Фирмите могат да са спокойни дори когато клиент не им плати

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6880289 www.24chasa.bg
Кирил Петрунов СНИМКА: Благой Кирилов

Българската агенция за експортно застраховане поема политическите рискове в над 100 държави, каза шефът на дирекция в Българската агенция за експортно застраховане Кирил Петрунов

- Научи ли се българският бизнес да споделя рисковете си със застраховател, г-н Петрунов?

- Можем да твърдим със сигурност, че все повече български компании не само познават, но търсят и ползват активно нашите застрахователни продукти, покриващи основно рисковете от неплащане или обявяване в несъстоятелност на техните контрагенти в чужбина, на които нашите клиенти са продали стоки или услуги на отсрочено плащане.

За последните 12 месеца Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) отчита

двойно

нарастване

на разпознаваемостта на експортното застраховане от български компании, които застраховат вземанията си, както на вътрешния, така и на външния пазар.

- Вие, надявам се, сте активната страна?

- Разбира се, ние разглеждаме това като процес, полагаме проактивно усилия информацията за нашите продукти да достигне до максимален брой компании. Участваме активно в редица срещи, семинари и форуми на българския бизнес, често в партньорство с различни държавни и частни институции.

- Казвате, че могат да бъдат покрити рискове като например изпадане в несъстоятелност на партньор или контрагент. Какви са обаче условията?

- БАЕЗ е единствената държавна застрахователна компания, създадена с мисията да подкрепя българските износители в стремежа им за навлизане на нови пазари. В изпълнение на тази мисия БАЕЗ предлага защита на плащанията по извършени доставки на отсрочено плащане, като по този начин предпазва българските износители от реализиране на сериозни финансови загуби и дори фалит.

Застраховката срещу финансови рискове на БАЕЗ защитава българските износители от неплатежоспособност, фалит или забавяне на плащането от страна на техните клиенти. Предлагаме тази защита на всички български компании без значение техния размер. Покритието се простира върху реализиран износ в над 100 държави.

- Известно е, че често се бавят плащания по изпълнени договорни ангажименти. Има ли застрахователно противодействие срещу такъв риск?

- Точно в това е смисълът на т.нар. кредитна застраховка, която БАЕЗ предоставя на българските фирми. Пазарните условия във всяка държава - политическата и икономическата стабилност, междуфирмената задлъжнялост, се променят непрекъснато. Затова все повече се налагат не само отсрочването като начин на разплащане, но и по-дълги кредитни срокове.

Българските фирми няма да са конкурентни на външните пазари, ако изискват от своя партньор да плати в аванс. Затова кредитното застраховане е ефективен и доказал се финансов механизъм за стабилизиране, както и за разширяване на бизнеса.

- Как действа този механизъм, когато настъпи застрахователното събитие?

- В случай на неплащане в договорения срок от страна на чуждестранния или местния купувач БАЕЗ изплаща застрахователно обезщетение. Индиректните преимущества от кредитното застраховане са многобройни: застрахованата фирма получава актуална оценка за финансовото състояние и морала на плащане на своя партньор, какви просрочия към други доставчици има, препоръка за максималната сума, която не би било разумно да бъде надхвърляна при доставки на отсрочено плащане към конкретния партньор, съдействие при събиране на евентуални забавени и просрочени вземания.

- Имат ли полиците ви и друго предназначение, освен да споделяте рискове с предприемачите?

- Важно преимущество на нашите полици е възможността за получаване на допълнително текущо финансиране на компаниите. Застрахователната полица на БАЕЗ, покриваща търговски или политически риск, може да бъде прехвърлена в полза на трето ползващо лице (обикновено търговска банка), която на нейна база

финансира

дейността на

застрахованата

фирма

при изгодни условия. Така фирмите износители спокойно може да започнат работа с непознати партньори и да разширяват търговските си пазари.

- Какви са покритите събития, свързани с политически риск?

- БАЕЗ покрива настъпване на извънредни обстоятелства в държавата на чуждестранния купувач или в трета, свързана с плащанията, държава, възпрепятстващи уреждането на задължения, свързани с производството или търговията.

Такива могат да са политически събития, като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект. Защитата е и при обявяване на общ мораториум върху плащанията, промени в режима на валутните плащания, приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган, конфискация или национализация.

- Може ли агенцията да бъде посредник или медиатор за намаляване на междуфирмената задлъжнялост, която е висока и продължава да расте?

- Въпреки отбелязаните ръстове на световната и на българската икономика е налице тенденция за увеличаване на междуфирмената задлъжнялост. Тази тенденция е по-скоро глобална и се отнася както за развитите, така и за възникващите пазари. Данните за повишена междуфирмена задлъжнялост показват ясно на финансовите мениджъри, че следва да предприемат по-ефективни мерки за управление на кредитния риск.

Около 20% от изплатените щети са поради обявяване в несъстоятелност на купувача. Това доказва на нашите клиенти, че евентуалният фалит на техните партньори не е имагинерно понятие. Ролята на БАЕЗ е да

предпазва

фирмите

от съществуващите рискове от неплащане по търговските сделки на разсрочено плащане.

- Колко щети сте изплатили за миналата година? По размера им можем ли да съдим за размера на рисковете?

- За 2017 г. сумата на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ е 8,5 млн. лева, което е индикатор за наличието на значителен кредитен риск. През изминалата година отчитаме и продължаващо влошаване на морала на плащане и на българските компании, като над 2,4 млн. лева от всички платени щети са по неплатени фактури от български фирми.

- Агенцията става на 20 години. Какво най-често изисква бизнесът от вас?

- Както пазарът, така и клиентите се променят в своите искания и предпочитания. Моето наблюдение показва, че клиентите все повече се насочват към кредитно застраховане.

- Защо то е най-търсено?

- Защото бизнесът търси сигурност и спокойствие за своите парични потоци на отложено плащане, за да се фокусира към важни за него нови проекти и развитие. Дава възможност за нови продажби - достъп до нови пазари и клиенти, и възможност за увеличаване на обемите към съществуващи клиенти. Носи информация за контрагентите, състоянието им и финансовата им стабилност. Разбира се, ние от БЕАЗ отговаряме на изискванията на клиента, като много често надвишаваме неговите очаквания благодарение на дългогодишния си опит и експертиза.

  • За хигиената на съдийската независимост и лечението на хипертония

    За хигиената на съдийската независимост и лечението на хипертония

    Скандалната история с пуснатия в “домашен арест” сърбин Жарко Момчилович и неговото високо кръвно показва важни и необорими обстоятелства, с които реформата на съдебната система в България може да се окаже печално неосъществима. Първото е, че колкото и да твърдят обратното всякакви опоненти на тази и всяка предишна власт
  • Александра Николаева

    Джаферович, Радославова и вълшебната дума “прошка”

    Защо много ученици снимат и споделят агресията като геройство, а така тя става пример за подражание Всички правим грешки, но малко са онези, които имат доблестта да ги признаят. В случая със скандала между Евгения Джаферович и Наталия Радославова на софийската улица “Дунав” неприятното беше, че направиха грешка пред децата си