Даниел Панов: Програмата за саниране трябва да продължи, близо 704 000 жилищни сгради у нас имат нужда от обновяване

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8239069 www.24chasa.bg
Даниел Панов СНИМКА: Йордан Симeонов

Мними адвокати затрупват общините с искания по Закона за достъп до обществена информация и с един имейл точат публични средства, казва в интервю председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините и кмет на Велико Търново

Още акценти от интервюто:

Между 3 и 6 млн. лв. е субсидията за обществен превоз по губещи линии. Настояваме за промени, за да не останат хората в отдалечените населени места без обществен транспорт

Кметовете са собственици на ВиК инфраструктура, но нито имат право да я управляват и стопанисват, нито знаят състоянието ѝ

Освен превозвачите, за които решенията за платена пътна мрежа са свързани с бизнеса им, трябва да бъдат чути и хората

След въвеждане на толсистемата голяма част от трафика може да се пренасочи по общински пътища, които са безплатни. Това ще влоши състоянието им

Получихме от АПИ предложение за съвместно поддържане на проблемните пътни участъци в общините

- Г-н Панов, отново бяхте избран за председател на управителния съвет на НСОРБ. Какво свършихте през изтеклия мандат и кои ще са приоритетите ви през новия?

- Най-големият дял от дейността на НСОРБ е да представлява интересите на общините пред централните институции и в законодателния процес.

Винаги са ни чували. Сега е важно да ни разбират и да се вслушват в това, което казваме. Много от моите колеги са в местната власт пети и шести мандат. Това са хора, които не просто наблюдават обществените процеси в последните няколко десетилетия, но те са участвали активно, били са част от всички промени, усещали са ефекта и на добрите решения и са посрещали последиците от необмислените. Опитните колеги, с които съм работил и в управителния съвет, и в НСОРБ, винаги виждат проблемите в цялост и прогнозират много точно въздействието върху различните групи хора.

Днес нерядко реакциите на институциите са по-скоро спонтанни, отколкото добре премислени. Те са реакция на дадена ситуация, а не въздействие върху процеса. Да, някои решения могат да срещнат неразбиране, да провокират недоволство, но когато са задълбочено обмислени и сериозно мотивирани, това дава значителна доза решителност в отстояването им. Именно в този процес на оглеждане на проблема от всички страни и в анализа на предишните грешки и постижения, НСОРБ има потенциал да бъде неоценим и най-важното - добронамерен съветник, защото и ние, както и държавните институции, нямаме друг интерес освен обществения - на хората.

- Настоявате АПИ да излезе с ясни правила за подялба на поддръжката на спорните участъци от пътната мрежа, за да не се налага хората да плащат винетки, за да ходят на работа например. Колко са проблемните участъци и колко общини са засегнати?

- Настояваме да не бъдат пренебрегвани хората и тяхната потребност да стигнат до училището, болницата или гробището. Не искам да бъдем разбрани неправилно – не защитаваме онези, които досега са нарушавали закона, като не са си купували винетка, и сега се гневят, защото няма да могат повече да нарушават закона. Но смятаме, че наред с превозвачите, за които решенията за платена пътна мрежа са свързани с бизнеса им, трябва да бъдат чути и хората. Защото за тях платените пътища са свързани с живота им. Нищо повече. Когато през 2004 г. е направен списъкът на платените пътни участъци, потребностите на хората не са били отчетени. Този проблем избива сега, когато правителството въвежда съвременните механизми за контрол, и затова на нас се пада задачата да поправяме чужди грешки. Обърнахме се към МРРБ и АПИ с настояване да обсъдим проблема, да потърсим решение, специалистите да разработят правилата и те да са ясни и валидни за всички. Така никой няма да се опитва да противопоставя кметовете на привилегировани и пренебрегнати

Имаме отговор от АПИ, в който се предлага на общините вариант с конкретни параметри за съвместно финансиране на пътищата от републиканската мрежа. Предстои да уточним конкретните процедури, които ще предприемат общините. След въвеждане на толсистемата обаче е възможно значителна част от трафика да се пренасочи по общински пътища, които не са платени. А това ще влоши значително състоянието им. Знаете, че общините имат ограничен ресурс за поддръжка.

- Обявихте, че ще настоявате държавата да продължи програмата за саниране. Защо е важна тя?

- Първо, защото огромна част от жилищния фонд има остра нужда от саниране. По данни на МРРБ става дума за 703 978 жилищни сгради. Ако умножите по броя на семействата с жилища в тях, става ясно колко хора имат нужда от подобряване на условията, в които живеят. Второ, защото санирането е неразделна част от пакета мерки за енергийна ефективност, които трябва да въведем както на национално и общинско ниво, така и всеки от нас в дома си и в навиците си. Ако доскоро екологичните проблеми бяха важни, но пренебрегвани, днес са неотложни. Европа, чиято неразделна част сме ние, има ясни цели в тази посока и не можем да не участваме в процесите, обединени под понятието “зелена сделка”. Санирането значително намалява потреблението на енергия за отопление и това е част от усилията на цялото общество.

Трето, защото това са средствата, които хората усещат като инвестирани в техния дом и живот.

И не на последно място, защото санирането променя облика на цели райони в градовете.

- Искате да има и общи правила за субсидирания обществен превоз на пътници от обезлюдените селища. Какво предлагате?

- В момента има сериозни разлики в размера на субсидиите по общини и области. От друга страна, субсидиите за градски транспорт в големите градове са значително по-високи от тези за междуселищните линии. Брутната сума е близо 142 млн. лв. на година. От тях едва между 3 и 6 млн. лв. са за губещите линии в планинските и други населени места.

Тук не става дума за компенсациите за издадените карти за пътуване на пенсионери и военни. Тях общините ги получават от бюджета и ги превеждат на превозвачите, макар и не в пълен размер, но за това решение местната власт няма никаква вина.

Много превозвачи вече се отказват от нерентабилни линии и хората от планински и отдалечени населени места остават откъснати от общинския център, от училище, от работа.

НСОРБ и сдруженията на превозвачите години наред участват в поредица от безрезултатни заседания на работна група към транспортното министерство. Досега не сме срещнали никакво разбиране и желание от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” да се намери гъвкаво решение на проблема. Бяха определени срокове за промени в наредбата за субсидиите и компенсациите. Тези срокове изтекоха миналата година и нищо от нашите предложения не беше отразено в законопроекта, с изключение на замяната на термина “планински” със “слабонаселени” райони. В работната група освен експертите на НСОРБ участват и представители на общините Кюстендил, Стара Загора, Угърчин и Самоков.

С Камарата на автобусните превозвачи подготвяме предложения и се надяваме ИА “Автомобилна администрация” да демонстрира желание за решаване на проблемите, защото страдат хората, общините и бизнеса. Кой е доволен от тази ситуация?

- Докъде стигна работата ви с Министерството на финансите за нова основа за изчисляване на данък сгради и такса смет?

- Миналата година за първи път поставихме пред Министерството на финансите въпроса за актуализацията на данъчните оценки. Надявам се да постигнем напредък. Казваме го сега, за да има време до есента, когато се подготвят общинските бюджети.

- Покрай водната криза в Перник казвате, че кметовете не са достатъчно критични и взискателни към институциите, от които зависят инвестициите във водния сектор, а мълчанието е съучастие. Как може да се промени това, за да няма хора на воден режим в XXI век?

- С диалог. На общото събрание на НСОРБ екоминистърът Емил Димитров обърна внимание, че ВиК дружествата поради редица задължения все още не могат да започнат изпълнение на проектите за обновяване на водоснабдителната мрежа. Някои от тях дори не са започнали да подготвят апликационните форми, а това е свързано с предпроектни проучвания и дълъг процес на проектиране. Огромен финансов ресурс по ОП “Околна среда” е поставен пред риск да не бъдат усвоени средствата. В предходни периоди общините преминаха през изпълнението на проекти за канализация и предупреждавахме за риска отговорността за водоснабдителната мрежа да бъде оставена само в ръцете на ВиК дружествата. Днес това е факт. Кметовете са само собственици на инфраструктура, която е в неясно техническо състояние и е предоставена за управление на друг - ВиК дружества, асоциации и т.н. Този друг събира таксите за вода, защитава поскъпването на цената ѝ, демонстрира по документи инвестиции…. А резултатите са аварии и безводие. С ясното съзнание, че кметовете, където са членове на водните асоциации, имат минимална възможност да искат по-добра отчетност и да упражняват известен контрол, апелирах към тях: когато са информирани за проблеми, да не премълчават на принципа “да не се изложим пред чужденците”. Това е най-лошият подход.

Дори в Перник е било възможно да бъдат взети мерки, ако някой беше извикал за проблема навреме.

- Какво стана с искането ви за 2% подоходен данък, който да остава за общините?

- Все още е искане. Не сме изоставили и идеята за преотстъпване на 2% от подоходния данък. Искаме обсъждане, в което да участват и богатите общини, които имат голям интерес от това, и малките, за които е важна държавната субсидия. Отнасяме се с нужния респект към мотивите на държавата по този въпрос, но смятаме, че мнението на 265-те общини също трябва да бъде уважавано. Остава обаче въпросът готови ли сме общините за ефективно управление на този ресурс. Затова освен твърди в искането си трябва и да си напишем домашното - за какво ще бъде използван този ресурс и как ще бъде инвестиран.

- Разкажете за проблема със заявленията за достъп до информация, с които са засипани някои общини. Защо смятате, че това е престъпна схема за източване на публични средства?

- В различни периоди при нас постъпват множество сигнали от общини. Обикновено се касае за един и същи тип въпроси, подавани по Закона за достъп до обществена информация. Хората, които изпращат запитванията, са едни и същи. Питанията се адресират към 10, 20 и повече общини едновременно и обикновено се изпращат от адвокатски кантори. Даже не мога да си представя кой е този влиятелен човек в държавата, който има едновременно интереси и развива дейност на територията на половин България. Схемата е безхитростна: обикновено се искат данни за години назад, обемът информация е голям и на практика трудно може да бъде подготвен в рамките на предвидения в закона срок. Така само след 3 дни общината вече е потенциален подсъдим с гръмкия мотив “отказ за предоставяне на достъп до обществена информация”. Административната санкция е 500 лв. Умножете едно заявление до 30 общини по 500 лв. Печелите 15 000 лв. с един имейл. И това се повтаря непрекъснато, имената на изпращачите са вече до болка познати на общините, обикновено се представят като пълномощници на жителите Х или Y, които обаче не са и чували да са проявявали интерес към архив за служебни командировки или изпратени данъчни известия за последните 7 години. С какво тези хора са по-различни от телефонните измамници? С това, че са правно грамотни?

Общините си плащат присъдените глоби, но това са публични средства. Досегашният опит и от работата на общинските съвети и на общините недвусмислено навежда на мисълта за група лица, които използват правото, предоставено им от Закона за достъп до обществена информация, за източване на публичен ресурс. НСОРБ събира подробна информация за тези случаи от всички общини. Потърсили сме съдействие от компетентните институции.

 

Визитка:

Завършва Националния военен университет “Васил Левски”, специалност “Машинен инженер”. Доктор по защита от бедствия и катастрофи. Магистър по публична администрация от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

До 2002 г. прави военна кариера. 9 г. е начело на туризма като управител на общинското дружество “Царевград Търнов”.

Трети мандат кмет на Велико Търново

На 26 февруари 2020 г. бе избран за втори мандат за председател на УС на НСОРБ

Женен, с двама синове

  • Ще изяде ли по-скъпо парно парите от евтиния газ

    Ще изяде ли по-скъпо парно парите от евтиния газ

    Авансово, още преди да е се случило каквото и да е поскъпване на газа, се задават по-високи цени на парното от юли. Причината - прогноза, че като се зададе студено време, горивото ще тръгне нагоре. Ама дали тази прогноза ще се окаже вярна, един господ знае. Но със сигурност се знае, че със задна дата газът поевтиня
  • Даниел Спасов, Катрин Селие, Милен Иванов и Александър Селие - двамата певци са със съпругата и сина на Марсел Селие.
СНИМКА: ФЕЙСБУК

    Загрижеността за бъдещето на “Мистерията на българските гласове” е наша мисия

    Златната марка “Мистерията на българските гласове” предизвика задочен спор на страниците на в. “24 часа” между певици от хора и настоящата диригентка Дора Христова. Днес публикуваме отговора на певеца Даниел Спасов, който също е част от историята на знаменития хор. “Писанията” на Дора Христова в отговор на отвореното писмо от народната певица Олга