни престъпления. Това ми дава сила и гръб да работя спокойно. Радва ме това, че

никой не е упражнявал

натиск върху мен,

каквото и да се случва, че държавата все повече заприличва на европейска. Дано да вървим в тази посока, защото искам децата ми да се приберат в България. Не искам да са в чужбина, а тук. Едно време, волно или не, прогонихме децата си от България, сега е време да си ги върнем и си мисля, че и аз бих могъл да имам принос в това нещо – като работя, както трябва. Все отнякъде трябва да се започне.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Благодарим за доверието, ще се стараем!

    Онзиден прессекретарят на президента Румен Радев изпрати остро писмо, наречено опровержение, което уж иска да опровергае нещо, но вместо това дава съвети какво трябва да прави в. “24 часа”, какво да пита и кого да критикува. Всъщност това е оценка за работата ни, защото произтича от институцията на държавния глава, който чете много вестници.
  • Мотиви за нова конституция за по-добра България

    Обикновено НС може да я направи в края на мандата си, после Велико да я приеме и да продължи като обикновено За 30 г. демократични промени в България се проявиха заложени в конституцията противоречия, които доведоха до противопоставяне на институциите, а не до тяхното взаимодействие. А институционалното взаимодействие трябва да е принцип в