Летница, Божурище, Аксаково - шампиони по скок на заетост

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7507246 www.24chasa.bg

Голяма част от увеличаването на наетите

е в Южна България, но някои от най-добре

Летница, Божурище,  Аксаково
- шампиони  по скок на заетост

представящите се пазари на труда са на север.

Референдумите срещу инвестиции

вървят ръка за ръка с бедността

Общият брой на наетите в страната през 2017 г. се увеличава с 2,9% в сравнение с 2011 г. Но на общинско ниво картината е далеч по-интересна, показва ново изследване на Института за пазарна икономика.

- 78 общини регистрират по-голямо увеличение от средното за страната: от областните центрове тук попадат Столичната община, Пловдив, Сливен, Търговище, Кърджали.

- 29 общини регистрират ръст, макар и по-малък от средния за страната. От областните центрове тук са Монтана, Пазарджик, Ямбол, Разград, Варна и Бургас.

- В останалите 155 общини броят на наетите лица намалява, като в 57 от тях спадът е с над 10%, от областните центрове тук са Ловеч и Добрич.

Кои са

най-добрите

примери

Най-голям ръст на броя на наетите спрямо 2011 г. отбелязва община Летница в област Ловеч (близо 70%), съпътстван и от чувствителен ръст на възнагражденията за наетите там вече близо 1500 души.

На второ място по ръст на наетите се нарежда Божурище (с 62%), като средната заплата на работещите там 2500 души достига близо 1150 лв. през 2017 г. В близост до столицата освен в Божурище значителен ръст на наетите лица (с около една трета) регистрира и община Ботевград, където ежегодно наетите се увеличават с близо 500 души, достигайки 12,6 хил. души.

Само в рамките на 2017 г. рязко се увеличава и броят на наетите в община Мездра (с близо 1900 души), благодарение най-вече на производството на авточасти.

Успехът на Тракия икономическа зона е ясно видим и на тази карта.

Общините около Пловдив постигат едни от най-добрите резултати в страната, като през 2017 г. ръстът на броя на наетите е 48% в община Родопи в сравнение с 2011 г., 39% в община Съединение и т.н.

С над 50% нараства относителният дял на наетите в общините Аксаково и Суворово (област Варна). В Аксаково тенденцията към увеличение е трайна, а инвестиционният интерес към района продължава да е значителен.

Общините в червено

Негативното демографско развитие на значителна част от българските общини оказва сериозен ефект върху възможността им да постигнат увеличаване на броя на наетите лица на тяхна територия. Най-голям спад на наетите лица се наблюдава в плевенската община Мизия (с 40%), както и в общините Бобов дол и Трън (с по 33,8%).

Важното е, че в случая ръка за ръка вървят община, провела референдум срещу развитието на тежката промишленост, както и община, в която сериозни проблеми в компании от същия сектор водят до затваряне на рудници и масови съкращения.

Данните на ниво община показват, че възстановяването на трудовия пазар и последвалата експанзия протичат неравномерно на територията на страната.

Въпреки че голяма част от увеличаването на наетите се случва предимно на юг от Стара планина, някои от най-добре представящите се местни пазари на труда са на север. Впечатлението за наличие само на отделни “острови” на икономическа активност се потвърждава и от тези данни.

(Със съкращения)

  • Защо всеки чете 9-те реда от позицията на US посолството различно

    Защо всеки чете 9-те реда от позицията на US посолството различно

    В понеделник вечерта посолството на САЩ в България излезе с позиция, в която се казват неща, основополагащи за демокрацията и правовата държава. Тя, разбира се, е свързана със случващото се в последните дни у нас. Интересното е, че всички страни в политическата турбуленция моментално започнаха да четат зад редовете и всеки откри някакъв смисъл