Българската Истанбулска конвенция е менте!

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7934426 www.24chasa.bg

Или как дамското вдигане на

тежести ще стане мъжки спорт

Европейският парламент пак ни притисна да ратифицираме Истанбулската конвенция. И веднага у нас се подновиха призивите да клекнем. Но това, което се сервира на българския парламент, не е истинската Истанбулска конвенция!

Като цяло текстът е същият, но едно неправилно преведено понятие променя всичко. В резултат англичаните и французите имат една конвенция, а българите – съвсем друга. Ако това бе случайна грешка, защо досега тя не е поправена? Две години минаха, откакто официално се призна, че преводът е лош. И никой не си мръдва пръста. Очевидно това се прави нарочно, има зловреден умисъл.

Грешката е в това, че

думата

“джендър” е

преведена с

хубавата

българска

дума “пол”

Но на български полът е чисто биологическата даденост, докато “джендър” означава социалната роля, която някой избира за себе си. Може да си мъж по атрибути, но да го играеш жена. Тогава твоят джендър е различен от твоя пол.

В английския и френския оригинал на конвенцията биологията и ролята са разграничени - пол е и sex, а социалната роля е gender, jеnre. Това разграничение го има навсякъде в другите преводи на конвенцията, които може да бъдат намерение на следния адрес:

https://rm.coe.int/

CoERMPublicCommon

SearchServices

/DisplayDCTMContent

?documentId=

0900001680462533

За всеки друг народ биологическата даденост (пол) е едно, а социалната роля (джендър) – съвсем друго. Само на българина не се разрешава да има биологична даденост, а единствено социална роля.

Само българинът

вече няма

да се ражда

мъж или жена

юридически, а трябва да се самоопредели по-късно в живота.

По-конкретно манипулацията е в чл. 3, буква В от конвенцията, който трябва да дефинира понятието gender:

“Пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете…”

Но джендър не е пол! Пол не е социално изградена роля! Не само в българския език, но и в правния мир “пол” е именно биологическата даденост!

Грубата грешка лъсва още в чл. 4, ал. 3. на българския текст: “Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция… от страните, по-специално мерките да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия...”

Чакайте сега, нали в чл. 3 “пол” се определя именно като социална роля и никаква биология? Откъде изведнъж се взе това “пол, социален пол”? Ако пол е нещо различно от социален пол, защо в чл. 3 е едно и също? Тази безумна тавтология идва от умишлено, нарочно сбъркания превод. Точният превод на понятието “джендър” в никакъв случай не е “пол”.

Единствено правилният превод е

хубавата

славянска дума

“род”

Като в граматиката – мъжки род, женски род, среден род. Точно така е и в английския – masculine gender, feminine gender и т. н. На това отгоре и двете думи имат еднакъв произход от думите за раждане, роднинство, род.

Наистина, между тези два различни термина (sex и gender, пол и род) има частична синонимия, но конвенцията набляга върху това, което ги разграничава. Същото правят и психолозите, социолозите и феминистите – те искат да кажат, че социалната роля е нещо различно, което не е непременно подчинено на пола. Именно за това се използва думата “джендър” (граматически род) – за да се наблегне, че това не е “секс” (пол). Нашите идиоти

правят точно

обратното

– те казват: Не, същото е! И няма никакъв пол, няма биологическа даденост, всичко е свободен избор на роля. Ако искаме да спазим духа и буквата на Истанбулската конвенция, чл. 3, буква В би трябвало да гласи: “Род означава социално изградени роли, поведения, дейности…” и така нататък. Това е правилният превод!

Възможно е да се използва чуждицата “джендър” пряко, без да се превежда. Тя и без това вече се е наложила широко в грантоедния език, дори в някои правителствени програми. Вярно, напоследък народът я използва подигравателно в своето невежество. Но ето и как понятието gender в Истанбулската конвенция е преведено на другите славянски езици:

Македонски: “Род” ги означува општествено конструираните улоги, однесувања, активности и атрибути што дадено општество гисмета за соодветни за жените и за мажите.

Хърватски: “rod” oznacavadrustveno oblikovane uloge, ponasanja, aktivnosti i osobine koje odredenodrustvo smatra prikladnima za zene i muskarce.

Чешки: ...gender znamena socialne ustanovene role, chovani, jednani a vlastnosti, ktereprislusna spolecnost poklada za odpovidajici pro zeny a muze.

Руски: “Гендерный” означает социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам.

Ние имаме почти еднаква лексика с другите славяни и никъде джендърът не е “пол”! Само ние ли се намерихме?

Затова и в чл. 4, ал 3 не се забелязва посочената по-горе тавтология – “пол, социален пол”.

Македонски: “… без дискриминација врз кој било основ како што е, пол, род, раса, боја, јазик, вера, политичко или друго мисленње…”

Хърватски: ..bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao sto su spol, rod, rasa, boja koze…

Чешки: . zejmena diskriminacena zaklade pohlavi, genderu, rasy, barvypleti…

Само българският преводач ли е най-безполовият? Не ми се вярва. Очевидно у нас е имало политически натиск от джендърните фондации, които искат да наложат тотален полов релативизъм. Както знаем, международните правни документи, които България подписва, имат власт над нашите национални закони и ние сме длъжни да ги приведем в съответствие с новите изисквания. Така цялата българска юридическа система трябва да бъде прекарана под дъгата по втория начин. Ако се приеме, че полът е само роля, т.е. джендър, то и конституционният текст в чл 46. (1) за брака като доброволен съюз между мъж и жена губи смисъла си. Всеки биологически мъж ще може да каже – аз съм възприел женска роля и ще пристана на Пешо.

Аз лично не съм противник на тези бракове – това си е личен въпрос. Но ако ще се разрешават, не е ли по-добре да се промени този текст в конституцията? Дребна поправка, не е нужно никакво Велико народно събрание. 100 пъти по-опасно е да се унищожава едно от основните правни понятия - за мъж и жена като биология. Това може да отмени и самата Истанбулска конвенция. Нали тя трябва да защитава жените от насилие? Ако полът е роля и не е биология, всеки може да натупа жена си и да заяви, че се самоопределил като жена.

Точно това в момента се случва в спорта. Десетки мъже обявяват, че са “в преход”, свалят нивата на тестостерона с дрога и печелят състезания, поставят рекорди и изтикват жените от зоната на медалите и парите. Както е тръгнало, скоро няма да има дамски тенис, дамска лека атлетика, а за дамското вдигане на тежести да не говорим.

Честно казано, дамското вдигане на тежести не ми е никаква грижа. Като си представя дама с 200 кила щанга над главата, иде ми да се скрия под леглото.

Но за тениса тепърва има да съжаляваме…

 

  • За НСО по къси гащи и отвращението на избирателя

    За НСО по къси гащи и отвращението на избирателя

    Има нещо тотално сбъркано и неудобно в позите, които български държавници заемат, когато нещо, което зависи от тях, не е направено. Да вземем изявлението на Румен Радев отпреди няколко часа. Трябваше Христо Иванов да акостира пред лятната морска вила на Ахмед Доган (да признаем, че театралният подход осмисли тригодишното съшествуване на неговата