Фонд от 2 млрд. в чакалнята ЕРМ 2 - да не я изтървем сред истерии и фалшиви новини

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8216317 www.24chasa.bg

Дания от 20 г. е там, но не продължава към еврото. Това е зоната, където и автомобилен гигант по-лесно би решил за инвестиция

В последните седмици в България се водят настървени дебати за и против еврозоната, сякаш всеки момент страната ни ще влезе там и ще приеме еврото. В това няма нищо лошо – задълбочен дебат за еврото трябва да се проведе у нас. Проблемът е, че България в момента нито е на прага на приемане на еврото, нито дори кандидатства за приемане на еврото. Тя се подготвя за влизане във валутния механизъм ЕРМ 2, по-известен като чакалнята на еврозоната. И точно тази стъпка е най-логично да се дебатира в момента. А това не се случва.

Сегашният дебат е

сякаш

седмокласници

разсъждават над

въпроса дали

има смисъл

да се учи в

университет

По принцип е важен въпрос, но седмокласниците по-скоро трябва да се съсредоточат върху външното оценяване, което им предстои след няколко месеца, и да се подготвят за изпитите за влизане в гимназия. Ако не успееш да влезеш в гимназия, няма смисъл да мислиш за университета.

Та така и ние – вместо да мислим за предстоящото влизане в ЕРМ 2, говорим за отвлечени теми за бъдещето като приемането на еврото. Те са интересни, но нямат особена връзка с решенията, които трябва да вземем днес.

Защо казвам, че еврото е тема на бъдещето? Защото приемането на еврото изисква страната да е във валутния механизъм ЕРМ 2 години наред, да покрива успешно и устойчиво Маастрихтските критерии, да е напълно подготвена за влизане в еврозоната, да заслужи положителна оценка в конвергентните доклади на Европейската комисия и Европейската централна банка и да получи единодушно одобрение на всички страни членки от еврозоната.

Последните страни, които приеха еврото,

изкараха около

десетилетие

в “чакалнята”

От балтийските страни Естония прекара най-малко време в ЕРМ 2 – близо 7 г., докато Латвия се подготвяше за еврото около 9 г., а Литва – почти 11 г. Разбира се, част от този период беше по време на световната финансова криза, която разтърси цяла Европа и обективно забави процесите на присъединяване към еврото. В другата крайност са Словения и Словакия, които се присъединиха към еврото още преди кризата и успяха да го направят за около 3 г., но тогава всичко беше по-лесно и по-бързо.

Нещо повече, влизането във валутния механизъм ЕРМ 2 нито е задължение за приемане на еврото, нито е гаранция, че ще ни приемат в еврозоната. Например Дания е в ЕРМ 2 още от 1999 г. и продължава да си стои в ЕРМ 2.

На този етап тя не смята да приема еврото, но продължава да е в “чакалнята”, защото това носи редица предимства само по себе си. Датският пример показва, че една страна има полза от ЕРМ 2, независимо дали иска да приеме еврото, или не. ЕРМ 2 е от полза дори за богати страни като Дания, ще е от още по-голяма полза за настигащи страни като България. Затова влизането в ЕРМ 2 трябва да се разглежда и дебатира отделно от приемането на еврото.

Влизането в ЕРМ 2 може да бъде подкрепено консенсусно и от привърженици, и от противници на еврото. Когато влезем в ЕРМ 2, можем да проведем един спокоен и задълбочен дебат “за” или “против” приемането на еврото, и то с аргументи, а
не само с
истерии и
фалшиви новини

Ще има достатъчно време, ще има и редица избори – парламентарни, президентски, европейски, на които избирателите ще могат да си кажат тежката дума. И не е нужно да слушаме спекулации от американски професори какво ще стане, като приемем еврото – можем просто да разгледаме реални примери на други страни, които вече са се присъединили.

Пет страни от Източна Европа са приели еврото и там европейската валута се ползва с високо доверие, а икономиките им се развиват с отлични темпове, заплатите са далеч по-високи, и дори емигрантите се завръщат. Да, точно така – в Естония след 25 г. постоянна емиграция вече има процес на завръщане и населението се увеличава.
Не искаме ли и
ние да обърнем
процеса на
емиграция?

Не искаме ли да привличаме автомобилни заводи като Словакия, която е част от еврозоната?

Но това, както казах, е друг дебат. След влизането в ЕРМ 2. А сега въпросът е в самото влизане, за което никой нищо не казва. Причината е много проста – дори най-големите критици не могат да измислят някакви особени вреди от влизането в ЕРМ 2. От него практически има само ползи, без да произтичат някакви сериозни задължения.

Например рейтинговите агенции обявиха, че ще ни дадат по-висок рейтинг, когато влезем в ЕРМ 2. Същото се случи и с други страни, които направиха тази стъпка. Това, естествено, ще подобри привлекателността на страната за инвеститорите - и чужди, и местни.

Отделно, че самото влизане в ЕРМ 2 е страхотна реклама за страната и ще постави България на съвсем друго ниво сред инвеститорите. Няма да бъдем постоянно асоциирани с проблемите на Балканите, а ще бъдем в една група с Дания и Хърватия (която също иска да се присъедини към ЕРМ 2 заедно с България).

Това помага много. Словакия увеличи 5 пъти производството на автомобили, откакто влезе в ЕРМ 2 и в еврото. Разбира се, че притокът на инвестиции води и до бързо увеличение на работните места и заплатите. България има нужда от инвестиции и не трябва с лека ръка да се отказва от възможностите да ги привлече. Още повече че години наред са полагани усилия за подготовка за ЕРМ 2. Сега да се откажем от наградата точно на финалната линия, е абсурдно.

В ЕРМ 2 България ще бъде насърчена и стимулирана да продължи и ускори реформите в икономиката. Това показва опитът на страните от Източна Европа. При това с новия европейски бюджет до 2027 г. се предвижда специален фонд за реформи за страните от еврозоната, до който достъп ще имат и страните от ЕРМ 2.
България ще
получи достъп
до вътрешния
бюджет на
еврозоната,
а той ще действа на принципа пари срещу реформи. Отделно ЕК подготвя двумилиарден фонд специално и само за страните от ЕРМ 2 отново за финансиране на реформи.

Но най-важното е, че ЕРМ 2 е застраховка срещу бъдещи кризи. Спомняме си колко тежко беше ударена България от кризата през 2009 г. и колко време продължиха рецесията и стагнацията. В ЕРМ 2 България няма да е сама, ако в бъдеще има световни финансови кризи (а такива вероятно ще има) – страната ни ще бъде защитена от Европейската централна банка чрез инструменти за валутни интервенции, краткосрочно финансиране и въобще, пазарите третират страните в ЕРМ 2 по съвсем различен начин в сравнение с тези отвън. Криза още няма, но не е лошо да сме подготвени.

Всички аргументи са в полза на бързо влизане на България в ЕРМ 2. Има и още един. От 14 г. нито една страна не е влязла в ЕРМ 2, защото вратата беше затворена. Сега вратата леко се открехва, вероятно временно – открехва се именно заради усилията на България. Ще бъде жалко да се откажем в последния момент и да останем отвън, а напористата Хърватия да влезе сама в ЕРМ 2.

  • Без директни помощи за най-бедните няма да се мине

    Без директни помощи за най-бедните няма да се мине

    Очевидно е, че без ново раздаване на пари не може да се излезе от кризата. Цените достигнаха 14-годишен връх. Има връх и в размера на малките потребителски кредити, което означава, че хората наистина са без пари и вземат заеми не за инвестиция или покупка на нещо голямо, а за да преживяват. В човешката история няма криза
  • Слави Василев, политолог

    Слави Василев: Украйна ще стане западна държава, когато и Русия стане

    Защо политическият ни елит си съдира ризата Искам да напиша няколко думи за Украйна. Чувам през последните седмици какви ли не мнения по темата. Политическият ни елит подкрепя гледната точка на украинските властимащи и оттам в обществото се заражда една лавина от еднопосочни мнения, които анатемосват всичко

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо