Красен Станчев: България има забележителни успехи в опазването на природата

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7554411 www.24chasa.bg
Красен Станчев

Покрай възхитата от едно изследване, което показвало, че 1 трлн новозасадени дървета щели да "спасят" Земята, не е лошо да се знаят две неща:

1. Една голяма звезда в центъра на Слънчевата система има не съвсем забелязана роля в температурите тук;

2. В ЕС- сравнителен план България е единствената страна със съществено разраснал се горски фонд - дотолкова, че страната в крайна сметка повече очиства, отколкото уврежда атмосферата (въпреки че се твърди обратното и отвреме навреме някой тръгва да "спасява" нещо и да затваря чистите ТЕЦ 1 и 3 в Марица Изток).

Още от сравненията за периода преди 1990 г. България бележи забележителен успех опазването на различните компоненти на околната среда. В резюмето на тези развития, направено от Боян Рашев се извеждат следните положителни развития:

• Общите емисии на всички значими замърсители на въздуха (прах, СО, SO2, NOx, NH3, H2S, летливи органични съединения) в България са намалели с 60-80%,

• на тежките метали – с над 90%

• водите се замърсяват много по-малко с органични отпадъци, азот, фосфор, тежки метали, хлорни съединения, пестициди, а качеството им е в пъти по-добро

• Горите са се увеличили със 7 000 кв. км. (>20%), ръст, сравним с площта на Софийска област

• Над 35% от територията на страната има някакъв статус на защита спрямо под 5% през 1989 г.

• Спадът в популациите на едрите бозайници и птици е овладян, а много от тях вече нарастват. Животни, смятани за безвъзвратно загубени, се завръщат

• България е сред водещите страни в света по относително намаление на емисиите на парникови газове - около 50% от емисиите през 1988 г.,

• енергийната и водната продуктивност в промишлеността е нараснала 3-4 пъти,

• делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление надминава 16%.

През 2014 г. България е на 41-во място в глобалния Индекс за състоянието на околната среда (EPI), който се разработва от Йелския университет. През 2016 г. мястото е 33-то, а през 2018 – 30-то в света по качество на околната среда и политиката по опазването й. Само две страни от ЕС са по-добре, малко. Но и там строят лифтове в планините...И имат курорти направо в природни паркове.

(От фейсбук)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  • 5000 лв. глоба, за да уврат главите на населението

    5000 лв. глоба, за да уврат главите на населението

    Наблюдаваме какво става по столичните търговски центрове - масово не се слагат маски или висят под брадичката. Главите на населението не са уврели, че вирус има, тук е и заразява наред. Културни хора, софиянци, а не разбират от дума. Без заплахата от санкции няма да стане - онзиден един гражданин без маска са чудеше дали някой “няма да се прави на