Неделчо Неделчев: Fibank отчете нетна печалба от 129 млн. лв. за 2019 г.

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8207923 www.24chasa.bg
Неделчо Неделчев

Очакваме всеки момент КФН да потвърди проспекта за публично предлагане на акции на банката, казва главният изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка

- На какъв етап е процесът по увеличение на капитала на банката, г-н Неделчев?

- Очакваме всеки момент Комисията за финансов надзор (КФН) да потвърди проспекта за публично предлагане на акции.

През януари КФН изиска допълнителна информация по проспекта, която вече е предоставена и към настоящия момент предстои финалното му одобрение.

Вече проведохме и продължаваме да провеждаме предварителни разговори с инвеститори по повод емитирането на нови акции и привличането на основен капитал. Мога да отбележа, че има значителен чуждестранен интерес към участие в увеличението. Целта ни е да наберем между 100 и 200 млн. лв. свеж ресурс.

Реализирането на 30 млн. евро емисия хибриден капитал през декември също ни даде сигнал, че има сериозен интерес от страна на инвестиционната общност към Първа инвестиционна банка.

 - Цената на новите акции 5 лв. ли ще бъде, както беше оповестено през декември?

- Окончателната емисионна цена ще бъде определена в резултат на проведени проучвания, съобразени с нормативните изисквания, и може да се различава от индикативната емисионна цена, оповестена през декември миналата година. Тя ще зависи от няколко фактора, степенувани по важност, но взети в съвкупност - ценови нива на инвеститорския интерес; пазарна цена на акциите; максимален ефект от увеличението на капитала за банката; интереси на всички акционери и балансова стойност на акцията. Цената ще стане ясна преди оповестяване на съобщението за публичното предлагане.

- Какви действия са предприети след прегледа на качеството на активите от ЕЦБ през 2019 г.?

- Със съдействието на Bain&Company нашите съветници от 2016 г. банката прие програма, която адресира резултатите от прегледа на качеството на активите. През втората половина на годината прегледахме обстойно кредитния си портфейл за съответствие между методологията на ЕЦБ и МСФО, в резултат на което начислихме допълнителни провизии за обезценки за 94 млн. лв. Към края на годината общият размер на всички предприети мерки осигури над 70% от необходимия допълнителен капиталов буфер, в това число:

1. Провизии по кредити в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени в одитираните отчети за 2018 г., но неотчетени при прегледа на качеството на активите;

2. Печалба преди провизии, преизчислена по методологията на ЕЦБ;

3. Освобождаване на капитал в резултат на продажба на активи и кредитни експозиции;

4. Емитирането на дългово-капиталов (хибриден) инструмент през декември 2019 г.

 В допълнение към чисто финансовите мерки през последните няколко години ПИБ работи в сътрудничество с Международната финансова корпорация “Делойт”  и Bain&Company, като внедри най-добрите международни практики по управление на риска и за изпълнението на стратегията на банката за ръст в банкирането на дребно и кредитирането на малките и средните предприятия (МСП).

- Какви резултати отчете Fibank през 2019 г.?

-  През 2019-а Първа инвестиционна банка се затвърди като водеща топ 5 банка, активите надминаха 10,2 млрд. лв., отбелязвайки ръст от близо 1 млрд. лв. в рамките на 1 година. В изпълнение на стратегията за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на МСП портфейлът от отпуснати потребителски кредити се увеличи с 15%, а ипотечните кредити нараснаха с 18% през годината. Заемите към микро- и средни предприятия също нараснаха с 5%. Банката отчете нетна печалба от 129 млн. лв. с ръст в общия приход от банкови операции.

Fibank отбеляза и значителен ръст в трансакционния бизнес, което ѝ позволи да генерира 10% годишен ръст в нетните приходи от такси и комисиони. В среда на отрицателни лихви лихвеният доход отбеляза спад, но нетният лихвен марж остана устойчив на нива около и над средния за пазара.

Банката затвърди позициите си при депозитите от физически лица със солиден пазарен дял, който я нарежда в топ 3.

Капиталовата адекватност нарасна и достигна 18,8%, включвайки емитирания дългово-капиталов (хибриден) инструмент в размер на 30 млн. евро  и съотношение на базов собствен капитал от първи ред от 15%. След включването на печалбата за 2019 г. с одобрение на Общото събрание капиталовата адекватност ще нарасне допълнително.  

  • Слава богу, поне банките са здрави

    Слава богу, поне банките са здрави

    Въпреки сравненията, които мнозина са склонни да направят с последната световна финансова криза, сега ситуацията се различава по нещо коренно различно. Преди 10 години банковата система бе изпаднала в колапс, трезорите преустановиха отпускането на кредити, много бизнеси пострадаха от това и дълго не можеха да се възстановят
  • Доказано! Истината тук!

    Доказано! Истината тук!

    Сляпата вяра в безумни “новинарски” сайтове е опасна. Заглавия само от главни букви не трябва да се превръщат в стандарт РЯДКО се обръщам към читателя с призив. Аз самият рядко откликвам позитивно на публични призиви, защото искрено не обичам да ми казват какво да правя – поредният признак, че въпреки опитите си не съм излязъл от пубертета