Проф. Атанас Тасев: Търговете, по които НЕК продава ток, не създават условия за манипулации

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7523297 www.24chasa.bg

Законовото задължение да търгува енергията от малки ВЕИ носи високи финансови рискове за държавната компания

- Как ще коментирате обвиненията на работодателските организации, че подготвяният търг за продажба на ток от НЕК буди съмнение за манипулации на пазара?

- Смятам, че писмото на Асоциацията на работодателските организации в България (АОРБ) предоставя определени тези като истини от последна инстанция и изключва правото на другата страна за защита. Като се отчете авторитетът на такава голяма работодателска организация като АОРБ, това поражда необосновано напрежение в обществото.

Високата волатилност на цените на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се дължи не на ниската ликвидност, а на неадекватната пазарна политика на потребители, които не използват европейските борсови практики.

да играят на пазара с портфейл, базиран основно на двустранни договори, а се втурнаха изключително в сектора на платформата “Ден напред”, което доведе до изкривяване на нормалната борсова практика и естествено – до вдигане на цената на електроенергията за определени интервали от време.

На пръв поглед изглежда логично, че при тези условия може да играе само силен във финансово отношение играч, който след търга ще фрагментира пазара и ще реализира висока печалба. В най-общия случай това е вярно, но не в този.

В отговора на НЕК ясно е казано, че в коментирания случай се търгуват количества енергия, които се генерират от ВЕИ в диапазона от 1 до 4 мвт. Реализацията на този тип енергия на платформата “Ден напред” носи високи финансови рискове за НЕК.

Допълнителни рискове възникват и от действието на новия механизъм за заплащане. Фондът за гарантиране на стабилността на енергийната система (ФСЕС) при новия метод заплаща премия над прогнозната пазарна цена за съответната група ВЕИ и не компенсира разликата под прогнозната пазарна.

При висока ликвидност възможността да се получи премия само при продадена енергия ще доведе до намаляване на цената за реализация, което е от полза за крайните потребители. Но ще увеличи загубите за НЕК, което е недопустимо предвид огромните дефицити в баланса на дружеството.

За конкретния случай считам, че процедурата е организирана от НЕК така, че да бъде спечелена от голям играч, който може да поеме рисковете, и това не се крие.

- Считате ли, че провеждането на тези търгове за електроенергия е прозрачно?

- Всеки търг се провежда на т.нар. централизиран пазар за двустранни договори, чиито правила са еднакви за всички участници. Всяка сделка се провежда единствено на специализираната платформа на БНЕБ. Информацията е прозрачна и леснодостъпна за всички заинтересовани лица. Условията се обявяват публично. Не допускам институция като НЕК да се опитва да прави манипулации.

За да се избегнат допълнително съмненията за манипулиране, подробната информация за всички търгове се обявява достатъчно време преди тяхното провеждане и всички заинтересовани компании могат да се подготвят за участие. НЕК обявиха, че търгът се организира, за да може да бъде изпълнено законовото задължение на обществения доставчик да реализира енергията от ВЕИ производители.

- Каква е причината НЕК да бъде задължена по законов ред да реализира енергията конкретно на малките ВЕИ?

- От въвеждането в експлоатация на ВЕИ в страната НЕК като обществен доставчик беше в режим на задължително изкупуване на цялата произведена електроенергия от ВЕИ на преференциална цена. Поради стохастичния характер “има слънце - има ток”, “има вятър - има ток” и т.н. на производството на този вид енергия, балансирането на електроенергийната система се поддържаше от НЕК и от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Поради традиционно продължителната рестриктивна ценова политика на енергийния регулатор при този режим на функциониране се породи огромен текущ ценови дефицит в НЕК - средногодишно около 700 млн. лв. Ако законодателят не бе въвел структурата на ФСЕС, то до края на преференциалния период на функциониране на ВЕИ щеше да се натрупа дефицит в НЕК от около 14 млрд. лева.

С няколко изменения на Закона за енергетиката бе въведен диапазон на задължителното изкупуване на енергия от ВЕИ с мощност до 1 мвт. Пак по решение на парламента на НЕК се вмени да търгува на свободния пазар енергията от ВЕИ в диапазона от 1 до 4 мвт. Не коментирам дали това решение е правилно, но в стремежа си НЕК да намери оптимално решение се стигна закономерно до сблъсък с интересите на големите енергийни потребители. От години в енергетиката се води битка кой да не плати по-голямата сметка. Както се вижда, тази битка навлиза в доста остра фаза.

В случая НЕК поема целия търговски риск от въпросните сделки, явявайки се в ролята на посредник. Истината е, че благодарение на въвеждането на този законов ангажимент на НЕК към енергията на малките ВЕИ се намалява рискът за тези малки играчи на пазара, които получат максималния си паричен поток.

- Как ще коментирате факта, че в последния момент от НЕК взеха решение да разделят търга на два по-малки?

- Предполагам, че условията на търга са изменени именно поради изостреното обществено внимание към обявената процедура. Благодарение на тази стъпка се предостави възможност за участие на по-голям брой по-малки търговски компании.които притежават по-малки финансови възможности за покупка на електрическа енергия, с което се увеличава рискът за НЕК и малките производители на енергия.

Това последващо действие от страна на НЕК е било продиктувано от стремежа на компанията да осъществява винаги прозрачни сделки и процедури, които да отговарят на законодателството, и да не бъдат създавани абсолютно никакви предпоставки за обществено напрежение и недоволство по повод действията на компанията. Все пак следва да се напомни, че намеса в пазарните политики на НЕК под натиск не води до оптимални решения. Разделянето на търга на лотове не гарантира по-доброто изпълнение на задачата за минимизация на риска пред НЕК и максимизация на печалбата.

- Смятате ли, че работодателите са тези, които трябва да насочват вниманието на обществото към организирането на подобни сделки?

- Всеки има право на различно мнение по темата. Организациите от типа на АОБР са създадени да защитават интересите на своите учредители. Това обаче не означава, че в държавата следва да се въведе правилото на играта с критерий нулева сума. Ще поясня – равновесие в играта с нулева сума означава аз печеля, а ти губиш или обратно.

Цивилизационната норма на поведение е да се търси равновесие на база на консенсус. Научно е доказано, че ако в некоалиционните игри се играе едностранно от позиция егоист, то теоретически равновесие се постига при по-лоши за егоиста резултати, отколкото в игра, при която се отчитат интересите на другата страна.

Когато се правят подобни предложения от иначе авторитетни организации, подчертано защитаващи едностранно интересите на своите асоциирани членове, а не се разглежда проблемът комплексно, резултатът ще бъде повишено напрежение в обществото. Да не забравяме, че НЕК е част от държавата и от Българския енергиен холдинг. Време е да започнем да уважаваме държавата си и нейните институции. Още повече че общественият доставчик е един от играчите, които съблюдават в най-пълна степен действащото законодателство.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Инцидентът с Джамбазки - пълно разследване

    Инцидентът с Джамбазки - пълно разследване

    Инцидентът с Ангел Джамбазки - евродепутата, който бе заловен да кара кола след употреба на алкохол, трябва да бъде разследван докрай и във всички аспекти. Българският закон забранява да се кара след употреба на алкохол изобщо. Ако си такава важна фигура като евродепутат, не бива да си го позволяваш при никакви обстоятелства
  • Гетата в образованиeто са следствие на гетата в обществото

    Гетата в образованиeто са следствие на гетата в обществото

    Какво ни казват тазгодишните резултати от тестовете PISA НИКОГА НЕ СЪМ крил, че много харесвам работата на министъра на образованието Красимир Вълчев. Смятам, че той е много фокусиран и полезен човек. Вероятно сега върху него ще се нахвърлят заради лошите резултати в тестовете PISA. Искам да кажа, че усилията на Вълчев са напълно в правилна посока