Пенчо Милков: Високите такси могат да бъдат оспорени в КС

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6947284 www.24chasa.bg

Промените в АПК са реакционни - властта опитва да ограничи обжалването на актове на тяхната администрация, казва депутатът от БСП и член на правната комисия в парламента

- Г-н Милков, БСП се обяви против повишаване на таксите за втора инстанция при обжалване актове на администрацията. Защо се наложи това увеличение в АПК?

- БСП е категорично против промяната в начина за определяне на таксите. Управляващите се опитват да ограничат обжалването на административни актове, които издава тяхната администрация. И един от способите е чрез увеличаване на таксите. То не е мотивирано, напротив, характеризират го две думи - волунтаризъм и неравнопоставеност. Волунтаризъм, защото таксите не са определени въз основа на критерии, не са изведени от разходите, необходими да се извърши правосъдната услуга. Няма как просто да кажеш - 30 лв. Или пък - 70 лв. беше високо, тогава да е 50. Така бяха определени тези такси.

- В комисия ли?

- Да,

в правната

комисия имаше

пазарлък,

след като на първо четене всички казахме, че таксите са прекалено високи. А и са определени по начин, който не съответства на Закона за държавните такси, където се изисква те да бъдат определени към разходите. Т.е. държавата не може да печели от таксите, които събира.

А неравнопоставеност, защото навсякъде в закона се прокарва разлика между физически и юридически лица. Няма значение дали лицето е физическо, или юридическо, трябва да има равноправност между субектите на правото. За съда не са необходими повече усилия и разходи, ако делото е по жалба на юридическо лице, за да бъдат и таксите за тях в пъти по-високи.

- Няма ли разлика обаче в доходите на едно физическо лице и фирма?

- Това е ваша презумпция. Има много физически лица с повече доходи от едно сдружение с нестопанска цел на младежи, които са се обединили например заради това, че са любители на колелетата. И ако те жалят, таксите им ще бъдат в пъти по-големи, нищо че единствените доходи на това сдружение са от членски внос.

- С какви аргументи управляващите обясниха новите такси?

- Индиректният аргумент е, че една от ролите на таксите е да блокира несериозните обжалвания. Т.е. да доведе единствено да жалби, при които жалещият има основание за успех.

- Как може да се прецени това?

- Управляващите посочват това, че има много обжалвания само за да се забави влизането в сила на едно решение.

- Както е при обществените поръчки например, така ли?

- Да. Когато жалбата се подава с цел да се забави получаването на благото, защото всеки административен акт има печеливша страна, дори той да е негативен за теб, твоят конкурент е печеливш, че ти не получаваш това. И обратното - някой иска нещо и го получава, ти жалиш, а той е получаващ. Съответно много от жалбите са само да се блокират процедури. Бяха изтъквани много примери. Но ние не смятаме, че чрез високи такси може да се регулира този феномен.

- А при случаи с материален интерес как беше определен точно този процент - 0,8%?

- Аргументи няма. В гражданския процес, когато граждани и юридически лица се съдят помежду си по ГПК и с имуществен интерес, таксата при завеждане на дело е 4%. Ако например съдя някого за обезщетение за обида и искам 2000 лв., трябва да внеса 80 лв. такса. Тук е 0,8%. Да, по-малка е, но защо не е 0,6 или 0,1%? Нямаше я мотивировката, а се говореше “струва ми се”, “имам чувството, че тези дела не са много”...

- Смятате ли, че тези такси могат да бъдат оспорени - чрез вето на президента или сезиране на КС?

- Таксите са определени без обективни критерии и водят до неравнопоставеност. И всички субекти, които имат основание да оспорят акта в КС, би трябвало да го направят.

- БСП ще сезира ли КС?

- Въпросът не е обсъждан още от парламентарната група. Личното ми мнение е, че текстовете водят до неравнопоставеност и могат да бъдат оспорени в КС. А и има много други неща в промените в АПК, които ни смущават и повдигат въпроса за съответствие с конституцията.

Първо, в кодекса се ограничават правата на гражданите за оспорване - не само чрез държавните такси, но и чрез преминаване на производства, където е имало възможност за оспорване на две инстанции в едноинстанционни. С десетки текстове в преходните и заключителните разпоредби на АПК се променят други закони, които нямат нищо общо с този кодекс. И се записва, че първоинстанционното решение е окончателно, което препятства възможността актовете да се оспорват на втора инстанция.

- Дайте примери.

- Много са. Например принудителните административни мерки по Закона за движение по пътищата -

отнемане на

книжка, спиране

на автомобила

от движение и

др., вече ще се

оспорват само

на една съдебна

инстанция

Данъчни актове под 4000 лв. за юридически лица и 750 лв. за граждани също няма да могат да се обжалват на повече от една инстанция. Същото става и със заповеди на кметове за прекратяване на договори за наем по Закона за общинската собственост, както и с актове по Закона за достъп до обществена информация.

Второ, съобщенията за адвокатите и за юридическите лица вече ще вървят само по електронен път. Т.е. когато се оспорват административни актове, по време на производството пред съда съобщенията към юридическите лица ще бъдат само електронни. И излиза, че държавата кара юридическите лица да имат техническа обезпеченост, която не всички институции имат.

Третото е изключително ограничително. В АПК има 3 вида актове: индивидуални, които са към конкретно лице; общи - към група лица; подзаконови нормативни актове - например наредбата за експертиза на работоспособността. Трите могат да се оспорват. Досега, когато влезе в сила решение на съда, има възможност в 1-годишен срок да се иска отмяната му, ако се открият нови обстоятелства. Сега тази възможност отпада.

Четвърто, най-масовите дела пред ВАС - пред тричленен състав, ще се провеждат като закрити заседания, което също може да се разглежда като ограничаване на конституционните права на гражданите за откритост и публичлност на съдебния процес.

Всички промени в този закон са реакционни. Те ограничават правата на гражданите, увеличават таксите и ограничават възможността за оспорване. И такива промени, ако бъдат осъзнати достатъчно ясно от обществото, биха предизвикали остра реакция.

- Защо се правят те?

- За да се облекчи работата на администрацията и на ВАС. Когато гражданите си търсят правата чрез оспорване, това се възприема от администрацията като трудност, защото забавя действието на актове, които приемат. Всяко управление се стреми да има по-малки обструкции. Всички опити на гражданите, търсещи правата си, за държавното управление са малки стопчета и те ги премахват: увеличават таксите, ограничават инстанциите, ускоряват изключително съобщенията и призовките.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Всеки има право да се връзва на глупости, но в здравето няма демокрация

    Антиваксъри изпратиха открито писмо срещу ваксините до президента Румен Радев и кого ли още не. С основен аргумент, че задължителното ваксиниране не било демократично. Мили антиваксъри, в здравето на всички ни няма демокрация. И не трябва да има. Защото хич не е демократично неваксинирани хора да сеят зарази