Любка Кабзималска: Проверка не откри спрени дела за корупция в спецпрокуратурата

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7635117 www.24chasa.bg
Любка Кабзималска е избрана от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г. СНИМКА: Румяна Тонeва

Познавам кандидата за главен прокурор Иван Гешев от 1997 г. Като човек той е принципен и отговорен, а като професионалист - компетентен, казва в интервю инспекторът от ИВСС Любка Кабзималска

- Г-жо Кабзималска, вие сте последният инспектор, който през 2018 г. провери една от най-важните апелативни прокуратури у нас - Апелативната специализирана. Какви нарушения открихте?

- Да, през 2018 г. заедно с екипа ми от експерти извърших комплексна планова проверка на Апелативната специализирана прокуратура (АСП). Съгласно Закона за съдебната власт при тези проверки Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването им в установените срокове. Проверката обхвана периода от 1 януари 2016 до 1 декември 2017 г. и беше първата на АСП от 1 януари 2012 г., когато тя започна да функционира. Вероятно ще ви изненадам с отговора си на въпроса ви какви нарушения открихме? Никакви! Напротив, проверяващият екип установи срочност при изготвянето на докладите, ритмичност и периодичност в контролната дейност на АСП. Откроихме задълбоченост на проверките чрез обосноваване на констатациите, както и обоснованост, мотивираност и съответствие на всички прокурорски актове с изискванията на НПК и т.н.

- Инспекторатът провери и Специализираната прокуратура (СП). Какви са например причините за спиране на дела за т. нар. корупционни престъпления?

- Да, през 2018 г. ИВСС провери и Специализираната прокуратура. Проверката не е извършена от мен, а от инспектор Стефка Мулячка. Мога обаче да говоря и за тази проверка, тъй като в инспектората благодарение на създадената от главния инспектор добра организация на работа между нас, инспекторите, има изключително ползотворна комуникация. Поради това съм запозната и с резултатите от проверката на Специализираната прокуратура, извършена от инспектор Мулячка. Тя също не е установила някакви съществени нарушения по организацията на административната дейност на прокуратурата и следствения отдел към нея. Във връзка със спирането на делата за корупционни престъпления следва да имате предвид, че през 2018 г. беше извършена тематична проверка: “Причини за спиране на делата за корупционни престъпления” в Специализираната прокуратура и в други проверявани от ИВСС окръжни прокуратури – ОП-Сливен, ОП-Хасково и ОП-Кърджали. Целта беше да се установят слабостите при разследването и наказателното преследване на случаите на корупция както сред съдиите, прокурорите и следователите, така и сред другите лица, заемащи висши държавни длъжности.

При проверката колегата Мулячка е установила, че през 2016 г. в Специализираната прокуратура е

имало 19 спрени

производства - 2

срещу известен

извършител

и 17 – срещу неизвестен. Двете досъдебни производства срещу известен извършител са възобновени, а от тези срещу неизвестен са възобновени 7. През 2017 г. спрени са били 29 досъдебни производства - 7 броя срещу известен извършител и 22 – срещу неизвестен. Всички досъдебни производства срещу известен извършител са били възобновени, а от тези срещу неизвестен са били възобновени 8. Нито едно от тези дела не е било за корупционно престъпление. Повечето от тях са имали за предмет други престъпления, например против паричната и кредитната система, против данъчната и др. Най-честата причина за спиране на досъдебните производства срещу известен извършител е отсъствието на последния, което би попречило на разкриване на обективната истина при разследването.

- Попаднаха ли ви дела, които минават границите на разумния срок за разглеждане?

- Доколкото ми е известно, не са налице производства, които минават границите на разумния срок за разследване. Тук е мястото да отбележа, че разумният срок следва да се преценява с оглед на обстоятелствата по случая и въз основа на установените в практиката на ЕСПЧ критерии. Наблюдава се намаление на процента на досъдебните производства с продължителност на разследването над 6 месеца – през 2016 г. те са 29,66% от общия брой на наблюдаваните дела, а през 2017 г. – 26,21%. Наблюдава се и увеличение на процента на приключените досъдебни производства – през 2016 г. са били 17,22% от наблюдаваните, а през 2017 г. – 20,97% от тях.

- Напоследък актуална тема е случайното разпределение на делата. Надеждно ли то е в специализираните прокуратури?

- Категорично да, надеждно е! Нито аз, нито колегата Мулячка сме открили нарушения при спазване на принципа на случайното разпределение както в Апелативната специализирана прокуратура, така и в Специализираната. В АСП разпределянето на новопостъпилите преписки и дела се извършва чрез “Унифицираната информационна система 2” на принципа на случайния подбор. Спазването на този принцип в прокуратурата е регламентирано със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния прокурор относно разпределението на преписките и досъдебните производства чрез модула за случайно разпределение.

- За много магистрати “Черковна” 90 не е привлекателно място за работа, тъй като при създаването на тези структури се насложи усещането, че те ще действат по поръчка. Какво мислите?

- При проверката на АСП установихме, че през 2016 г. са били заети само 11 щатни бройки от общо 16, а през 2017 г. – 13 от общо 15. В СП през първото полугодие на 2016 г. по щат е трябвало да има 22-ма прокурори, а през второто – 31. През първото полугодие на 2017 г. брят на прокурорите по щат е бил 31, а през второто – 38. От тези бройки през 2016 г. не са били заети 5, а през 2017 г. – 10. Проблемът със запълване на щата е решен чрез писма и искания от тогавашния административен ръководител на СП прокурор Иван Гешев до главния прокурор.

Въпреки тези данни не бих казала, че “мястото”, както вие го нарекохте, е неприветливо, и то предвид необосновано налаганите мнения, че там се действа “по поръчка”, които впрочем намирам за напълно безпочвени и неоснователни.

- Събитие № 1 на 2019 г. е избор на нов главен прокурор. Вие сте бивш прокурор, прочетохте ли концепцията на кандидата Иван Гешев?

- Разбира се, че я прочетох. В крайна сметка нормално е и като юрист въобще, и най-вече като прокурор, защото след края на мандата ми като инспектор се връщам в прокуратурата, да се интересувам от визията на кандидата за главен прокурор за бъдещето на pрокуратурата. Мисля, че концепцията е реалистична, основана е на добрите практики при ръководството и надзора върху досъдебните производства и на взаимодействието между институциите. В нея се отчитат постиженията на прокуратурата и в същото време

ясно се сочат

необходимите

дейности за

надграждане и

промяна,

които да отговорят на актуалните предизвикателства в противодействието на организираната престъпност. Моето лично мнение е, че с набелязаните напълно реалистични цели в концепцията и мерките за тяхното постигане може и ще се стигне до една още по-добре работеща прокуратура в услуга на обществото и на очакваната от него справедливост.

- Как си обяснявате безпрецедентната подкрепа, която Гешев получава със становища от прокуратури, полицаи, служби, университети?

- Тази безпрецедентна подкрепа си обяснявам с това, че при сегашната процедура за избор на главен прокурор имаме няколко първи неща: 1. За първи път имаме професионален избор; 2. За първи път имаме кандидат от прокуратурата; 3. За първи път имаме единодушна номинация от членовете на прокурорската колегия; 4. За първи път имаме такава широка подкрепа за кандидата от прокурорите, следователите, служителите на МВР и академичната общност. Тази подкрепа не ме изненадва, защото познавам Иван Гешев от 1997 г., когато постъпих на работа в следствието. Той е добър, принципен и отговорен човек. Магистрат, който отлично познава законите и съдебната практика, компетентен, обичащ работата си, върши я със сърце и отдаденост. За неговите качества като административен ръководител и зам. главен прокурор най-добрата атестация са резултатите от извършените от ИВСС и други органи проверки.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Добре е, че се пестят време и нерви на данъкоплатците

    Добре е, че се пестят време и нерви на данъкоплатците

    НАП все повече заприличва на съвременна институция, която има за цел не само да гони длъжниците и да следи за повече приходи в хазната, но и спестява излишни усилия на тези, които я пълнят. Едно от тях е гласуваната законова промяна хората да не дават бележки, ако ползват данъчни облекчения, а НАП сама да попълва информацията
  • Да паразитираш върху наивници

    Да паразитираш върху наивници

    Как БСП отново “спечелиха” изборите НАПОСЛЕДЪК взе да ми харесва как Бойко Борисов търкаля стогодишната партия по паветата на София и я прави объркана и разногледа. Мая Манолова беше посочена за кандидат на БСП, преди Корнелия Нинова изобщо да схване за какво става дума. Дори само заради това трябва да си подаде оставката