Виолета Коритарова: За да улесним хората, вече половината общини в България могат да издават имотни скици

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7702457 www.24chasa.bg
Виолета Коритарова СНИМКА: Йордан Симеонов

Нотариусите предпочитат сами да си вадят документите от Кадастрално-административната информационна система, казва шефката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

- Госпожо Коритарова, какво стана с идеята, която бе лансирана едновременно с вашето назначаване на поста преди една година – на геодезистите да се даде право да издават имотни скици, за да се намалят по този начин опашките пред гишетата на агенцията? Всъщност много ли са геодезистите в България?

- Веднага след постъпването ми на тази длъжност започнахме обсъждането на такива промени в закона с браншовите камари, които са общо четири в нашия бранш, за да може измененията да се реализират по най-добрия начин, да няма обструкции и нещата да протекат гладко. Предложихме тази промяна в закона и

от май 2019 г.

тя вече е факт

Сега сме на финалната права да одобрим наредбите, които се изискват.

По същество даваме възможност на правоспособните лица да предоставят услуги на гражданите от името на агенцията. Това обаче е възможност, а не задължение за тях. В България има над 2000 регистрирани правоспособни лица по геодезия - физически лица и фирми. Може би не всички те ще проявят интерес да издават скици от наше име. Но поне 10-20% от тях мисля, че ще се съгласят.

Ние ще впишем желаещите в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, който се води от агенцията, ще им дадем права и в техните офиси гражданите ще могат да заявяват и получават скици за поземлени имоти, сгради и схеми на самостоятелни обекти.

Геодезистите ще вадят по електронен път скиците и ще ги разпечатват на желаещите, като тук трябва да подчертая ясно, че правоспособните лица няма да имат възможност да нанасят изменения в кадастралната карта.

- Скици и сега могат да се вадят по електронен път, нали? Защо според вас хората отбягват да се възползват от тази възможност?

- Могат и сега, да. Но сякаш въпросът не е дали услугата е разработена по най-добрия начин като процес, важна в това отношение е и спецификите ѝ. За да поръчаш скица за собствения поземлен имот или схема на апартамента, ти

трябва да можеш

да разчиташ

кадастралната карта

На нашия портал има графики и ти трябва да визуализираш обекта, за който искаш съответния документ, а не всеки умее това.

Аз апелирам все пак гражданите да ползват е-услугите ни. Ние сме дали възможност това да се прави и без електронен подпис, поне в момента на заявяването на услугата. Заявяваш я и прикачаш необходимите документи в сканиран вид. След това скицата на хартия трябва да се получи на гише, но все пак по този начин спестяваме едно ходене до службата по геодезия, картография и кадастър. Тя може да се получи в цялата страна, независимо от местонахождението на имота. Ако имате имот в Бургас и искате да си извадите скица, можете да го направите и в София, и в която и да е друга точка на страната.

- Не може ли като в сайта на НАП да дадете възможност да се вади скица и срещу персонален идентификационен код (ПИК)?

- Работим и над такава възможност, но все пак имайте предвид, че в сайта на НАП срещу ПИК получаваш информация. Нашите услуги обаче се заплащат.

Що се отнася до таксите, имаме вече промяна в тарифата, направена миналата сряда. Там изрично е посочено, че общините и геодезистите ще получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ за себе си, т.е. 30% от таксата.

- Самата такса променя ли се?

- Не се променя – нашите такси си остават същите. Например схема на апартамент се вади срещу 20 лева, за нива е 5 лева, а за поземлен имот в градската част, т.е. парцел, е 20 лв.

- А не може ли чисто и просто службите в България, на които е необходима тази скица, сами да си я вадят от вашия портал толкова често, колкото искат? Има ли изобщо връзка между вашата система и други ведомства?

- Да, ние сме дали безплатен достъп на много общини и областни управи, те са определили и инструктирали своите служители, които работят с нашата система. За собствени нужди те могат да правят и безплатни справки. Общините най-често правят справки за поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти, собственост на общината.

- Извинете, но те не си ли знаят имотите?

- За да ги актуват, да ги отдават под наем или за да ги продават, те също трябва да имат скица.

- Смисълът на въпроса ми беше друг – дали не могат общините, вместо да изискват от гражданина скица на имота му, да влизат в системата и сами да си я вадят?

- Не е еднозначен отговорът на този въпрос. Може би трябва да има и някакви нормативни изисквания. Сега в закона пише, че когато изискваш услуга от една администрация, трябва да ѝ представиш набор от документи. Единият от изискваните документи е имотна скица. И много администрации все още изискват всички документи, включително и скицата, да са ѝ налични, и то на хартия.

Например данъчните служби

едва сега искат от

нас достъп до

нашата система,

защото, когато се декларира един имот за данъчни нужди, освен документ за собственост се изисква и имотна скица.

Същото се изисква и когато изчисляват данъчната оценка на имота. Ясно е, че това засяга хората в момента, в който правят имотна сделка, т.е. сравнително рядко, но все пак

не е редно един човек

да вземе голям брой

скици на имота и да ги

разнася от учреждение

на учреждение

Затова водим цял кръг от разговори с различни ведомства, за да улесним процеса за гражданите. Отворили сме максимално достъпа до Кадастрално-административната информационна система и на много администрации сме дали правото на безплатен достъп.

Имаме редица успехи в това отношение. Ето, например от общо 265 общини в България 140 действат и като наши фронтофиси – те имат правото да издават скици и дори разполагат с наш печат, с който да ги подпечатват. Когато оглавих агенцията преди една година, споразуменията с такива общини бяха около 40.

Същото споразумение имаме и с областните управи, дори с много общински служби по земеделие и областни дирекции “Земеделие”.

При нотариусите цялата процедура действа почти изцяло само електронно, и то от 4 години. При изповядване на сделка, когато се събират всички необходими документи за целите на нотариалното производство,

повечето нотариуси

предпочитат сами

да си вадят

имотната скица

Те обаче не могат да издават на гражданина скица – просто я разпечатват за службите по вписванията, тъй като там актуалната скица трябва да е налична в досието на имота.

Трябва да кажа, че всеки работен ден нотариусите в страната заявяват и получават по 15-16 имотни скици. Има области в страната, в които нотариусите работят изцяло само електронно.

- Кои са тези области?

- Така започнаха във Велико Търново, те са най-напред. Във Варна също всички нотариуси работят само електронно.

- Има ли и други държавни или общински служби, които могат директно да си вадят скици?

- Постигнахме съгласие с областните дирекции “Земеделие”. При отдаването на земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда също се изисква скица на имота. Така че

тези дирекции имат

право безплатно

да правят справки

- Какво стана с покритието на територията на страната с цифрови кадастрални карти, кога ще бъде приключено напълно?

- Предстои окончателно завършване на преобразуването на картата на възстановената собственост. Т.е. това, което правеха преди общинските служби по земеделие за земеделските и горските територии, вече е изцяло наша отговорност.

В момента са завършени 87% и

до края на годината

със сигурност ще

приключим и ще има

100% покритие

на страната с цифрови кадастрални карти за земеделските и горските територии.

Остава да се направят цифровите кадастрални карти само на населените места. Към момента имаме такива карти на всички областни центрове и на големи общински центрове, на всички населени места по Черноморието, на всички национални курорти – навсякъде, където има оживен граждански оборот.

До края на месеца обявяваме обществени поръчки за изработване на цифрови кадастрални карти на нови, по-малки населени места.

Това всъщност е предвидено и в одобрената от правителството в сряда програма за дейностите по създаването на кадастъра и Имотния регистър за 2019 г. По силата на програмата например през тази година се предвижда обявяване на процедури за възлагане на обществени поръчки за създаването на цифров кадастър на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 311 населени места. Продължава изработването и одобряването на такива за землищата на 253 населени места в 14 области.

Това е приоритетна дейност и неслучайно кабинетът включи в сряда агенцията в

списъка на обектите със

стратегическо значение

за националната сигурност

Целта на тази крачка е гарантиране на безпроблемното функциониране на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално-административната информационна система. За да изпълняват своето предназначение, тези системи трябва да отговарят на съвременните изисквания. Решението ни позволява предпиремаме всички възможни мерки за предотвратяване и ограничаване на рисковете и негативните последици за агенцията и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.

CV

l Магистър по геодезия, фотограметрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София

l Дългогодишен служител е на Агенцията по геодезия, кадастър и картография, като преди това е работила в Министерството на земеделието, горите и храните и в Министерството на образованието

l Има редица професионални квалификации в Нидерландия, Австрия и Германия

l Изпълнителен директор е на агенцията от 20 юни 2018 г.

  • Не боли да цитираш истинската новина, срамно е да разпространяваш фалшива

    Не боли да цитираш истинската новина, срамно е да разпространяваш фалшива

    На фаталния 13 януари получихме поредно потвърждение защо България продължава да е символ на медийна несвобода. Очевидно причината не е само във властта, но и в самите медии. “24 часа” успя да научи пръв новината на деня, а именно, че председателят на антикорупционната комисия Сотир Цацаров има намерение да се оттегли от поста от 1 март
  • Коментар на седмицата №3: Бунтът на невежите

    Коментар на седмицата №3: Бунтът на невежите

    Публикуваме отново най-четените през седмицата анализи, коментари и мнения. Това лично мнение на проф. Огнян Герджиков е № 3 и е четено от 54 148 души. Колкото хората са по-невежи в дадена област, толкова са по-категорични СВЕТЪТ вече не е същият. Той е завладян от пандемия, която тотално наруши неговия ритъм

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо