Малина Крумова: Ако празно жилище се отстъпи на общината, може да няма данъци за него

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6945072 www.24chasa.bg
Малина Крумова СНИМКА: Йордан Симeонов

Има добри практики, при които строител заделя част от апартаментите за социални цели, тепърва ще се решава дали да ги има и в България

За тези, които имат няколко жилища и твърдят, че не ги ползват, облагането може да е по-високо

Правото на собственост е основно човешко право. В стратегията няма записана национализация

Ще създадем фонд, средствата от който да помагат на собствениците за паспортизация на сградите

Министерството няма да се намеси директно на пазара на жилища, ще търсим други механизми, казва зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. С нея разговаря Девора Недялкова

- Г-жо Крумова, миналата седмица МРРБ пусна за обществено обсъждане нова жилищна стратегия. Нужна ли е такава изобщо?

- Националната жилищна стратегия е важен документ, макар че самият той не определя нито финансови параметри на мерките, които са предложени, нито конкретни ангажименти във връзка с изпълнението им. Но представя визията за развитието на жилищния сектор. Той е малко регулиран, което води до пазарни дефицити или изкривявания. Те нарушават възможността за изпълнението на една от важните стратегически цели на световно ниво.

Една от тях е свързана с осигуряването на покрив над главата на всеки човек. В тази връзка имаме задължението като държава да направим такива политики, които да позволяват всеки човек в България да има адекватен и сигурен достъп до жилище. Не говорим, че всеки трябва да има апартамент, но със сигурност всеки трябва да бъде настанен и да елиминираме несъвършенствата на пазара. Надяваме се на ефективно партньорство с бизнеса, със строителния бранш, с компаниите, които в момента осъществяват управление на етажната собственост.

- Необходимо ли е да се променят закони, за да се постигнат целите?

- Стратегията е рамков документ, в който се определят три конкретни цели. Спрямо него ще се изработват национални програми, предложения за данъчни, фискални и друг тип законови изменения. Има много пропуски и недостатъци. Например в законовата уредба за управлението на етажната собственост. Жилищният сектор е важен, но често подценяван. Колкото по-добре се управлява той, толкова по-лесно ще се решат проблеми като мобилността на млади семейства. Те ще могат да отговорят на пазарните обстоятелства като нова работа на друго място, защото например са привързани към собствеността си.

- Кой изготви документа?

- Стратегията се изготви на база на анализи от Националния център за териториално развитие, който е структура в системата на МРРБ. Ползвали сме и резултатите, и заключенията от доклад на Световната банка за състоянието на жилищния сектор в страната, който те подготвиха по собствена инициатива. Искаме рамковият характер на документа да бъде запазен, за да бъде стратегията максимално гъвкава. Поставяме си визия, която е към 2050 г., макар че стратегията е с период на изпълнение 2018-2030 г.

- Една от основните цели, които се поставят със стратегията, е да се намали броят на необитаваните жилища. Защо се е стигнало до този парадокс - има хора, които няма къде да живеят, а в същото време над 1,2 милиона жилища са празни?

- Правилно го нарекохте парадокс. Голям процент от населението живее в пренаселени жилища. Например голям брой хора от две или три поколения обитават едно място. От една страна, бумът на строителството не е свързан с адекватно отразяване на цената на жилищата. В големите градове тя постоянно расте, това води до невъзможност на голяма част от населението да си позволи собствено жилище. От друга страна, много от незаетите жилища са в резултат на емиграцията на много хора.

Част от празните жилища са курортни или вилни сгради, които се ползват сезонно. Някои от тях са закупени със стопанска цел, но не са декларирани като такива и за приходите от тях не се заплащат съответните данъци. Този елемент трябва да се изчисти.

- Законопроектът за облагане на тези жилища бе внесен преди няколко седмици в парламента.

- Да, внесен е законопроектът на вицепремиера Валери Симеонов. Това е една от стъпките, макар и да е частична, и трябва да бъде доразвита. Не говорим само за курортните места, а за територията на цялата страна. Един от най-големите проценти на незаети жилища е в Северозападна България. Това показва, че имаме сериозен проблем от гледна точка на икономическото развитие на регионите и демографския отлив. Но и ни показва къде са възможностите, към които да се насочим.

Необходимо е да бъдат изградени механизми дадена община да използва тези необитавани жилища, за да привлече млади хора при атрактивни условия. Не говоря за национализация, а за инструмент за регионално развитие. Трябва да работим активно с общините и те да имат ролята на управляващи на жилищния процес. Те събират местните данъци и такси, могат и да правят планиране - къде да се изграждат социални жилища, как да се насърчават определен тип инвестиции. Има хора, отдаващи под наем жилищата си на хотелски начала. В това няма нищо лошо, но ако такава е целта на закупуването, то тя трябва да е заявена и декларирана.

- Имаше коментари, че идеята на министерството е да се национализират жилищата.

- Правото на собственост е основно човешко право и е уредено в конституцията. Никъде в стратегията не пише национализация. Просто идентифицираме проблема с празните жилища и търсим начин за решаването му. Ако жилището е празно, защото човек е в чужбина, би следвало да има механизъм, по който общините и държавата да могат да го използват. Една от идеите, които предлагаме, е такива жилища да бъдат предоставени за управление на общината. Подчертавам - управление, а не промяна на собствеността. Възможно е собственикът да плаща по-малки данъци или да бъде освободен. Всички като граждани и собственици трябва да разберем, че собствеността е инвестиция. Всяка компания ще ви каже, че един актив трябва да работи за съответния собственик.

- Как на практика ще се реализира идеята за управление на необитавани жилища?

- Много голяма част от тези имоти на живеещи в чужбина създават проблеми, защото са неподдържани. Ако в един блок има 40% неподдържани апартаменти, това влошава енергийните характеристики на сградата, възможността на собствениците да поддържат общите части, ускорява амортизацията. Често тези собственици, освен че не обитават жилищата, не си плащат данъците.

- В стратегията се споменава цената на имотите. Как ще се намеси държавата?

- Нормално е на пазара да има различни цени. Покачването им е в резултат на търсенето на жилища. Това може да бъде контролирано както с разпоредби, които да определят начина на ползване на част от тези жилища, така и с фискални и други механизми. Министерството няма да се намеси директно на този пазар. Ще търсим механизми, които да предизвикат поведение на банковия или строителния сектор, което да доведе до други тенденции. Регулирането на един пазар обичайно се извършва с фискални или данъчни инструменти, но те не са единствените. Може, например да се ангажира социална отговорност на участниците на пазара.

- Ще задължите строителите да заделят апартаменти за нуждаещи се?

- В САЩ например при издаване на разрешително за строеж съответните органи определят процент от сградата, който да бъде използван за социални жилища или при наемни отношения. Не е казано, че това при нас ще проработи. Това е пример, който не нарушава предприемачеството, но поставя определени изисквания относно използването на тези имоти.

- Посочва се, че жилищният фонд се влошава постоянно поради неадекватното поддържане и управление. Какво означава това на практика?

- Повечето собственици са свикнали да събират средства за поддръжка на общите части в размер на 5 лв. на месец. За сграда, която е на 30-40 г., с този ресурс не може да се осигурят достатъчно грижи. Има и естествена амортизация, нарушават се конструкцията, ВиК и електрическата инсталация. Това води до влошаване на жилищния фонд. За това трябва да намерим начин да ангажираме собствениците по поддръжката на жилищата. Не може да се мисли, че с ремонта на собствения апартамент решаваме проблема на целия блок. Важна е техническата паспортизация, която ще определя актуалното състояние на сградата, необходимите

мерки за реконструкция и поддръжка, които да осигурят годността на сградата и срокът за изпълнението.

- Предвидени ли са санкции за тези, които откажат да се включат в поддръжката на сграда?

- Санкциите са единият от възможните механизми. Другият - да се засили ролята и регулацията на професионалните фирми за управление на етажната собственост. Това трябва да е придружено с подобряване на контрола върху тях. Има недобросъвестни фирми, които сключват договори, но не изпълняват задачите си по тях. Затова предлагаме да се пристъпи към лицензионен режим на такива фирми, без да се нарушава предприемаческата инициатива.

- Предлага се финансова помощ за тези, които не могат да се справят със събирането на документацията, необходима за паспортизация на сградата. Откъде ще бъдат осигурени тези средства?

- Паспортизацията е изключително важна. Част от тези документи все още се намират в държавните институции. Ще насърчим служебното съдействие на собствениците за осигуряването им. Когато са изграждани тези обекти, те често са били ведомствени. Ако няма служебна документация, ще се извърши техническо обследване, за да се издаде нов паспорт. Средствата за това ще идват от фонд, чието създаване сме заложили в стратегията.

- Кой ще се ползва с приоритет от ресурса от фонда?

- Основната цел на фонда е да осигури дългосрочен механизъм за обновяването на жилищните сгради. Предложението, което сме заложили, е това да става на базата на общински програми. Те ще са годишни и ще определят стъпките - обновяване на сгради, въвеждане на ВЕИ, подобряване на енергийната ефективност.

Финансирането може да е от европейски програми, от бюджета, от задължените лица по закона за енергийната ефективност. На места с по-ниски доходи вероятно ще се подпомагат социално слаби семейства, на други има големи възможности за внедряване на ВЕИ.

- Подкрепа за конструктивно укрепване ще има, ако обновяването не струва над 50% от стойността на ново строителство. Бихте ли обяснили какво означава това?

- Техническото обследване показва дали една сграда следва да се обнови само енергийно, или е толкова амортизирана, че е по-добре да бъде съборена и да се построи нова. Тук възникват други въпроси за собственост на земята, инвестиция, кой ще плати събарянето и изграждането на новата. Смятаме, че е възможно да се търсят публично-частни партньорства - изпълнение от страна на строител, който постепенно да си възстанови средствата.

Считаме, че следва да се продължи обновяването на жилища от гледна точка на подобряване на техните енергийни характеристики. Това подобрява качеството на живота на хората, намалява разходите за отопление.

В рамките на българското председателство беше приета директивата за енергийните характеристики на сградите. До 2050 г. всички сгради трябва да са с близко до нулево потребление. За новопостроените сгради задължението влиза в сила от 2021 г. Поради това енергийното обновяване не трябва да запечатва конструктивни проблеми, а те трябва да бъдат поправени, за да се удължи животът на сградата.

- Колко средства са необходими за фонда годишно?

- Нашето предложение е фондът да набира около 250 млн. лв. на година. Той ще действа като катализатор. Мерките за енергийна ефективност са важни и носят икономически ползи за собствениците и за държавата. Трябва да направим всичко възможно да капитализираме тези ползи. Може да е чрез самоучастие на собствениците или с привличане на частен капитал. Включително и с договори с гарантиран резултат, при които инвеститор си възстановява парите за изпълнените мерки чрез спестяванията.

- Как ще се промени облагането за собственици на повече от едно жилище?

- Трябва да се отчете фактът, че когато едно жилище се ползва за стопански цели, трябва да се плащат съответните данъци. Един от възможните варианти е за второ, трето и следващо жилище да се плащат по-високи данъци, защото това ще отчете реалното ползване. В Западна Европа има практика, когато едно жилище е второ или трето, автоматично да се приема, че се ползва за стопански цели, да се облага като стопански обект.

- По какъв начин ще улесните достъпа до жилища на хората?

- Социалният жилищен фонд, който е бил наличен в общините, в голяма степен е продаден. Това, което търсим да постигнем със стратегията, е да се създаде адекватен общински фонд, който да се управлява ефективно. И на по-ниски от пазарните цени да се предоставя на нуждаещи се.

- А младите хора на какви критерии трябва да отговарят за улеснен достъп до жилище?

- Това би следвало да бъде организирано спрямо трудовия пазар. Често се случва така, че инвеститор, идвайки в България, се ориентира към определена община, доволен е от условията, но няма хора. А чрез създаването на механизми за предоставяне на жилища може да се осигури подходяща работна ръка. Критериите, по които младите семейства ще бъдат избирани, би следвало да са регионални или на общинско ниво. По никакъв начин не трябва да се дискриминират останалите, а да се следва икономически принцип.

- Как ще се предпазите от злоупотреби?

- Ако се ползва някаква привилегия, тя би трябвало да е обвързана със задължения. И ако някой реши да развива стопанска дейност от тази привилегия, ще има и санкции, като например предварително прекратяване на договора, по-висок наем и други.

     CV

 Родена през 1976 г.

  Завършва “Политология и международни отношения" в Американския университет в Благоевград

  Магистър от университетите в Болоня и Сараево

 Работи в Управляващия орган на програма “Околна среда”, а от 2009 г. е шеф на дирекцията и ръководител на оперативната програма

  В периода март- май 2013 г. е зам.-министър на околната среда и водите

 От ноември 2014 г. е координира Европейските структурни и инвестиционни фондове в МС

 Вицепремиер по европейските фондове в служебното правителство на Огнян Герджиков 

На 9 май 2017 г. става зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Реформа трябва, и то в полза на пациентите

    Реформа в здравеопазването трябва, и то в полза на пациентите. Защото всяка година се отделят все повече пари за здраве, но здравната каса продължава да се източва доста сполучливо, а тарикати са превърнали някои болници в печелившо бизнес начинание. От което на болните не им става по-добре, тъй като невинаги получават адекватно лечение,
  • Мотиви за нова конституция за по-добра България

    Обикновено НС може да я направи в края на мандата си, после Велико да я приеме и да продължи като обикновено За 30 г. демократични промени в България се проявиха заложени в конституцията противоречия, които доведоха до противопоставяне на институциите, а не до тяхното взаимодействие. А институционалното взаимодействие трябва да е принцип в