Защо съдът не взе предвид неплатената кръвнина?

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7672058 www.24chasa.bg

Не му наложи пробационна мярка по време на изпитателния срок

Австралийският гражданин Полфрийман, който бе пуснат предсрочно от затвора, не е изплатил обезщетението към близките на убития от него млад мъж. Апелативният съд не му наложи пробационни мерки в рамките на изпитателния срок и Полфрийман може да напусне България, след като се снабди с паспорт.

Главният прокурор направи искане до ВКС да се възобнови производството по предсрочно освобождаване на Полфрийман. Направено е и допълнително искане за налагане на обезпечителна мярка – спиране на изпълнението на постановеното предсрочно освобождаване на австралиеца. При уважаване на искането за спиране на изпълнението Полфрийман ще бъде задържан и върнат обратно в затвора. Едно от основанията в искането на главния прокурор е конфликт на интереси на председателя на състава на апелативния съд - съдия Калпакчиев. Той е награждаван от БХК и едновременно с това се позовава на становището на председателя на тази организация за предсрочното освобождаване на Полфрийман. Мислимо е съдът да може да постанови и други обезпечителни мерки срещу Полфрийман – например забрана да напуска страната до приключване на производството по възобновяване. За съжаление, няма практика и разработки по допускането на такива други обезпечителни мерки.

До 2011 г. можеше да се наложи административна забрана за напускане на България на лица, които дължат пари на държавата. Такава забрана можеше да се налага и на лица, които са били осъдени, че дължат сравнително големи по размер суми и тези суми се събираха принудително.

Но Конституционният съд (решение №2/2011 г.) отмени тези възможности да се налагат забрани за напускане на страната поради неизплатени задължения. Преди да бъдат отменени тези текстове, съдилищата са констатирали противоречие между тях и правото на ЕС и често са обявявали тази мярка за незаконосъобразна по отношение на граждани на ЕС. Нормите, които са обявени за противокоституционни, не касаят само български граждани, а “лица”, тоест и чужди граждани, без оглед дали същите са от държави членки на ЕС, или извън него.

Чисто теоретично е мислимо съд да наложи обезпечителна мярка или пък съдебен изпълнител да наложи изпълнителна мярка на Полфрийман да не напуска България, докато не изплати или не обезпечи изплащането на задължението си. Поначало обезпечителните мерки не са лимитативно изброени в ГПК, но предвид изложените аргументи в мотивите но постановеното решение на КС подобна мярка би се счела като незаконосъобразна.

В закона за чужденците в РБ също са отменени разпоредбите, които преди са давали възможност да се забрани напускането на страната при наличие на необезпечени публични задължения над 5000 лв.

България и Австралия нямат сключен договор за правна помощ. Което на практика прави изключително трудно събирането на дължимите суми от Полфрийман в Австралия.

Би било разумно законодателно решение, когато лица, които не са граждани на държава от ЕС, дължат обезщетение на жертви на престъпление и се решава дали да бъдат пуснати предсрочно, да се взема пред вид и дали са изплатили обезщетението към жертвите на престъплението или техните близки или дали могат да дадат надеждно обезпечение за изпълнението на това обезщетение. В този случай не би имало забрана за напускане на страната. Няма и задържане над срока на изтърпяното наказание.

При тази сериозна подкрепа за Полфрийман и в България, и в Австралия, би било нормално подкрепящите го да му помогнат да си изпълни задължението за обезщетяване на близките на убития. А дали не трябваше съставът на Апелативния съд да прецени и желанието и възможността на Полфрийман да се изпълни задължението за обезщетение като един от факторите за поправяне на извършителя?

Ако съдът беше наложил на Полфрийман пробационна мярка по време на изпитателния срок след предсрочното му освобождаване, то той щеше да остане в България за срока на пробационната мярка. Което не означава, че щеше да изпълни задължението си за обезщетение. По начало, когато извършителят на престъплението е чужд гражданин и е освободен, съдилищата в цял свят гледат да го разкарат от съответната държава – и за да не създава опасност от извършването на нови престъпления, и за да спестят разходи за държавата.

  • Виктор Стоянов гребе. Снимка:Инстаграм

    Строги към ергените и момите, но това ли е най-важният проблем?

    Денят си личи по сутринта, а духът на един регулаторен орган - от първите заседания след важни промени в състава му. В този смисъл след заседанието на Съвета за електронни медии човек може да остане с впечатлението, че най-важният проблем в електронната медийна среда в България е лошият пример, който дава риалитито “Ергенът”
  • Слави Василев, политолог

    Слави Василев: Украйна ще стане западна държава, когато и Русия стане

    Защо политическият ни елит си съдира ризата Искам да напиша няколко думи за Украйна. Чувам през последните седмици какви ли не мнения по темата. Политическият ни елит подкрепя гледната точка на украинските властимащи и оттам в обществото се заражда една лавина от еднопосочни мнения, които анатемосват всичко

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо