Даниела Машева: Няма пречка жена да е главен прокурор, но разговор с политици за наследника на Сотир Цацаров не водим

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7516320 www.24chasa.bg
Даниела Машева - член на ВСС, избран от квотата на прокурорите СНИМКА: Йордан Симeонов

Водещо за всяка кандидатура е да притежава качества като ръководител и да взема законосъобразни решения, казва в интервю членът на Висшия съдебен съвет и говорител на прокурорската колегия Даниела Машева

- Г-жо Машева, кандидатите за нов главен прокурор ще станат ясни между 18 и 29 юли. Вие като член на прокурорската колегия какъв човек сте склонна да номинирате?

- На първо място, кандидатът трябва да отговаря на профила, зададен в Закона за съдебната власт, където са очертани изисквания за професионални и нравствени качества. Не можем да добавяме изисквания и критерии, защото това означава, че се прави опит да се допише законът заради конкретна личност. Законът изисква кандидатът да притежава поведение, което да отговаря на висок стандарт за спазване на етичните норми, и самият той да налага такъв стандарт. Също така да е много добър професионалист, да има съществен принос в развитието на правото, в налагането на върховенството на закона. Необходимо е да има и отлични организационни и административни качества.

- Не звучат ли някак кухо тези законови обосновки? Как всъщност ще се измерват качествата на кандидатите?

- Ще се прави преценка, която се извършва на база на цялата документация, която кандидатите ще представят – кадрова справка, мотивация за номинацията им, концепция и други. Всички тези обстоятелства ще бъдат обсъдени и взети предвид от членовете на пленума на ВСС, тъй като изборът става с квалифицирано мнозинство. В самата процедура има етап, в който комисиите по атестирането и конкурсите и по професионалната етика към прокурорската колегия дават също становища за наличието на професионалните качества на кандидата и спазването на етичните правила. Освен това има и възможност за становища от професионалните организации на магистратите, от висшите училища, от научни организации, като отделно от това те могат да поставят въпроси, които да бъдат зададени на кандидатите по време на изслушването им.

- Трябва ли бъдещият главен прокурор да е завършил право в Софийския университет, каквото мнение се среща в юридическите среди?

- Според мен няма значение кое висше учебно заведение е завършил. Това би звучало дискриминационно!

- Бъдещият обвинител №1 да е кристален човек, горял в прокуратурата, обявиха от Асоциацията на прокурорите за наследника на Сотир Цацаров.

- Уважавам становището на Асоциацията на прокурорите, в която и аз съм членувала. Да,

би било добре

той да бъде

човек от

системата на

прокуратурата

Най-важното е следващият главен прокурор да има необходимите организационни качества да може да ръководи прокуратурата, да взима законосъобразни решения и съответно да носи отговорност за тях. Това за мен ще е водещото за всяка една кандидатура.

- Време ли е за жени в прокуратурата? Доскоро Цацаров имаше три заместнички, но след освобождаването на Пенка Богданова вече са 2 (Мария Шишкова и Ася Петрова).

- Няма пречка жена да бъде главен прокурор. Управленският екип на настоящото ръководство на прокуратурата е доказателство, че има много добри жени професионалисти, както и жени прокурори, които биха могли да заемат тази длъжност.

- Колко номинации за главен прокурор очаквате?

- Като максимален брой смятам, че номинациите могат да бъдат три. Това се дължи на числения състав на прокурорската колегия, която се състои от 11 души – минимум трима могат да номинират. За мен е логично 9-ма членове да възпроизведат три кандидатури, изключвайки кандидатурата, която може да предложи министърът на правосъдието. Законът не внася ограничение за броя кандидатурите, но считам, че един член от прокурорската колегия би следвало да подкрепя само една кандидатура.

- Надхвърли ли президентът Радев правомощията си с консултациите с представители на съдебната власт за избора на главен прокурор?

- Не, не смятам, че е надхвърлил правомощията си, тъй като всички срещи, които той проведе, са насочени именно към това - гражданското общество да има по-голяма яснота за тази процедура, която предстои. Всичките тези консултации имат характер на обществени консултации. Те са полезни, защото всички организации, участвали на консултациите, имаха възможност да изразят мнението си. Впрочем на 12 август ще изтече срокът, който се явява краен номинирате кандидати да представят своите концепции пред ВСС. Те ще стоят минимум 2 месеца на сайта ни. Постигнахме оптимален вариант на разполагане на процедурата във времето. От една страна, тя да бъде открита във възможно най-ранния срок (15 юли), а от друга - ако има успешен избор, той да е факт на 24 октомври, така че да може бъдещият главен прокурор да има време на адаптация до изтичането на мандата на настоящия на 10 януари 2020 г.

- Президентът попита какво е това изявена независимост, цитирайки законовите предпоставки за качествата на кандидатите. Обяснете.

- Независимостта означава бъдещият главен прокурор в своята лична и професионална дейност по никакъв начин

да не се поддава

на чужди

влияния и

въздействия,

които могат да

променят

решението му

Единственото, от което би следвало да се води, е спазването на закона.

- Бившият конституционен съдия Румен Ненков каза, че 3-мата големи се избират с участието на политици. Ще успее ли този състав на ВСС да удържи независимостта въпреки парламентарната квота?

- Ние вече веднъж удържахме нашата позиция за независимост, тъй като в началото на мандата ни проведохме повторно избор за председател на ВАС. Лично за себе си мога да кажа, че и тогава, и сега спрямо мен не е имало опит за политическо влияние. Нямам впечатление да се правят опити за политическо въздействие и по отношение на останалите колеги в прокурорската колегия, избрани от парламентарната квота. Досега не сме имали разговори с политици по темата за избор на главен прокурор. Предполагам, че хората, които говорят тези неща, имат свое виждане, имат опит в миналото, натъквали са се на такива обстоятелства. Понастоящем няма никакви основания за подобни опасения, няма и повод това да се говори в публичното пространство, тъй като само ще породи съмнения у гражданите, че процедурата няма да бъде обективна и прозрачна.

- Представляващият ВСС Боян Магдалинчев допусна, че може и да няма избор от първия път, ако кандидатурите са слаби.

- Много е вероятно и да няма избор, имайки предвид, че се изисква квалифицирано мнозинство от минимум 17 от общо 25 гласа. Т.е. да не се съберат необходимият брой от гласове, ако членовете на ВСС не се обединят около една кандидатура, при условие че номинираните са няколко. Възможно е обаче дори само при една налична кандидатура да имаизбор. И това по никакъв начин няма да опорочи процедурата.

- Ако хипотетично няма избор, какво ще стане след изтичането на мандата на Цацаров?

- Ако няма избор до 10 януари 2020 г., ръководството на прокуратурата трябва да се поеме от заместник, който ще бъде назначен като изпълняващ функциите на главен прокурор. Ние обаче така сме разположили процедурата във времето, че ако се наложи, да се проведе и втора преди изтичането на мандата на настоящия главен прокурор.

- Каква оценка ще поставите на мандата на Цацаров?

- Той се справи и продължава да се справя много добре като главен прокурор. Добър професионалист е, има качества за администриране, за оперативност, за бързина и за ефективност. Работи много добре с всички колеги в прокуратурата. От позицията ми на член на ВСС ще отбележа положителната стъпка за реформирането на съдебната карта на районните прокуратури. Сега предстои втори етап на реформата по предложение на главния прокурор.

- Спецпрокурор или градски да разследва тримата големи след разрешение на ВСС. Как ще коментирате тази идея, която предлага правосъдният министър Данаил Кирилов?

- На пръв прочит за мен коя прокуратура ще бъде компетентна да разследва т.нар. тримата големи не е най-същественият въпрос. По-скоро внимателно трябва да се обсъди предложението, че като компетентност на пленума на ВСС е включено правомощие за даване на разрешение за започване на наказателно производство срещу главния прокурор или председателите на двете върховни съдилища. Тъй като по представения законопроект предложение за такова разрешение може да бъде направено от минимум трима членове на съответната колегия на ВСС, както и от министъра на правосъдието, се поставя въпросът кой може да сигнализира членовете на ВСС. И по-конкретно на база на какви данни те ще изготвят и внесат своето предложение. Трябва да се прецезира и какво ще представлява това започване на наказателно производство – образуване или повдигане на обвинение. Образуването на наказателно производство съгласно НПК може да се случи само за разкриване на престъпление, а не срещу определено лице. Когато се съберат достатъчно данни и доказателства, че определено лице е извършител на престъплението, тогава се пристъпва към повдигане на обвинението.

---------

CV

- Завършва право в СУ “Св.Климент Охридски”

- През 1992-1993 г. е младши прокурор в Софийската районна прокуратура. По-късно става и редови прокурор там

- През 2001-2006 г. работи в Софийската градска прокуратура

- От 2006 г. е прокурор във ВКП

- През 2009-2011 г. е зам.-министър на правосъдието, след това отново се връща във ВКП

- През 2017 г. е избрана за член на ВСС от квотата на прокурорите

  • Епопея от страдания за сгрешените винетки. А как ли ще е на вота с машините

    Епопея от страдания за сгрешените винетки. А как ли ще е на вота с машините

    От всичките 4 милиона и 250 хиляди винетки, купени в “електронната ера” за последната година и половина, двайсет хиляди са били с грешно подадени данни. И поради тази причина следва епопея от глоби и страдания за онези шофьори, които не са внимавали. На пръв поглед процентът на грешките е пренебрежимо нисък
  • Георги Марков: Никой не е в състояние да оправи съдебната власт в България

    Георги Марков: Никой не е в състояние да оправи съдебната власт в България

    Уважаемият вицепремиер Томислав Дончев вчера от трибуната на парламента сподели, че енергията, обхванала една част от българското общество, която е на площадите, ще бъде пропиляна, ако не доведе до промени. Какво трябва да се промени според него - законодателната рамка, дори и конституцията, за да може държавата да изпълни една от основните си