Прокурор Христо Колев: Новият главен прокурор трябва да е от кариерата, да е “горял” в работата, за да влезе с летящ старт

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7553075 www.24chasa.bg

Очаква го още по-труден мандат, казва членът на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България 

- Прокурор Колев, Асоциацията на прокурорите държи наследникът на Сотир Цацаров да е от прокуратурата. Защо?

- Отговорът на вашия въпрос изглежда логичен и прост - защото ще е запознат със спецификата на работата и ще може да влезе в нея с “летящ старт”. Няма да загуби време, което е изключително ценно като ресурс, който не можем да върнем.

От друга страна, ще са налице приемственост и ангажираност за запазване на постигнатите резултати и надграждане на положителните практики. Смятам, че изключително силно послание към прокурорите би бил избор на кандидат с професионално развитие и кариерно израстване в прокуратурата.

Вярваме, че да си прокурор, е не просто професия, а призвание. Именно затова професионалист от кариерата, който е “горял” в нея, който

познава отвътре

всички силни и

слаби страни,

борил се е ежедневно с трудностите и несгодите, който е наясно със спецификите на системата, би бил най-подходящият кандидат.

- На срещи при президента Румен Радев и с прокурорската колегия на ВСС асоциацията очерта профила на бъдещия главен прокурор. Описахте го като човек с изключителни професионални и нравствени качества, да бъде кристалночист, с харизма, визионер с модерно мислене. Звучи някак общо и доста претенциозно. Бъдете по-конкретен.

- Действително в тези срещи асоциацията потвърди своята позиция, че бъдещият главен прокурор трябва да притежава изключително високи професионални и нравствени качества. Той следва да има безукорен авторитет както сред магистратските среди, така и неоспорими морални и етични качества, да не е близък до лобита, политически и икономически кръгове.

Главният прокурор по длъжност е ръководител с мандат 7 г. Поради това трябва да бъде професионалист, който има визия за бъдещето. То всъщност чука на вратата ни - изграждането на Европейската прокуратура, продължаването на процеса на окрупняването на прокуратурите, въвеждането на електронно правосъдие и не само.

Той трябва да е обърнат и към прокурорите, които някак всички удобно забравяме, че сме все пак живи хора. Главният прокурор трябва да има визия и за хората в прокуратурата. Една от основните политики, които следва да води, е да се ангажира за промяна на условията на труд - материална осигуреност, работна натовареност, медицински прегледи, застраховки на магистрати и служители, оптимизация на определяне на класове при заплащане на служителите.

Затова смятаме, че новият главен прокурор е наложително да отстои пред ВСС

по-голям бюджет

с оглед на

опазване на

здравето на

прокурорите

и служителите.

- Как може да се гарантира, че няма да има разминаване между това, което кандидатът е написал в концепцията и това, което ще направи впоследствие, когато оглави институцията?

- Въпросът отново ме кара да се върна на първия, като ви отговоря, че гаранцията е работата на кандидата до момента. Ако той е прокурор, тя ще е видима и проследима чрез съответните обвинителни актове, работа в съдебната зала, отношения с колеги, разбира се, и извършените атестации до момента. Затова, когато кандидатите напишат своята концепция и я защитават пред ВСС, ще можем да сравним предложеното с досегашната работа на всеки кандидат. Чрез работата най-добре изпъкват и качествата на всеки.

- Има ли прокурор, който отговаря на изискванията, които поставяте? Асоциацията има ли свой фаворит?

- Убедени сме, че има прокурори, които отговарят на изискванията, нещо повече - те са повече от един. Смятаме, че именно при избора който ще направи ВСС, тези кандидати ще изложат своите концепции и по-добрият ще победи.

Искам ясно да заявя, че нито в управителния съвет, които сме във връзка ежедневно, нито от наши членове е бил поставян въпрос за персонална номинация.

В нашето становище бяха казани ясно вижданията и надеждите на повечето ни колеги за качествата на следващия главен прокурор, на когото

с оглед на

големите

очаквания

предстои още

по-труден мандат

Това е и отговор на отразеното във вашата медия, че асоциацията има свой конкретен фаворит.

- Един от прокурорите, чието име се спряга като евентуален претендент - Иван Гешев, каза, че очаква кална и мръсна битка. Вие прогнозирате ли върху номинираните да се изсипе порой от компромати?

- Очакванията на всички са големи, поради това следващият главен прокурор следва да отговори на високите стандарти за този пост. Искрено се надявам изборът да не се превърне в кална и мръсна битка и замеряне с компромати, а да е избор между концепции и личности.

- Може ли жена да оглави прокуратурата?

- Асоциацията очерта качествата, които следва да притежава бъдещият главен прокурор. Поради което няма никаква пречка да е жена, притежаваща тези качества. Дори и в настоящия момент има жени прокурори, които се справят повече от успешно.

- Ще имате възможност да отправите въпроси към кандидатите. Какво ще ги питате?

- Най-важният ресурс на всяка една система са работещите в нея хора. В концепциите си кандидатите следва да имат отговор по въпросите за гарантиране на справедлива натовареност, за квалификацията и обученията, за равна, реална и базирана на справедливи критерии възможност за кариерно развитие и израстване, за прозрачност и обективност при провежданите процедури за избор на административни ръководители.

Следва да попитаме и каква е неговата позиция, политика и перспектива за развитие на прокуратурата не само с хоризонт предстоящия 7-годишен мандат, но и в по-дългосрочен план.

Как ще отстоява

независимостта

на прокуратурата

и безалтернативното ѝ място в съдебната система. Ще продължат ли реформата и преструктурирането на съдебната карта, въвеждането и развитието на електронното правосъдие, връзките и развитието на Европейската прокуратура, засилването на международното сътрудничество в сферата на ефективното противодействие на престъпността и тероризма. Не без значение е и мнението му за медийната политика.

- Какво мислите за подготвяните промени в закона за разследването на тримата големи?

- Принципното ни становище е, че тези правила следва да важат и за тримата ръководители, защото само така ще се постигне необходимото съответствие с конституционно гарантирания им равен статут, както и спазването на принципа важните решения, засягащи съдебната власт, да се приемат с квалифицирано мнозинство от членовете на ВСС. Смятаме и че министърът на правосъдието не следва да разполага с правомощие да внася предложение за отстраняване от длъжност.

- Според вас в момента няма ли възможност да се разследва главният прокурор?

- Няма пречка и към момента за разследване не само на главния прокурор, но и на председателя на ВКС и на ВАС. Предлаганите правила обаче ще дадат гаранция и за тримата големи. Не следва да ни убягва и въпросът, че на досъдебното производство господар е прокурорът, но на съдебното е съдът. В крайна сметка именно съдът ще постанови крайния акт, а правомощията на главния прокурор са относими към тези на председателя на ВКС и на ВАС.

CV

l Роден е на 30 октомври 1970 г. в Айтос

l Завършил е ЮФ при Бургаския свободен университет през 1995 г.

l От май 1996 до май 1997 г. е съдебен кандидат в Бургаския окръжен съд

l В прокуратурата постъпва на 5 януари 1998 г. като младши прокурор в Карнобат, където последователно заема длъжностите прокурор и зам. районен прокурор

l От април 2012 г. е в районната прокуратура в Бургас

l От октомври 2017 г. е прокурор в окръжната прокуратура в Бургас

l В Асоциацията на прокурорите е от 2015 г.

  • Ужасните дежавюта продължават със заплахата от ядрено унищожение

    Ужасните дежавюта продължават със заплахата от ядрено унищожение

    След като три години живяхме в дежавю на Черната чума, сега ни се връщат още два мрачни периода от най-новата история на човечеството. Карибската криза и аварията в Чернобил. Украйна праща войски в заразените райони около Припят, за да защитава саркофага на атомната електроцентрала от евентуален саботаж и нахлуване от страна на Русия
  • Коментар на седмицата №3: Бунтът на невежите

    Коментар на седмицата №3: Бунтът на невежите

    Публикуваме отново най-четените през седмицата анализи, коментари и мнения. Това лично мнение на проф. Огнян Герджиков е № 3 и е четено от 54 148 души. Колкото хората са по-невежи в дадена област, толкова са по-категорични СВЕТЪТ вече не е същият. Той е завладян от пандемия, която тотално наруши неговия ритъм

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо