Добри новини за износа - расте и завива към пазарите на страни извън ЕС

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7572480 www.24chasa.bg

В автоиндустрията близо 35% от експорта е насочен към Германия

Въпреки натрупаните предпоставки за висок ръст на вътрешното потребление българската икономика продължава да разширява излишъка по текущата сметка.

Добри новини за износа - расте и завива към пазарите на страни извън ЕС

По данни на БНБ за първите пет месеца на годината търговският дефицит се свива до 559 млн. евро (в сравнение с 1132 млн. евро за периода януари-май 2018 г.), а

положителното

салдо при

услугите

нараства

от 564 до 734 млн. евро. Общото салдо по текущата сметка до май е 1040 млн. евро, а за последните 12 месеца с натрупване достига 3663 млн. евро, или около 6,2% от прогнозния БВП за 2019 г.

Износът на стоки нараства с 10,3% за периода януари-май в сравнение със същия период на 2018 г., докато вносът – с 4,4%. При услугите износът расте със 7,4% на годишна основа, а вносът – едва с 1%. Тези данни следва да се разглеждат в контекста на:

- рекордно високия коефициент на заетост - 73,1% за лицата между 20 и 64 г. през първото тримесечие на 2019 г.;

- ниската безработица - 5% за същия период;

- ръста на възнагражденията - увеличение на средната заплата с 32% за последните три години до първото тримесечие на 2019 г.;

- нарастването на кредита за домакинствата при исторически ниски лихвени нива - ръст от 11,7% на жилищното и 10,8% на потребителското кредитиране към май 2019 г. спрямо година по-рано.

Тази динамика предполага увеличение на вътрешното търсене и както е характерно за по-малки и отворени икономики, натиск за изпреварващо нарастване на вноса.

Такава е макро картината на българската икономика в периода 2003 - 2008 г., когато кредитната експанзия, високите нива на чужди инвестиции и увеличението на доходите са съпроводени с бързо нарастване на вноса на стоки и свързаните с това високи дефицити по текущата сметка.

Данните за износа на стоки за първите месеци на 2019 г. показват и

относително

бърз ръст при

експорта към

трети страни

(извън ЕС) – 14,4% увеличение на годишна база до май. Търговската интеграция в рамките на общия пазар на ЕС продължава в средносрочен план, като стоките, реализирани в страните от ЕС, са 68,2% през 2018 г., при 63,3% през 2017 г. и 61% през 2010 г. За периода след “дъното” в експорта през 2009 г. износът за ЕС нараства 2,54 пъти, а за трети страни – 2,19 пъти.

Интеграцията с водещата индустриална икономика на еврозоната - Германия, също е показателна – ако към 2001 г. 9,4% от износа на България е насочен към този пазар, през 2018 г. делът вече е 14,8%.

Видимо е и нарастването на значението на германския пазар и в някои от секторите с най-бърз ръст на инвестициите, заетостта и износа у нас. Такива са например автоиндустрията - близо 35% от експорта е насочен към Германия, машините и съоръженията както и електрическите съоръжения и електрониката – с по около 23% от продажбите са в Германия.

Едновременно с това икономиката на ЕС продължава да отчита относително слаб икономически растеж (БВП нарасна с 2% през 2018 г., като очакванията са за ръст от 1,6% през 2020 г. независимо от положителните развития в създаването на работни места през последните 4 години. Известно диверсифициране чрез разширяване на присъствието на пазари извън ЕС и ядрото на еврозоната

увеличава

потенциала за

растеж за

предприятията

в България.

Заедно с това спецификите на глобалния растеж след кризата от 2008 г. и особено ролята на значителния ръст на вътрешните инвестиции в Китай в този период показват нараснала уязвимост на развитите индустриални икономики в ЕС, които бързо разшириха присъствието си на азиатските пазари в последното десетилетие. Това вече се вижда и от международния поглед към текущите предизвикателства пред българската икономика.

Според лятната икономическа прогноза на Европейската комисия икономическата активност в България се ускорява през 2019 г. до реален ръст от 3,3% в сравнение с 3,1% през 2018 г.

Налице са и фактори, които могат да увеличат икономическия растеж през годината, като повишените потребителски нагласи в комплект с увеличаващия се разполагаем доход, които могат да повишат потреблението на домакинствата. В добавка към това комисията вижда потенциал и по линия на увеличаване на външната търговия на страната. През първите четири месеца на 2019 г. се наблюдава преориентиране на износа от страни - членки на Европейския съюз, към страни извън него.

Подобно поведение на експортните компании се наблюдава и при възстановяването на стопанската активност в България след икономическата криза от 2009 г. На фона на сравнително слабо външно търсене за български стоки и услуги от страна на страните- членки на ЕС, българските фирми се пренасочват към трети пазари. Ако тенденцията от първите четири месеца на 2019 г. се запази и през останалата част на годината, това ще е много добра новина, тъй като затвърждава заключението, че българският износ е не само гъвкав, но и далновиден – не чака криза, за да се развива.

(От бюлетина на Института за пазарна икономика, заглавието е на редакцията)

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • И хайде без опорки, че Перник ще изпие водата на София

    И хайде без опорки, че Перник ще изпие водата на София

    Експерти вече се произнесоха, че идеята да тръгне вода за Перник от язовир “Белмекен” през водопреносната мрежа на София е единственото възможно и рационално решение. При това се предвижда да се изградят 20 км трасе и пречиствателна станция, за да има София резервен водоизточник.  Освен това в язовирите “Искър” и “Бели Искър”
  • Каубойско яке и как всичко е наред

    Каубойско яке и как всичко е наред

    Кога за последно у нас някой музикант е изказал проблемите на големи маси хора, така че да крещят в синхрон От доста време насам имам навика да си пускам цели концерти на най-различни групи - стари и нови. Бих излъгал, че го правя с дълбоката цел да направя сравнение между поколенията, да се потопя в атмосферата на някой жанр или да оценя