Доц. д-р Йоаким Каламарис: Еврото е опасно за малки страни като Гърция и България

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6737216 www.24chasa.bg

- Закръглянето на цените нагоре

е единствено и само с цел спекула

- Липсата на работна ръка в България влошава

драстично привличането на инвестициите

- Модернизацията и развитието на балканските страни

преминава през ада, защото липсват волята и разумът,

надделява финансовата алчност

- Доц. Каламарис, имате състуденти в сегашното правителство на България. Ако ви попитат за плюсовете и минусите от еврозоната, какво ще им кажете?

- В миналогодишната реч на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за "Състоянието на съюза" не намери никакъв отзвук неговата теза, че "еврото трябва да бъде използвано като средство за интегрирането на всички страни на Европейския съюз. По-конкретно, каза следното: "Ако желаем еврото да обедини повече континента ни, тогава то ще трябва да се превърне в нещо повече от валутата на някои избрани страни. Предназначението на еврото е да представлява единната валута на целия ЕС".

Как обаче да стане това при следните 4 препятствия: липсва единен фискален съюз, не е предвиден правилен банков съюз, банковата система (търговските банки) е в голяма степен национална, мобилността на работещите е много ограничена.

Това, което подразни или просто създаде значими проблеми, беше необмисленото твърдение на г-н Юнкер, според когото еврото е допринесло за съюза, защото това твърдение е в противоречие с факта, че първата криза на еврото влоши значително отношенията между държавите-членки. Вече е доказано, че еврото е катастрофално, също и разделящо за по-малките държави, които го използват днес, както и за онези, които са принудени да го въведат. Още по-лошо би било да бъдат задължени да станат членове на валутния съюз държави, които не го желаят изобщо - като например Полша.

Малцинството от икономистите, които желаят задълбочаването на еврозоната, признават слабостите й, при това тяхното различие не се отнася за настоящето, а само за оценката за бъдещото й развитие.

- Какви опасности виждате?

- Опасността, която е свързана с "мутацията" на Европа в германска, е вече видима и с просто око, защото, естествено, никоя страна не иска да има "съдбата" на Гърция, разбирайки, че еврото се използва като оръжие от германското правителство за поетапното превръщане на партньорите му в икономически и социални протекторати.

Един валутен съюз не може да предшества процеса на интеграция (фискален, банков, политически и военен съюз). Еврозоната не функционира правилно, след като няма механизъм за преодоляване на кризи или асиметрични финансови шокове, а и не дава никаква възможност за валутно възстановяване на евентуално загубена конкурентоспособност като девалвацията. Нещо такова би отслабило още повече ЕС, ако не водеше до неговото разпадане заедно с еврозоната.

- Вие остро критикувате еврозоната, но не са ли преувеличени твърденията, че цените на стоките и услугите ще се повишат с въвеждането на еврото?

- Днес е исторически момент и може би последният стадий на едно предварително обединяване на страни. В случая с еврозоната се заплашва дори и доверието във валутния съюз, точно както се случи през 2010 г. Действителната стойност, естеството и ролята на парите в новия световен ред може да бъде разкодирана и да бъде разбрана само, ако бъде изведена и ограничена в една затворена и изолирана система, както по време на Втората световна война. Тук функцията на парите разкрива целта, поради която са били измислени, т.е. улесняването на сделките и изключителната им връзка с производствения процес и разпределението на продуктите и на услугите. Разбирането на горепосочената позиция е необходимо и много полезно, за да бъде утвърдено, че парите са абсолютно свързани с естествения размер на "енергията". По силата на втората аксиома на термодинамиката за енергията следователно парите не могат да бъдат създадени от нулата. Обемът на парите, които трябва да са в обращение в една страна, независимо дали се нарича евро или германска окупационна марка, трябва да се свързва стабилно и фиксирано с производствената способност на страната за блага и услуги и същевременно да е свързан с един стабилен критерий, като златото, за да е налице и равновесие, и правилно функциониране на икономиката.

Обращението на виртуални пари

оставя само руини,

както по време на германската окупация.

Освен това когато стойността на "силните" пари в обращение в някоя страна със слаба производствена основа е по-голяма от обема на вътрешния продукт, тогава използването на парите е принудително резултат от измамни заеми, които преследват пак ограбването на държавните и частни имущества.

Обилните "силни" пари заместват вътрешното производство с внос. Тези финансови тактики преобразиха Гърция по следната формула: закръглянето при националната валута е законно, след като няма възможност за плащане на точната цена. Обратно, с монетите в евро плащането на точната цена е възможно. Следователно, което и да било закръгляне при стойностите на продуктите се извършва по други причини.

Закръглянето надолу, ако не се съпътства от повишаване на производителността и намаляване на стойността на производство, ще доведе с математическа точност да бъдещо несъответстващо увеличение на стойността на продукта. Закръглянето нагоре се извършва изключително и само с цел спекула.

Каквато и да била мисъл за задържане на цените на конкретни нива, както и усилията за задържане (например с налагане на максимален таван на цената/печалбата или други методики от Третия свят), трябва да се разглеждат като напълно недопустими в условията на един свободен пазар.

- Може ли да има други възпиращи практики?

- Разбира се, при такива условия ще трябва някой вече да се е погрижил за създаването на механизмите, които ще възпират всеки, който реши да заобиколи правилата. Един такъв механизъм, който може да възпира, без да налага дори административни или наказателни санкции, са потребителите със силно потребителско съзнание, които, за съжаление, изглежда представляват преобладаващото малцинство.

Нещо повече, правителствата не би трябвало да допринасят, след като от 18 години до днес са гласували повече 40 данъчни/осигурителни законопроекта.

Освен това, тъй като монетите от 1, 2 и 5 евроцента не изглежда да се използват вече при повечето сделки, можем да предположим със сигурност, че стойността на продуктите ще се увеличава с поне 10% всеки път.

Накрая, едно крайно различно явление с цените в страните от Еврозоната е, че след като се увеличат, поради някаква конкретна причина, те рядко падат, след като тази причина спира да съществува. Точно същото се случва и с данъчното облагане.

Имайки това предвид, пазарните цени на различни продукти преди и след навлизането на еврото, предвиждам увеличение на хранителни стоки от 90 до 180%, на минерална вода между 400-900%, на транспортните средства от 400-700%, на тютюневи изделия от 150-300%, на автомобили от 20-60% и др. А днешните месечните възнаграждения възможно е да се оптимизират до -10%.

Износът може би ще бъде удвоен,

а вносът ще се развие бурно.

- Казвате, че еврозоната е клопка, защото е създадена за големите страни като Германия и Франция, а малките страни като България и Гърция само страдат от нея? Но от друга страна, еврозоната означава и строги правила, което пък дава известна сигурност на бизнеса, че в дадена държава няма да се стигне до данъчен произвол или икономически волунтаризъм - това не е ли предимство на еврозоната?

- Няма предимства. Неописуемият страх на Франция и на Германия, усилията на елита на Европа да създаде една съпоставима валута спрямо долара или може би скритата тайна на САЩ за една втора, контролирана от тях световна резервна валута, доведоха до прибързаното създаване на еврозоната, без никаква икономическа логика.

В Гърция се играе непрекъснато с бъдещето не само на Гърция, но и на еврозоната и това маркира, за съжаление, края на мечтите за един равнопоставен и повече солидарен ЕС.

- Вие сте млад и модерен европеец, но в същото време твърдите, че големите в ЕС прокарват някакъв тип модерна колониална политика спрямо страни като Гърция и България.

- Обективното и експертното ми мнение, подкрепено с неоспорими факти, не е в противоречие с вашата оценка. Надеждата ми е обединението и бъдещето на ЕС да пребъде, но с истински и справедливи основи за всички. И преди европейското сътрудничество страните на Европа са имали инфраструктура и стабилни икономии, финансирани от държавни средства. За съжаление, днес договорите не предвиждат прехвърляне на ресурси от по-богатите към по-слабите държави. Правилата за субсидиране на държави и дейности са строго определени и много конкретни.

Има и изключения - пропастта между севера и юга се ограничава минимално по този начин. Благоденствието не може да дойде с митове и временни решения, а с действителен прогрес.

- Каква е днес равносметката от Голямата гръцка криза, която започна през 2008 г. Сега, 10 години по-късно, дълговете на Гърция - вътрешни и външни, от 350-400 млрд. евро стигат 1 трилион. Какъв е изходът, каква е перспективата?

- Дълг от хиляди евро създава проблем на кредитополучателя. Дълг от 350 млрд. евро създава проблем на "кредитора". Неясно е как, кога и кой е в състояние да разполага с тези огромни ресурси, без доказателство за техния произход, обращението им на пазара и генерирането на тези парични потоци. Изключително съмнителен момент. Изкуствено и виртуално даване, а в същото време реално получаване. За съжаление, съвременните правителства "пропускат" един много важен момент за стопанската историята, т.нар. Bretton Wood. През 1930 г. е била създадена B.I.S. (Bank of International Settlements) - Банка за международни разплащания. Международна организация, съставлявана от централни банки, която не се намира под контрола на нито едно национално правителство. Банката е учредена, за да подпомага международното валутно и финансово-икономическо сътрудничество и действа като една банка за централните банки.

В края на всеки ден която и да било търговска сделка, която се извършва от всеки човек на Земята, която и да било сделка на фирма и т.н. бива приключвана от B.I.S. През 1944 г. съветът на Bretton Woods заседава в един малък град в САЩ, Ню Хемпшър, щата Нова Англия. На срещата участват 44 държави, които са били съюзници във Втората световна война, с цел да видят как да уредят репарациите на германците от Втората световна война. Това е причината, която публично е оповестена като цел на срещата. Там е създадено законодателството за създаването на Световната банка и Международния валутен фонд.

Гърция, като учредителен член от тези 44 държави, е допринесла със сумата от 25 милиона долара. 44 държави са създали акционерен капитал, наречен

системата на Bretton Woods.

60% от тази печалба отива в един конкретен специален фонд, който наричаме Световен тръстов фонд и се състои от множество различни сметки (Combined International Collateral Accounts of the global debt facillity). В резултат от това участие Гърция е създала свой дял в Световния тръст (World Trust), който днес възлиза на 535 трилиона долара. Първоначалната сума, която е била внесена, е била инвестирана през всичките тези години в ценни метали, петрол и т.н. и затова днес е достигнала до тази астрономическа сума. Същото се е случило с тръстовете на другите държави. Като заключение МВФ и Световната банка се финансират от "общата каса" на Bretton Woods, а "отстъпват" кредитиране с лихви и главници на "нуждаещите се" страни, въпреки че някои от тях са реалните акционери и притежатели на тези средства.

- Казвате, че вашият принцип е: Там, където се чуват цигулки, бягай като инвеститор. Инвестирай там, където се чуват бомби. Днес вие от какво бягате и къде инвестирате?

- За мен е водеща финансовата теория, че в развиващите се пазари има място на достойна печалба, а в "пренаситените" и с високо данъчно облагане пазари изборът се минимизира до нулево ниво. За Балканския пазар в момента българският е с предимство, но румънският най-вече. Липсата на работна ръка в България влошава драстично привличането на инвестициите, трябва незабавно да се създаде национална стратегия за преустановяване на този сериозен проблем. Съществува опасност доста фирми да напуснат страната поради тази причина. Друг интересен пазар в този момент е африканският.

- Казвате, че на Балканите има опит политическите фактори да превземат реалния пазар, както и бизнеса. Защо е възможен т.нар. политически бизнеснатиск?

- Няма невъзможни неща, само малко вероятни. Реалният пазар е силно застрашен от тези факти, но едновременно съществува все още възможният баланс. Не е тайна, че държавната мощ и фукционирането й се поразхлабва за сметка на фирмени групировки, предимно в Балканите, чрез направени приватизационни схеми и единствените "приходи" на страните като опции остават вътрешните и външните дългове и непоносимият размер на данъците и таксите. Всичко това унищожава реалния пазар и създава предпоставка за новобогаташи с никаква креативност да генерират реални печалби и средства.

- Преговорите за името на Македония вървят ускорено напоследък. В Атина само преди дни имаше милионен митинг - да не се дава името Македония на съседната държава. 92-годишният композитор и легенда за Гърция Микис Теодоракис беше на трибуната, държа реч: Не си даваме Македония! Как според вас трябва да се реши този въпрос?

- Историята не се пише на празни страници. Географски Македония на Александър Велики никога не се е разпростирала в днешните граници. Само навремето при диктата на СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ на соцстраните - б.р.), и то по геополитически причини и дестабилизиране на балканските страни. Как тогава е възможно за дадена история да имат претенции хора и държава проект, които нямат нищо общо с нея?

Б.Ю.Р.М. е средството за ислямизиране и възстановяването на Новата отоманска империя, на модерния султан на Балканите.

Използва се основно една страна с история от 60 години - Албания, следва създаването на Босна и Херцеговина, продължава се с Косово и сега с Б.Ю.Р.М. Няма да се спре дотам. Плановете са плачевни за православните народи в Балканите. Мюсюлманизирането на албанците в последните 20 г. доказват тези факти. Само за малко повече от половин век споделяме една нова реалност с 4 мюсюлмански страни на Балканите и ако включим ментора им Турция, стават пет.

Ускорението не е случаен факт, той е подкрепен от инвазия на нелегални емигранти, които вместо да се пренасочват към богатите страни на Близкия изток, те буквално са изпратени в Европа. Трансформацията на генетичния кодекс на Балканите и съответно на Европа предстои. Един ден ще се събудим в една страна с други граждани, друг флаг и нрави. Трябва да се изкоренят тези деяния. Наистина един от последните бащи на съвремена Елада, Микис Теодоракис, даде "благословия" за въстание на елините. От тях се очаква да изберат своята съдба - дали ще бъдат отново окупирани и обезчестявани от сивите планове, или не? Историята е поука и не подвежда.

- Защо на Балканите толкова трудно се намират правилните решения, защо на хората от Балканите сякаш им е трудно да бъдат модерни прагматици, а все тикат историята и нейните аргументи на предни позиции - това не е ли по-скоро пречка за едно модерно развитие на страните им?

- Родолюбието е коректив на глобализацията и на новия световен ред. Това са и техните опасения и страх. Святите принципи, идеалите на даден етнос и народ са важни, за да просъществуват. Ако не поддържаме добрата си памет, ще споделяме парадокси и контрасти. Ще се появяват "съседи", псевдоетноси, псевдонароди, които ще създадат една нова реалност и евентуално постигането на едно историческо мълчание, за което вина ще носи нашата генерация.

Изкривяването на световната история, генетичното и религиозното трансформиране за полагането на новия световен ред ще бъде пагубно за бъдещето на човешката раса и глобално на целия свят. Когато се променят границите за сметка на "традиционните" страни, смятайте, че ще се променят за всички, рано или късно. "Модерно развитие" с присвоена история и култура е пагубно за просъществуването на "традиционните страни" и народи. За съжаление т.нар. Black Friday на морала е водещ фактор днес. Балканите превърнаха младежите си в донори на западните ни другари.

Модернизацията и развитието на балканските страни преминава през ада, защото липсват волята и разумът, надделява финансовата алчност. Стандарти, критерии, нрави като че ли се "въвеждат" преходно и временно, липсва постоянството и последователността. Ценностната система се намира в постоянен режим на разхлабване. Преоткриваме Господа, религията само при нужда и болка, вярата не е водеща в човешките взаимоотношения.

Парадоксът е, че се оплакваме непрекъсното от своите избори, от резултатите на нашите грешки и пропуски (които "красиво" преповтаряме), дори за "огледалото" ни, лидерите ни, политиците ни. Няма да израснем достатъчно за тази свята идея, ако не се коригираме и не възприемем правилните личности за точните ръководните постове, първи сред равните. Приемствеността рядко е присъща във взаимоотношенията. Позволяваме да бъдем манипулирани за важни въпроси, които касаят не само нас, а, за съжаление, нашата единствена надежда - младите, настоящето и бъдещето ни!

Успехът на дявола е да ни накара да повярваме, че не съществува!

С доц. д-р Йоаким Каламарис разговаря Генка Маркова

Доц. д-р Йоаким Каламарис е роден на 22 август 1976 г. в Гърция

Университетски преподавател, писател, икономист, общественик, предприемач.

Автор е на десет книги, издадени на български език, и над 300 публикации и монографии в България и в чужбина. Владее три езика.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Ако ще се запасявате, вижте списъка на германците

    Ако ще се запасявате, вижте списъка на германците

    С паника или без, хората имат едно наум, за да тръгнат да купуват запаси заради задаващата се епидемия от коронавируса. Работата е там, че в такива ситуации повечето потребители просто трупат всякакви продукти, без идея нито за колко време ще им трябват, нито дали въобще ще ги употребят някога. Затова е добре да се работи по принципа на германците
  • Как баща ми и колегите му спасиха Момичето

    Как баща ми и колегите му спасиха Момичето

    Замислете се колко щастие има в думите “Изписахме я!” ТАЗИ история е малко по-дълга, но така се получи. Не питах баща ми дали мога да я разкажа. Не питах и колегите му. Може и да се обидят. Но ще поема риска. Твърде важна е и ми се ще да не я замитаме под килима. Дано не ви разочаровам, но в нея няма да се разказва за фрапираща лекарска небрежност