Проф. Иван Тодоров: Няма пречки Жирардели да е собственик на “Юлен”

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7212138 www.24chasa.bg

Няма и конфликт на интереси,

че е бил съветник, казва юристът

Проф. Иван Тодоров е известен адвокат, който е участвал в едни от големите съдебни и арбитражни дела и сделки в България и чужбина. Участвал е в работни групи по създаването на кодекс и закони. Специализирал е в САЩ и Япония. Бил е два мандата член на борда на директорите на една от най-големите адвокатски фирми в Европа. Управляващ съдружник е на една от авторитетните български адвокатски фирми. Два пъти е участвал като национален докладчик в програми на ООН. Автор е на няколко монографии и на един от най-популярните учебници по право.

- Може ли Марк Жирардели да се смята за действителен собственик на “Юлен”, проф. Тодоров?

- За да отговорим на този въпрос, на първо място следва да изясним какво означава “действителен собственик”. Самото понятие “действителен собственик” е дефинирано в §2, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари и предвижда, че това е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност. С други думи, това е лице, което упражнява пряк или косвен контрол върху юридическото лице, като индикация за такъв контрол е пряко или косвено притежаване на цялото юридическо лице

или на най-малко

25% от дружеството

Впрочем това съответства и на критериите за контрол на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

В този смисъл, след като Марк Жирардели притежава пряко или косвено “ДЮК Номинис Лтд” (която е собственик на “Т.А.К. Сървисиз лимитид”) или даже повече от 25% от “ДЮК Номинис Лтд”, то да, той може да се смята за действителен собственик на “Юлен” АД.

- Какво означава понятието номинален собственик?

- Съгласно BVI Business Companies Act, 2004, с последващите му изменения, номинални собственици са лицата, които фигурират в съответния регистър като собственици на дружеството, но действителният собственик е друг.

Отношенията между номиналния собственик и действителния собственик се уреждат с договор, който е особен вид мандатно правоотношение, при което действителният собственик възлага на едно друго лице (най-често от състава на съответната фирма, която предоставя регистрационни услуги) да притежава от свое име и за сметка на действителния собственик въпросните акции/дялове при определени условия и срещу възнаграждение. Нормална световна практика е действителните

собственици да не

манифестират своята

собственост

Едни от големите компании в света използват този начин.

- Защо няма отразяване на собствеността в Търговския регистър?

- Собствеността на дружеството “Юлен” АД е отразена точно в Търговския регистър. Качен е актуален списък на акционерите и са представени удостоверения, които доказват правомощията на съответните лица да гласуват и да вземат съответните корпоративни решения.

- Защо сега се обявява сделката, след като преговорите са започнали през 2012 г., а са приключили през 2016 г.?

- Покупката на едно дружество (капиталово участие в дружество) е сложен процес и обикновено се предхожда от пространен due diligence, който отнема продължително време. Отделно от това, следва да се осигури финансиране и прочее. Не е необичайно преговорите да започнат през 2012 г. и да приключат 2016 г., а относно обявяването може само да предположим, че лицата са искали да запазят конфиденциалност, което също не е необичайна практика и не противоречи на закона.

Дори напротив – поначало придобивания на участие и преговорите за тях са подчинени на строги клаузи за конфиденциалност, тъй като се разкриват търговски тайни и други подобни.

В добрите бизнес практики манифестирането на собствеността съвсем невинаги е правилният подход.

- Има ли конфликт на интереси и основание сделката да се проверява от комисията “Антикорупция”?

- От това, което е известно, не следват никакви основания за проверка от комисия “Антикорупция”. След придобиването на собствеността г-н Жирардели не е бил консултант на който и да е държавен орган, а доколкото ми е известно, не е и получавал финансови облаги от държавни органи.

  • И все пак, политици, дневният ред на хората е по-важен

    И все пак, политици, дневният ред на хората е по-важен

    За последно тази година откриваме парламент - трети нов поред. Хубави приказки се казаха, както му е редът, чудесни пожелания и обещания се чуха, както сме свикнали. Въпросът е с какво ще се захванат депутатите и каква ще я свършат. Разбира се, тяхна е задачата да гледат отвисоко народните работи, да кроят стратегии и перспективи за светлото
  • Задава ли се най-лявопопулисткото управление на прехода?

    Задава ли се най-лявопопулисткото управление на прехода?

    - Горещо призовавам да не се харчат никакви милиарди в края на годината - "Те ги вдигат, аз ги плащам" ли е предложението за космическа минимална пенсия - Който предложи популистко харчене, приема се веднага, а ако някой загатне наченки на реформи, сам се отказва Следя преговорите за съставяне на правителство

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо