Ангелкова: Оттегляме текста за зони за парти и семеен туризъм

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8071367 www.24chasa.bg
Николина Ангелкова

Твърдо вярвам и така работя - промените в туризма се правят

при доказан очакван ефект и за улеснение на работещите 

в сектора, вслушвам се в бранша, казва Николина Ангелкова, министър на туризма

- Госпожо Ангелкова, предстои окончателното гледане на промените в Закона за туризма в парламента. Какво мотивира зонирането на курортите и определянето на едни курорти за младежи, други - за възрастни хора, трети - за деца, и т.н.?

- Идеята беше в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма да се предвиди възможност на територията на националните курорти да се извършва продуктово зониране. Това беше предвидено в член 56 от ЗИД на Закона за туризма.

В алинея 2 на същия член бе записано, че общинският съвет е този, който ще решава дали да има продуктово зониране, или не, и ако го приеме, ще определи условията за туристическа дейност в обособените зони чрез наредба на общинския съвет, приета по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Логиката беше, че местните власти най-добре познават спецификата на региона и могат да отговорят на интересите на туристите. Тоест в нито един момент не е мислено държавен орган - Министерството на туризма или друг, да определя зони в курортите. Идеята беше да осигурим възможност за привличане на повече туристи и да отговорим на продукта, който те търсят, давайки сериозна самостоятелност и инициатива на местните власти.

Тук обаче искам да отбележа нещо изключително важно и характерно за работата на Министерството на туризма, което сме спазвали от създаването на самостоятелно ведомство. Моето разбиране и това на екипа ми е, че

важните

решения в

туризма трябва

да се взимат при

много широк

консенсус

Твърдо вярвам, че промените трябва да се правят не самоцелно, а когато сме сигурни, че ще създадат по-добри условия за работата на туристическия бранш.

Правя скоба - точно през трудната за туризма 2019 г. доказахме, че заедно - държава, бизнес и местни власти, когато се мобилизираме и работим усилено, можем да преодолеем всякакви предизвикателства.

В този смисъл след първото четене на ЗИД на Закона за туризма и обсъждането на текстовете в комисиите и в пленарна зала на Народното събрание се установи, че има необходимост от допълнително проучване с оглед приложението на зонирането при заварено положение - в съществуващите национални курорти. Министерството на туризма отново постави на дискусия разпоредбата за продуктовото зониране. В рамките на обсъждането се мотивира тезата, че разпоредбата много трудно ще действа за заварените случаи – т.е. на територията на националните курорти, които функционират в момента. Причината е в действащите разпоредби на законодателството в областта на устройството на територията и заварената инфраструктура на националните курорти.

Отчетохме също и възможността общинските администрации да имат трудности да осъществят продуктово зониране в съществуващите вече национални курорти, което би създало напрежение.

По тази причина Министерството на туризма оттегля предвидената възможност на територията на националните курорти да се извършва т. нар. продуктово зониране - обособяване на функционални зони. Вече сме дали предложение за оттегляне на тези текстове от законопроекта.

- Ще използвате ли промените в закона, за да въведете допълнителна застраховка на туроператорите във връзка с фалита на “Томас Кук” в края на миналия летен сезон?

- Темата за защита интересите на туристите е изключително важна. Не става дума за допълнителна застраховка на туроператорите. Обсъжда се повишаване на минималния лимит на задължителната полица за туроператорите, с която целим единствено да бъдат защитени туристите. В момента тя е 25 хил. лв. и от общо около 3430 регистрирани туроператори и туристически агенти у нас 1154 са с минималната застраховка, а само 18 са с над 1,4 млн. лв. Повярвайте, и най-простите изчисления на коляно показват, че при

туристически

пакет от 600 лв.

на турист тази

застраховка

може да

покрие

финансови

претенции на

едва 41 клиенти

годишно,

което е крайно недостатъчно. Важно е също покритието на полицата да отговаря на реалните продажби на дадения туроператор, така че при формиране на застрахователното покритие да се има предвид целият оборот на компанията от реализирани туристически пакети.

Темата ще бъде обсъдена с всички заинтересовани. С моя заповед от 30.12.2019 г. се създава работна група към Министерството на туризма, която ще направи преглед на нормативната уредба относно лимитите на отговорност по задължителната застраховка “Отговорност на туроператора”. Възложила съм на работната група да изготви предложение за изменение на съществуващата нормативна уредба до края на март 2020 г. В състава на работната група участват представители на Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на туристическите агенции, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, сдружение “Туризъм” и експерти от Министерството на туризма. Така че тук отново решението ще бъде взето след консенсус и когато това стане, ще предложим законодателни промени.

- С какви резултати приключи кризисната за туризма 2019 г. и какво е състоянието на зимния туризъм в момента?

- Удовлетворена съм, че и през трудната и предизвикателна за сектора в международен план 2019 г. българският туризъм запази устойчиво развитие и постигнатите през последните 4 години резултати. Въпреки негативната кампания, която наблюдавахме в началото на лятото и прогнозите за отлив на чуждестранни посетители статистиката за 11–те месеца на 2019 г. отчита минимални намаления спрямо рекордната за туризма 2018 година. По информация на Националния статистически институт

в периода януари

- ноември

чуждестранните

туристически

визити са

8 832  405,

като понижението е едва 0,02% спрямо 11-те месеца на предходната година. Водещ пазар за входящ туризъм е Румъния, като посещенията от северната ни съседка са над 1,2 млн. от януари до ноември миналата година. Визитите от Гърция са 1,073 млн., като се отчита увеличение от 5,2 на сто. Германия е на трето място с близо 743 хил. пътувания у нас. Посещенията от Турция са 594,9 хил. и се наблюдава леко увеличение от 2,5%. С повече от 511 хил. визити Република Северна Македония се нарежда като 5-а сред водещите пазари за входящ туризъм у нас.

Значителни ръстове отчитаме в чуждестранните туристически посещения от Украйна и Великобритания, съответно с 24,2 и 20,3 на сто през 11-те месеца на 2019 г. спрямо същия период година по-рано. С реализираните ръстове визитите от Украйна надвишават 458 хил., а от Великобритания са повече от 451,8 хил. Пътуванията от Русия са близо 441 хил., от Полша - 413,9 хил., а от Сърбия - 382,4 хил.

Резултатите от дейността на местата за настаняване с 10 и повече легла в периода януари - ноември са много положителни, като отчитаме ръстове при почти всички показатели, които наблюдаваме. Пренощувалите лица в тези места за настаняване общо в цялата страна нарастват с 5,1 на сто. От тях при българските граждани ръстът е от 6,3%, а при чужденците с 4%. Общият брой на реализираните нощувки през 11-те месеца на 2019 г. в местата за настаняване с 10 и повече легла в цялата страна е над 26,249 млн., като те са с 1% повече спрямо същия период година по-рано.

Радостно е,

че българите са

осъществили

над 9,068 млн.

нощувки,

като броят им нараства с 6,4 на сто спрямо 2018 година. Данните за приходите от нощувки също показват, че секторът запазва своето нарастване в периода януари-ноември 2019 г. и продължава да се утвърждава като важен отрасъл за българската икономика. Постъпленията от нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла в цялата страна нарастват с 4,4 на сто спрямо година по-рано. От тях от български граждани увеличението е от 15%, а от чужденци с 1%.

В края на януари НСИ ще обяви данните за чуждестранните туристически посещения за декември, което ще ни даде пълната картина за миналата година. Очакваме добри резултати и за последния месец на 2019-а. Относно очакванията за зимния сезон прогнозите на Министерството на туризма са броят на посещенията да се запази близък до този през миналата зима.

Основната част от чуждите туристи - малко над 60%, традиционно са от съседните  държави - Гърция, Румъния, Северна Македония, Турция и Сърбия. Данните показват, че като цяло записванията при тях са на равнището от миналия зимен сезон.

Имаме вече и първи оценки от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), които показват, че равнището на входящите туристически посещения през декември 2019 г. вероятно ще е близко до постигнатото през декември 2018 г. По данни от ЕСТИ най-много са туристическите посещения през декември 2019 г. от съседните държави, както и от Великобритания, Израел, Германия, Италия и др.

Информацията за планираните полети на летище София показва, че те се запазват на нивото от миналия зимен сезон, но има увеличение в капацитета им с 11 на сто. На тази база, както и отчитайки записванията към момента, се надяваме да постигнем ръст от пазари Великобритания, Италия, Австрия, Унгария и др. в рамките до 8%. Характерно за зимния ни сезон е, че той силно се влияе от късните записвания, затова работим, за да постигнем възможно най-добри резултати.

И тук искам да отбележа, че в събота започва реализация на инициативата на Министерството на туризма “Денят за вас” в общините, които имат условия за развитие на зимни спортове и планински туризъм. Тази година проектът ще стартира в община Смолян на 18 януари- редица емблематични туристически забележителности в Смолян да са с вход свободен, а в същия ден в общината ще бъде отбелязан и Световният ден на снега.

Решихме да организираме втори етап на проекта, отчитайки добрите резултати, които постигнахме през летния сезон в морските общини. В инициативата вече заявиха желание да участват Банско, Велинград, Елена, Батак, Ловеч, Белово, Брацигово, Троян, Белоградчик, Копривщица, Враца и Кюстендил. Проектът е отворен и към него могат да се присъединят и други общини.

- Има ли вече данни за ранните записвания за лятото на 2020 г. и какво гласят те?

- Няколко поредни години Министерството на туризма работи с изпреварващи кампании, като договарянето на сезона започва дори преди приключването на предходния. И подготовката за Лято 2020 г. стартира още преди края на сезон 2019. Фалитът на “Томас Кук” през септември бе само повод да сме още по-активни при подготовката на предстоящия летен сезон. Обявяването на несъстоятелност на туроператора прави и ситуацията в сектора изключително динамична. Записванията вече започнаха и те ще са най-активни именно в следващите няколко месеца, по-точни данни ще имаме през април.  Засега може да се каже, че ранните записвания от Русия са на равнището от миналия летен сезон. Една положителна тенденция е, че се отчита увеличение на ранния интерес от Чехия и Словакия.

  • Чудо по време на пандемия - 2 пъти по-малко болнични

    Чудо по време на пандемия - 2 пъти по-малко болнични

    Изненадващ плюс изскочи от статистиката на НОИ покрай пандемията с коронавируса - оказва се, че болничните в трите най-критични месеца - март, април и май, са били два пъти по-малко от обичайното. Единият фактор е ясен - драстично по-малко са болничните за майки, които гледат болни деца вкъщи, защото децата не ходеха на училище и градина