Проф. Иван Кралов: 90 на сто от абсолвентите на Техническия университет работят като инженери

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7817702 www.24chasa.bg
Проф. Иван Кралов СНИМКА: Десислава Кулелиева

Вече има магистърски програми, които са директно по поръчка на бизнеса, казва ректорът на Техническия университет в София

- 3000 лева е заплатата на студентите, завършили комуникационна и компютърна техника в Техническия университет в София - това е едно от най-добрите стартови заплащания според рейтинга на университетите. Пак в него вие имате водещи позиции в 6 професионални направления. Професор Кралов, как ще развивате университета като нов ректор?

- Над 90% от нашите абсолвенти се реализират по специалността, която са завършили. Не може да твърдим, че завършилите само едно направление получават добро възнаграждение. То зависи от развитието на бизнеса, от търсенето и предлагането. В последните години и другите ни специалисти - тези, които завършват електротехника, машиностроене, транспортно инженерство, също започват със стартови заплати над 2000-2500 лева, понякога и повече. Инженерите са тези, които не само поправят, ремонтират и усъвършенстват, но и създават новите материални блага.

Инженерите претворяват

нашите мечти в реалност

Както нашият патрон акад. Балевски е казал: “Ние трябва да ги учим да могат да правят това, на което не сме ги учили”. Нашият университет е национално признат както в областта на висшето образование в много технически области, така и в областта на приложението и трансфера на знания и технологии към индустрията. Ексклузивен консултант сме на основните структуроопределящи отрасли и предприятия у нас, сега нашият поглед вече е насочен и извън страната.

- Какви са първите ви стъпки като ректор?

- Ще представя пред Академичния съвет цялостната ми визия за университета и основните стратегически задачи. Това са мерки, които ще повишават качеството на обучение, научните изследвания, промени в системата за подбор и стимулиране на кандидат-студентите и тяхното кариерно ориентиране, както и въвеждането на система за стимулиране на преподавателите и служителите според приноса им към Техническия университет. Имам своя визия за изменение на възнагражденията, за да осигурим един по-висок престиж на академичния състав, докторантите и служителите.

- В Техническия университет преподавателите ще имат по-добри заплати - така ли?

- Имам идея за система от мерки, която да доведе до ръст на възнагражденията чувствително.

Трябва да има единна, ясна и еднозначна система за допълнително възнаграждение към основните заплати, основано на приноса на всеки към университета. Има много добри преподаватели, които ръководят дипломанти, докторанти. Има други, които са много добри практици - водят стажове, привличат проекти от бизнеса. Трети са страхотни изследователи и изпълняват международни проекти, представители са на нашата общност във водещите индустриални предприятия в страната и в чужбина. Приносът на всеки от тях трябва да бъде оценен по адекватен начин в тази единна система и това да получи своето отражение върху заплащането.

- Къде е Техническият университет в международните класации?

- Малко под 2500 е мястото ни в световната класация на университетите. През последните години имаме около 10% движение напред, но това категорично не е достатъчно. Затова стратегическата ми цел е да станем ясно разпознаваеми на европейската и на световната сцена като образователна институция и като изследователски център.

- Как ще станете разпознаваеми в Европа?

- Много са начините. Ние спечелихме и участваме във всички проекти по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, по които се изграждат центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Само в тази първа ос на програмата Техническият университет спечели и сега реализира четири големи проекта. Вече изграждаме инфраструктура и ще доставим оборудване, което е върхово не само за Европа, но и за света. Следващото по-голямо предизвикателство обаче е

да напълним тази

инфраструктура с

млади изследователи

Тук също имаме успехи. Трима първенци на нашите випуски вече са назначени в тези центрове. Там възнагражденията са по-високи от преподавателските заплати. Участваме в 8 проекта по програма “Хоризонт 2020”, в десетки - по “Еразъм+”.

Имаме над 150 договора, сключени с изследователски университети и научни организации в света. Имаме договори с партньори от всички континенти без Антарктида и Австралия. Светът е глобален. Информацията е налична за всички. Не може да си поставяме за цел да се конкурираме на национално ниво - тук сме лидери, трябва да разширим географския обхват за търсене на кандидат-студенти. Разбира се, без компромис с качеството им.

- Министър Вълчев каза, че отличниците от матурите, които изберат да учат в инженерна специалност, ще получават допълнителни стипендии - това ще привлече ли млади хора към инженеринга?

- При всички случаи ще има положителен ефект. Важни за мотивацията им също са и качеството на обучението, желанието им да станат висококвалифицирани инженери и възможностите за реализация. Това е същностната мотивация както при студентите, така и при преподавателите. Ние сме тук, за да създаваме техническия елит на нацията. Това е призванието ни.

В последните години при нас идват все по-голям брой студенти, които наистина искат да станат инженери - да знаят и да могат. На всички дипломиращи се казвам, че трябва да мечтаят и да продължават да овладяват съвременните познания, защото това ще им даде сила и независимост.

Инженерите са нужни във всички области на живота - за машините в земеделието, за техниката в медицината, да не говорим за транспорта, комуникациите, строителството, биотехнологиите и много други. Която и област да вземете от живота, инженерите са в основата на съзиданието и материалното производство.

 - Каква е тенденцията - намаляват ли студентите през последните години?

- Като абсолютна стойност студентите леко намаляват. Но намалението е по-слабо, отколкото в броя на кандидат-студентите. В момента за 1 място имаме 1,4 кандидати. Твърде малко е, конкуренцията е слаба. Дори част от тях кандидатстват и след това, ако бъдат приети на друго място, особено в чужбина, заминават. Това не е заради нашето ниво на образование, а по-скоро заради цялостното социално-икономическо състояние на страната. Младите хора са с високи критерии. Искат по-добро образование, по-добро здравеопазване, повече сигурност, по-добри социални политики. В редица случаи знаещите и можещите, които са приети в чужбина, отиват там. Невинаги това е най-добрият избор. Има и такива, които се завръщат, но все още тази тенденция е слаба.

- Ако завършиш техническия университет, отварят ли се много врати?

- Да, и това е основно заради нивото на образованието при нас. Над 30% от нашите студенти още след практиките и стажовете в трети курс започват под някаква форма работа, макар и почасово, във фирми, които често са и бъдещите им работодатели. Средно над 90% от завършващите при нас започват работа по специалността си. Само че глобалният пазар изисква, но и дава повече от това, което се предлага у нас – на много места има по-добри условия на живот, по-високи възнаграждения, по-ясна и сигурна перспектива. Ние затова искаме

да влезем в европейските

мрежи от университети

и да бъдем разпознати като изследователски университет, за да може да бъдем конкурентни на европейския и на световния образователен и изследователски пазар.

- И все пак какво ще направите, за да има повече кандидати да учат за инженери?

- Трябва да разширим географския обхват на кандидат-студентите. Тук трябва да включим всички съседни държави, всички целеви държави от района на Близкия изток, на Северна Африка и др. И в момента имаме студенти оттам, но са малко. Трябва да правим активна кандидатстудентска кампания и кариерно ориентиране. Това означава още от 7-и клас да се запознаем с учениците със склонност към техническо образование, да следим развитието им, да ги ориентираме кариерно, да рекламираме нашата продукция, т.е. да им предоставяме информация за нашите лаборатории, за нашите общежития, за нашите индустриални партньори от предприятията. Така ще бъдат мотивирани допълнително. И поне година преди кандидатстването да дойдат в университета дори с родителите си, за да го разгледат - както общежитията, така и изследователските лаборатории и евентуалните бъдещи работодатели. Това ще доведе до повече мотивирани кандидат-студенти, по-силна конкуренция и по-високо качество на кадрите.

- В България има ли достатъчно кадри за автомобилен завод?

- Нашата цел в ТУ - София, не е да произвеждаме средни кадри, които да изпълняват определени стандартни функции и монтаж на автомобили или компоненти за автомобили. Ние произвеждаме качествени инженери в областта на транспорта. Ако от нас се иска да имаме качествени проектанти, хора, които могат да правят изследвания, да създават, да променят, да подобряват елементи на оборудването, да. Кадри за самото производство сигурно ще се намерят, но това не е обект на Техническия университет в София. Ние произвеждаме техническия елит на нацията, който създава бъдещето.

- Как си партнирате с бизнеса?

- Винаги сме работили добре, но през последните няколко години партньорството ни става все по-успешно. В нашето настоятелство участват ръководителите на основните индустриални работодатели в страната. Помагат ни, ние се стараем да изпълним техните препоръки и съм убеден, че в най-скоро съвместно предприетите мерки ще дадат положителен резултат както за качеството на обучението и научните изследвания, така и за привличането на млади хора и кариерното им развитие през целия живот.

- Поръчват ли си кадри?

- В техните фирми работят много наши възпитаници, като немалка част са на ръководни позиции. Има магистърски програми, които са директно по поръчка на бизнеса. В момента отново преговаряме с чуждестранни фирми, които искат да разработим учебни програми по тяхна заявка.

- Колко от абсолвентите ви си намират работа в чужбина?

- Имаме редица търсени специалности – например авиационно инженерство във факултета по транспорта. Когато “Луфтханза техник” разкри у нас своето поделение преди години, почти всички наши абсолвенти отиваха да работят там. Това е чужда компания, но на територията на България.

Това е отличен вариант, защото нашите възпитаници остават тук, работят, създават семейства и инвестират тук и подпомагат нашата икономика и индустрия. Разбира се, имаме и чуждоезиково обучение, като някои от завършващите там си намират работа и в чужбина.

- Какво мислите за сключване на мениджърски договори на ректорите с министъра на образованието?

- Държавата трябва да излезе със своята визия и стратегия и да изисква изпълнение. Но за да заработи тази идея ефективно, е необходима и възможност за управление от страна на министерството. Иначе крачката е в правилна посока.

- Някои ректори преди време изразиха желание сходни по профили университети да се обединяват, вие какво мислите?

- Идеята е много добра, защото това е начинът, по който може да станем по-бързо международно значими и по-силни, но е необходима подготовка - както психологическа, така и в уеднаквяване на курсове, програми. А за това е нужен известен период от време и систематични действия в тази посока.

- Много ли са 51 университета?

- Като университети категорично са много. Голяма част от тях са създадени като регионални образователни центрове, колежи или институти. Проблемът е, че станаха университети. Универсумът е нещо, което не е характерно за част от тях. Повечето са тясно профилирани или с регионален характер. Затова нямаме достатъчно средни специалисти, които да работят в производството. Голяма част от полувисшите институти и колежи решиха да произвеждат магистри, дори и доктори, без необходимата квалификация и традиции. Индустрията губи от това.

- Какво бихте казали на колегите си и на студентите в началото на мандата си?

- То е в програмата ми: всеки е от значение за университета и той трябва да е в сърцето на всеки, а на студентите: знанието е сила и независимост - овладейте го!

CV

- Роден на 23 април 1969 г.

- Завършил специалността “Технология на машиностроенето и металорежещи машини” в Техническия университет в София през 1994 г.

- Доцент е по приложна механика от 2006 г., а професор - от 2014 г.

- Доктор е от 1999 г., а доктор на науките - от 2019 г.

- Заместник-ректор по научноизследователска и приложна дейност е от 2011 г.

- Избран е за ректор на Техническия университет в София на 30 октомври 2019 г.

  • Висок акциз за добавките, от които се правят ментета

    Висок акциз за добавките, от които се правят ментета

    Новата наредба, която приравнява оводненото сирене с имитиращите продукти и то вече няма да може да бъде наричано сирене, е стъпка в правилната посока. Правилна, но не достатъчна. Срещу алчността на т.нар. бизнес трябва здрава ръка. Нека цената бъде свободна, но да бъдат наказани производителите на имитиращи продукти
  • Георги Марков: Никой не е в състояние да оправи съдебната власт в България

    Георги Марков: Никой не е в състояние да оправи съдебната власт в България

    Уважаемият вицепремиер Томислав Дончев вчера от трибуната на парламента сподели, че енергията, обхванала една част от българското общество, която е на площадите, ще бъде пропиляна, ако не доведе до промени. Какво трябва да се промени според него - законодателната рамка, дори и конституцията, за да може държавата да изпълни една от основните си