Ралица Агайн: Няма процедура, с която да спрем “Олимпик” да работи в България

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7020757 www.24chasa.bg

Дори да имахме информация, че може да става дума за пирамида, трябва да  предоставим тази информация на кипърския регулатор и той да вземе решение, казва пред "24 часа" бившият зам.-шеф на КФН 

Обезпечителният фонд бе създаден по мое предложение 

Всеки свободен пазар носи рискове и това важи за всички индустрии

- Кой използва фалита на “Олимпик” и защо, за да ви поиска оставката, г-жо Агайн? Това, че никоя партия не ви припозна, има ли значение, за да ви посочат като единствен виновник, въпреки че комисията е колективен орган?

- Не ми се иска да влизам в тази тема. Постъпих така, както смятам, че е достойно, и така, както смятам, че бе необходимо да постъпя, за да запазя личното си достойнство и професионалната си репутация.

- Искането да овакантите поста дойде от правителството. Това не е ли опасен симптом за нарушена независимост на регулатора? Имаме ли сигурност, че БНБ, КФН, КЕВР, КЗК и останалите регулатори у нас са независими?

- По принцип Комисията за финансов надзор (КФН) трябва да бъде изцяло независима от правителството. Това е предвидено в Закона за КФН. В същото време обаче, за да си върши добре работата, комисията трябва да има добър контакт и комуникация с правителството и да получава подкрепа за някои от своите политики. В този смисъл аз не бих могла да продължа да работя на този пост и да си изпълнявам задълженията по най-добрия начин,

ако нямам такава

подкрепа и доверие

от министъра на финансите и премиера.

- Защо не нарушихте правилата на йерархията, т.е. не прескочихте председателя на КФН и не уведомихте директно премиера и финансовия министър за ситуацията с “Олимпик”?

- Конкретно по случая с “Олимпик” не мисля, че може да се търси или очаква от правителството до този момент да бе направило нещо повече или по-различно. Изплащането на обезщетенията по застраховка “Гражданска отговорност” нормативно е обезпечено при несъстоятелност на застраховател чрез системата на гаранционните фондове на ЕС и законодателствата на България и Кипър, а информацията за предсрочното прекратяване на полиците дойде за първи път на 10 август.

Точно това предсрочно прекратяване доведе до ескалация на напрежението, но за тази законова процедура на Кипър не беше представена информация на по-ранен етап от техния регулатор. Също така трябва да се отчете, че по закон всички решения и действия до този момент са в компетенциите единствено на регулатора в Кипър и компетентния съд там. Впоследствие правителството би могло да окаже важна и ключова подкрепа на междудържавно равнище, ако това се наложи.

- От КФН съобщиха, че не сте предупредила ръководството за рисковете от фалита на кипърската компания. Така ли е?

- Нямам намерение да продължавам с този вид разговори.

- Кой е подвел премиера и финансовия министър, че “Олимпик” предлага дъмпингови цени? Ако не е така, а вие сте категорична, че не е, тогава как си обяснявате това, че болници и общини са купували полици точно от този застраховател?

- Болниците най-вероятно са провели обществени поръчки и този застраховател ги е спечелил.

По отношение на дъмпинговите цени, както вече представих информация и пред Народното събрание, данните от информационната система на Гаранционния фонд показват дори и по-висока средна цена на “Олимпик” от тази на целия пазар. Това е единствената официална информация и не знам от какъв източник може да се е появила различна от нея. Много често

застрахователи се

обвиняват

помежду си за

дъмпингови цени,

обаче често фактите са различни.

Това е тежък пазар с много силна конкуренция. Което е добре за потребителите, защото силната конкуренция води до по-ниски цени.

- Каква е ролята на регулатора, ако има дъмпингови цени?

- Ролята на КФН в този случай е да се увери, че цените, на които се продават застраховките, са достатъчни за изплащане на обезщетенията и за покриване на разходите на съответната компания. Наш анализ показа, че за миналата година цените на целия пазар по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите са били по-ниски от необходимите, за което предприехме действия и им поискахме писмено да преразгледат ценовата си политика и ако е възможно, да ограничат разходи и рисковете си.

- С колко очаквате да поскъпнат задължителните полици?

- Не бих могла да кажа обща прогноза, тъй като всеки може да предприеме различни мерки и има гъвкавост.

- Прокуратура и ДАНС са на проверка в комисията. Намеквате, че това не е първата проверка лично за вас и за служителите от направлението ви. Кой и за какво ви проверява, по чии сигнали? Само на бизнес интереси ли отдавате тези сигнали?

- Действително и в момента има няколко проверки на полицията и прокуратурата срещу решения на комисията и лично мои предложения, които са по сигнали на застрахователи, на които сме наложили някакви мерки, или съм правила предложения за такива мерки.

Много е трудно, включително и за хората в администрацията, когато ще те проверяват и ще те викат, да пишеш обяснения - както, ако предприемеш нещо, така и ако не предприемеш. Това създава огромно напрежение и стрес за експертите в регулатора и е силно демотивиращо за тяхната работа. И в момента мои вече бивши колеги се налага да пишат обяснения за това защо сме извършили определени действия и сме наложили някакви мерки, като например защо бе наложен квестор на застрахователя “Юроамерикан”, както и защо сме се осмелили да предложим мерки за един друг застраховател.

Не бих могла да си

изпълнявам

задълженията,

ако нямам подкрепа

от премиера и

финансовия министър

процедура, с която

да спрем “Олимпик”

да работи в България

Работата на регулатора е много тежка и с всяко предприето действие се засягат интереси. В моя мандат

до момента съм наложила

300 такива принудителни

административни мерки,

както и глоби и санкции за общо 7 млн. лв.

- Същите тези служби, които ви проверяват, предоставят ли ви информация за навлизане на пазара на съмнителни компании с неясни собственици, каквито съмнения има при “Олимпик”?

- Дори и да имаше подобна информация преди датата на отнемане на лиценза на застрахователя в Кипър, няма процедура по европейското законодателството, при която приемащата държава да откаже на другия регулатор и да допусне или да изгони лицензиран в друга държава на ЕС застраховател. Това са условията на единния европейски пазар и са създадени така,

за да няма възможност

за местен протекционизъм

под никаква форма. Например, когато получихме сигнали и видяхме от официални източници, че българската компания “Надежда” сключва полици, с които издава гаранции на италианския пазар, ние сами отнехме лиценза на застрахователя и никакви действия не бяха и не можеха да бъдат предприети от италианския надзор.

- Тези европравила не носят ли и рискове? Ако службите например ви съобщят, че има данни финансова пирамида да иска да работи у нас , никакъв начин ли няма да не бъде допусната?

- Разбира се, ако службите ни предоставят информация, че определен застраховател от друга държава-членка на ЕС, може да е пирамида, тази информация следва да се предостави на регулатора на другата държава членка и този регулатор на свой ред да предприеме действия. Но трябва да се разбере, че всеки свободен пазар създава рискове и те съществуват по отношение на всяка една индустрия. И дори засилената регулаторна рамка на европейското законодателство в застраховането - “Платежоспособност 2”, не само не изключва, а напротив, създава рамка за това как да се отнемат лицензи и да се извършват ликвидации на застрахователи.

- Категорична сте, че КФН няма право да не допусне чужди компании, т.е. да ревизира решения на чужд регулатор, в случая на Кипър?

- Така е, но и благодарение на тези правила нашите застрахователи извършват дейност в други държави членки. Ако ги нямаше, вероятно те, като идващи от малка държава, изобщо не биха били допуснати до тези пазари. Единният европейски пазар създава много ползи, но не изключва и определени рискове.

- Кой ще плати на хората с полици в “Олимпик”, стана ясно. Нещо трябва ли да се промени в законодателството, за да няма тази несигурност при подобни ситуации?

- Има неща, които биха могли да се подобрят. Но доброто е, че нашият закон предвижда обезпечителен фонд, който да плаща при несъстоятелност на застраховател. Това не е част от европейска директива, а е изцяло национално решение. И фондът е създаден по мое предложение. Добре ще бъде и за застрахователната индустрия, и за потребителите покритието допълнително да се разшири. В момента например се покриват изцяло обезщетенията по “Гражданска отговорност” и “Злополука в обществения транспорт”, както и по “Живот” до размера на гарантираните банкови влогове.

В същото време обаче други доброволни застраховки като “Имущество” и “Автокаско” не са покрити. Добре ще е компаниите да оценят положително в бъдеще обезпечителния фонд да носи покритие по повече застраховки. Най-малкото по задължителните, но защо не и за всички, тъй като това би повишило доверието в застрахователната услуга сред клиентите. Специално за изплащането на

неизтеклата част от

полиците на “Олимпик”

няма нито един фонд

в ЕС, който да покрива

такова плащане,

но предвид, че е национална преценка, българският парламент би могъл да вземе решение и в такава посока, като трябва да се направи преценка на предимствата и недостатъците. Например, че това ще оскъпи полиците.

- Всъщност, има ли пари в обезпечителния и в гаранционния фонд? Толкова ли са високи заплатите на ръководството в него, колкото заяви проф. Гечев при дебата в парламента?

- Пари и в двата фонда на Гаранционния фонд има - 134 млн. лв. общо, и те са напълно достатъчни, за да покрият цялата необходима ликвидност по “Олимпик”. От реакцията на изпълнителните директори на Гаранционния фонд, както и от информацията, с която аз разполагам, заплатите им не са такива, каквито бяха оповестени. Но този фонд се управлява от самите застрахователи, носи голяма отговорност и е нормално специалистите да получават справедливо възнаграждение, с което да бъдат привличани добри експерти. Проф. Гечев обаче е получил неточна информация за размера.

- Източват ли се наши компании през “Зелена карта” и какво може да се направи? Какво ще препоръчате на законодателите?

- Решението на премиера да възложи проверка на полицейските аташета е правилното решение в посока на защита на българските застрахователи. Наистина системата “Зелена карта” е устроена така, че не дава възможност на самите застрахователи навременно да се защитят. И поради това има нужда от активно съдействие и на българската полиция, ако това е възможно, да се разкриват навреме застрахователните измами. Защото те ощетяват не само застрахователя, но и добросъвестните наши потребители.

- Има ли рискови играчи сред нашите компании с лиценз от КФН? Може ли да се стигне до фалити, както предрича опозицията?

- Аз съм предлагала много тежки мерки срещу застрахователи, включително през последната година. Важното е, че законът предвижда достатъчно много механизми за това застрахователят да може да отстрани рисковете в дейността си и да се стабилизира, за да не се стигне до най-крайната мярка - отнемане на лиценз и фалит.

Почти всички рискове

може да бъдат

предотвратени, ако

има воля от регулатора

да се предприемат необходимите мерки и добронамереност на застрахователя да съдейства.

- Тоест вие за разлика от опозицията, не очаквате нови фалити?

- Не бива, особено във финансовия сектор, по никакъв начин да се пресилват финансовите рискове.

- Компаниите ще издържат ли стрес тестовете, които предстоят заради членството ни в еврозоната и банковия съюз?

- Нямам информация да предстоят такива. Ние проведохме през 2016 и 2017 г. проверки на балансите и стрес тестове по методология, изготвена под контрола на ЕК и Европейския орган по застраховане и пенсионно осигуряване. Резултатите бяха оповестени публично. Всички преминаха този тест с малки изключения.

- Оттук нататък накъде? С какво ще се занимавате?

- Засега не мога да кажа. Надявам се да напускам този пост със запазено име и професионална репутация.

CV

l Родена на 2 декември 1976 г. в София

l Завършила “Международни икономически отношения” в УНСС

l Депутат от НДСВ в 39-ото народно събрание

l Заместник-

председател на Комисията за финансов надзор от 2005 до 2010 г. и от 24 януари 2014 до 21 август т.г.

l Учредител и член на надзорния съвет на Асоциацията на инвеститорите

  • Без прошка за биячите на баба Наска и техните събратя

    Без прошка за биячите на баба Наска и техните събратя

    Трима дребни бандитчета тормозят цяло пловдивско село, докато най-после ги заловиха. Такива като тях има в почти всяко село - всички ги знаят, но им треперят и се молят да не дойдат и в тяхната къща. Хората не мигват по цели нощи от страх. Вършеят си такива като биячите на баба Наска и техните събратя и живот си живеят - всички те в повечето
  • Даниел Спасов, Катрин Селие, Милен Иванов и Александър Селие - двамата певци са със съпругата и сина на Марсел Селие.
СНИМКА: ФЕЙСБУК

    Загрижеността за бъдещето на “Мистерията на българските гласове” е наша мисия

    Златната марка “Мистерията на българските гласове” предизвика задочен спор на страниците на в. “24 часа” между певици от хора и настоящата диригентка Дора Христова. Днес публикуваме отговора на певеца Даниел Спасов, който също е част от историята на знаменития хор. “Писанията” на Дора Христова в отговор на отвореното писмо от народната певица Олга