Лазар Лазаров: Държавата няма да взима деца от родителите им

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8203103 www.24chasa.bg
Лазар Лазаров

Още акценти от интервюто със заместник-министъра на труда и социалната политика:

557 млн. лева са за хората с увреждания, но трябва анализ, за да стигат до всички нуждаещите се

Държавата поема и шофьорския курс на хората с увреждания 

През март тръгва новата програма, за да не останат хората без асистенти

Отпускаме до 3500 лв. на незрящ, за да си купи специален компютър, диктофон, или софтуер

- Г-н Лазаров, 13 хил. души останаха без асистент заради Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги? Какво ще стане с тях?

- Създадохме специална програма за услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотни възрастни, които не могат да се обслужват сами. Повече от 2400 души ще полагат грижи за тях. Това показват разчетите при 8-часов работен ден. Разбира се, максималният брой часове за подкрепа е предвиден до 4 часа. Когато подкрепата трябва да се осигури за по-малко часове, ще преразпределим асистентите. Предполагаме, че около

6000 души ще

бъдат включени

по тази схема, като се надяваме това да стане през март. Междувременно стартират и проектите на общините за патронажна грижа за хората с увреждания. Законът за личната помощ не бе инициатива на правителството, за него нямаше финансова обосновка и не се проведе стандартното обществено обсъждане. Целева група по него са само хората с увреждания и не предвижда помощ за възрастните в невъзможност за самообслужване. Асистентската подкрепа за възрастните е предвидена в Закона за социалните услуги. И през 2020 г. подкрепа чрез механизма лична помощ ползват само хора с над 90% намалена работоспособност и с определена чужда помощ, както и децата с над 50% вид и степен на увреждания и с определена чужда помощ. За да имат асистент по този закон, трябваше да минат на индивидуална оценка. Една част от хората изчакаха до последния момент ползването на подкрепата по досегашния регламент и това възпрепятства безпроблемния им преход към новия механизъм. Почти 22 хил. души в момента ползват подкрепа по Закона за личната помощ. Лицата, които са ползвали подкрепа по стария режим до 2019 г., са около 24 хил. С възможностите, които се предлагат през тази година, ще се увеличат хората, които са обхванати от асистентска подкрепа или услуга в дома.

Средствата за хората с увреждания в бюджета на министерството са се увеличили 3,5 пъти и през тази година стигат 557 млн. лв., като в тях се включват средствата за асистенти и финансова подкрепа. Повече от 650 хил. хора с увреждания получават финансова подкрепа, а преди новите разпоредби те бяха 548 хил. души.

- Много от хората с увреждания обаче смятат, че старите програми за асистенти са по -добри, а една от причините е, че си запазват добавката за чужда помощ.

- Трябва да направим безпристрастно анализ на това, което се случва. Създаден е капацитет в общините за работа по различен начин от предвидения в Закона за личната помощ. Много са участниците в този процес и се създават различни финансови потоци.В момента

в над 85%

от случаите

асистентът е от

семейния кръг

и в малък отрязък подкрепата е от професионален социален асистент или лице извън семейния кръг.

- Майките на деца с увреждания се притесняват, че с анализа на Закона за личната помощ всъщност се цели той да бъде отменен. Има ли защо да се притесняват?

- Трябва да се направи анализ, за да може ресурсът, който се отделя, да се насочи по най-ефективния начин към хората, които наистина имат нужда. Министерството на труда и социалната политика направи всичко възможно този закон да се прилага безпроблемно. Категорично няма да се отнемат права. Не трябва да се спекулира със страховете и очакванията на хората с увреждания.

- Законът за социалните услуги бе отменен под натиска на родителите, които се страхуват норвежците да не вземат децата им. Ще успеете ли за 6 месеца да ги убедите, че държавата не отнема деца?

- В Закона за социалните услуги няма текстове за “отнемане” на деца. Нещо повече, Законът за закрила на детето, който действа повече от двадесет години, никога не е предвиждал “отнемане” на деца. Има инструмент за извеждане на дете, но единствено и само когато има основателни доказателства за нарушаване на здравето и интересите на детето, при това мярката е временна и след санкция от съда. Никога не е имало мерки за “отнемане на дете” поради бедност. Законът за социалните услуги не е свързан по никакъв начин с отношенията в семейството, а с осигуряването на минимален пакет от услуги и подобряването на качеството им. Ще опитаме на дискусии в страната да разсеем съмненията.

- Как държавата подкрепя хората с увреждания?

- За първи път миналата година чрез Закона за хората с увреждания бяха осигурени възможности за достъпна жилищна среда. Сключени бяха 37 договора за 53 стълбищни подемника, асансьори, рампи и др. Подкрепата по тази програма е между 10 000 и 100 000 лв. за всеки отделен проект. Стартира кампанията и за тази година и до 13 май хората с увреждания могат да подават своите проекти. В същия срок могат да се подават и заявления за подкрепа до 8000 лв. за адаптиране на автомобили, като са предвидени и пари за шофьорски курсове за хора с увреждания. За първи път тази година се направи и промяна в помощите от Фонд “Социална закрила”, като той ще оказва подкрепа на хората с увреждания за активен живот. Един човек може да получи

до 2000 лв.

за помощни

средства и

приспособления,

които не се отпускат по други програми. За първи път ще окажем подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни зрителни увреждания. Ще им окажем съдействие за купуването на помощни технически средства като комплекти за текстообработка, включващи четящи устройства, софтуер и компютър за незрящи, специални диктофони и плеъри, електронни видеоувеличители и др. Максималният размер за един човек е 3500 лв.

- Дадоха ли резултат квотите за наемане на хора с увреждания?

- Да. В предприятия с персонал от 50 до 99 трябва да има обявено едно място за човек с увреждане. А над 100 души - 2% от наетите. Анализът показва, че от август до декември 1801 предприятия са задължени да изпълняват квотите. Наетите хора с трайни увреждания са 8101 души от общо 399 392 работещи в тях. 53 са предприятията, които са освободени от квотите, защото имат специфични фактори на работната среда или не им е бил насочен подходящ работник. Заради неизпълнение на квотите 234 работодатели са платили компенсаторни вноски за 2158 работни места. Тези резултати са обнадеждаващи.

- А как помагате на човек с увреждане да си намери работа?

- Агенцията за хората с увреждания реализира национална програма, по която работодателите могат да кандидатстват за достъпна среда, адаптиране на работното място и обучение на човека с увреждане. Предлагаме различни мерки и програми за субсидирана заетост, обучение по част от професия, обучение по ключови компетенции. Забелязва се увеличение на хората с увреждания, които са устроени на работа със съдействието на Агенцията по заетостта. През миналата година са устроени 14 хил. души на работа, като 5100 от тях са постъпили на работа само със съдействието на трудовите посредници, без субсидирана заетост. Също така предлагаме и специализирани услуги за започване на самостоятелна стопанска дейност от хората с увреждания, а те от своя страна могат да се възползват и от предвидените данъчни облекчения за тях. Ускорено развитие се наблюдава и в сектора на социалната икономика. 105 400 хора с увреждания са работили през миналата година, като техният брой се увеличава. В тях ние виждаме резерв за пазара на труда и всички заедно трябва да положим усилия този резерв да бъде оползотворен.

- Майките на деца с увреждания ви обвиниха, че новата методика за разпределение на средства по фонд “Социална закрила” ще удължи сроковете за финансирането на проекти, а и се давало възможност да се финансират и такива със завишени разходи. Това така ли е?

- Такива твърдения са неоснователни и тълкуват невярно текстовете в новата методика. Премахването на 30-дневния срок не означава, че ще се работи по-бавно. В повечето случаи колегите от фонда са готови 10-15 дни преди разписания краен срок за оповестяване на бъдещите политики. Наличието на този срок означава, че в остатъка от годината не можем да предложим никакви различни програми. Това ни лишава от гъвкавост и от възможностите на един финансов инструмент, с който можем да решаваме проблеми както за материално-техническата база, така и за закупуване на специализирано оборудване, осигуряването на достъпна среда и др. Категорично не е вярно, че ще допускаме проекти със завишени разходи. Контролът за завишените разходи се случва още на етап кандидатстване от комисията, която оценява проектите. Такива проекти не се допускат за финансиране.

  • Отваряйте си очите за измамници в турбуленцията

    Отваряйте си очите за измамници в турбуленцията

    Вече месец в България продължава политическата турбуленция. И в нея се активизират хора от всички етажи на обществото - от най-високите, та до сумрачните подземни етажи. Както е известно, в смутни и несигурни времена излизат мошеници от всякакъв вид и калибър. Това е за тях златно време, това е техният “ден година храни”
  • Да блокираш - за всички е гадно

    Да блокираш - за всички е гадно

    Гадно е, нали? Да ти блокират пътя и да не можеш да се прибереш вкъщи. Да опиташ да заобиколиш, но пак да се окажеш блокиран. Да си с чувството, че си невинен в затвор или птица в клетка. Да се питаш: “Защо сега точно на мен ми нарушават правата?” Но пък когато пред колоната от автомобили с вече проклинащи момента шофьори и пътници се изправи