Лиляна Павлова: Осем начина, по които огромна европейска финансова мощ влиза в подкрепа на бизнеса в кризата

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8540788 www.24chasa.bg

Отговорът на пандемията трябва да е паневропейски и ще помага на най-засегнатите*, смята вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка

“Пан” е гръцка дума, която означава “всички”. Коронавирусът е пандемия - епидемия, която се разпространи през границите и застрашава населението на много места - всъщност всички нас. Нашият отговор на заплахата от финансово опустошение, което тя може да предизвика, също трябва да съдържа тази представка. Той трябва да бъде паневропейски.

Европейската инвестиционна банка е банката на Европейския съюз и представлява финансовите интереси на 27-те държави членки. По тази причина нашият отговор на разрушителните последици от COVID-19 отразява интересите на всички национални икономики в ЕС. Бързият отговор на ЕИБ спрямо кризата в България е доказателство, че страната не е оставена сама да се справя с последиците от този вирус.

Сега банката има план за подпомагане на най-тежко засегнатите от коронавируса -

дребните

предприемачи

и техните

служители,

чието благосъстояние предрешава икономическото бъдеще на всички ни в много по-голяма степен, отколкото мнозина допускат. Банката е изключително важен стълб на отговора на ЕС, който освен това включва и милиарди евро, привлечени от Европейската комисия, Европейската централна банка и Европейския механизъм за стабилност.

В началото на кризата групата на ЕИБ незабавно обяви план за действие за мобилизиране на 40 млрд. евро в подкрепа на реалната икономика. Финансовият пакет включва:

l Целеви гаранционни схеми за банки на основата на съществуващи програми, които могат да бъдат незабавно предоставени и се очаква да привлекат до 20 млрд. евро;

l Целеви банкови линии за ликвидност, които да гарантират помощ за допълнителен оборотен капитал за малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна капитализация от 10 млрд. евро;

l Целеви програми за покупка на обезпечени с активи ценни книжа, които да позволят на банките да прехвърлят риска по портфейлите за МСП и да мобилизират още 10 млрд. евро. В допълнение имаме и по-мащабен план, чиято цел е да бъдат привлечени до 200 млрд. евро под формата на инвестиции чрез Паневропейски гаранционен фонд.

В основата на тези планове е отпускането на заеми за местни банки, които да предоставят новата възможност за ликвидност на малки и средни предприятия и така да им помогнат да оцелеят дори и когато паричният поток намалее поради кризата.

Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд си сътрудничат с повечето водещи банки в България, а за да могат българските дружества да получат достъп до тези средства, те трябва да се обърнат към местните банки посредници.

Наред с това ЕИБ осигурява подкрепа на здравния сектор чрез бързи заеми за разработване и производство на ваксина; помощ за държавите членки за спешно необходима инфраструктура и оборудване. Също така неразплатени средства по вече отпуснати заеми се пренасочват за борбата с коронавируса.

От първата сделка в България през 1992 г. досега ЕИБ е предоставила на страната 5,5 млрд. евро. Помощта от Европейската инвестиционна банка включва 1,8 млрд. евро за малки и средни предприятия, които са изложени на най-висок риск по време на сегашната криза. Към момента Европейският инвестиционен фонд, който е специализиран в подкрепата на малки компании, е финансирал 10 000 български дружества.

Необходими са институции с подобна огромна мощ, за да бъдат преодолени тежките икономически предизвикателства, породени от COVID-19. Международният валутен фонд предвижда свиване на световната икономика с 3% през 2020 г. спрямо БВП на годишна база. В случай че това не ви впечатлява, можете да го сравните със спада от 0,1% след финансовата криза през 2009 г.

Европа знае как да реагира на кризи. Най-новата голяма програма на Европейската инвестиционна банка е чудесен пример в това отношение. Спешните мерки бяха в центъра на нейната дейност през изминалите пет години по линия на плана “Юнкер” - новаторски отговор на финансовата криза, благодарение на който е одобрено финансиране на стойност 546 млн. евро за български проекти. Само за изминалата година това включва заем в размер от 65 млн. евро за КЦМ АД - български производител на олово и цинк, чиято продукция се очаква да нарасне с 25 %.

Сега можем да приспособим плана “Юнкер”, като гарантираме инвестициите на ЕИБ с малка част от европейския бюджет, с което да облекчим потърпевшите дружества по време на причинения от коронавируса икономически застой.

В същото време не бива да позволим иновативните стартиращи компании да потънат. Спрялата поради коронавируса стопанска дейност показа колко важно е да бъде ускорена цифровизацията. През изминалата година Европейската инвестиционна банка подписа в България заем за 18 млн. евро за Software Group технологична компания, която съдейства на дружествата да извършат прехода към цифровизация.

Подобно на ЕИБ, други институции от ЕС търсят начин за излизане от това положение с поредица от мерки.

- Европейският механизъм за стабилност открива кредитна линия за страните от еврозоната на обща стойност от близо 240 млрд. евро.

- Европейската централна банка набелязва банки с отрицателна кредитна история с цел да ги насърчи да отпускат кредити за близо 125 млрд. евро над обичайните за тях равнища. Наред с това централната банка изкупува облигации от частния и публичния сектор в огромни количества, както и търговски книжа, което осигурява на емитентите ежедневен паричен поток.

- Европейската комисия оказва пряка подкрепа на здравеопазването в ЕС с 3 млрд. евро от бюджета на ЕС. Това са допълнителни средства към огромната подкрепа от ЕС, в т.ч. и от Европейската инвестиционна банка, насочени за научни изследвания за ваксина срещу COVID-19.

Естествено, може и да не се наложи да усвоим всички средство по нашия гаранционен фонд. Средства ще бъдат изплащани само в случай на понесени загуби. Дори и да изразходваме всички средства, алтернативата би била да приемем пагубната спирала на несигурността, несъстоятелността и нестабилността. В крайна сметка цената на бездействието многократно ще превиши размера на гаранцията.

Широкият обхват и бързината на действие на този паневропейски отговор е ключът към предотвратяването на продължителна и тежка рецесия. Той издига защитен вал за икономиката, зад който пазарите да се приютят в несигурни времена с увереността, че ЕС действа решително.

Като обединяваме нашите колективни усилия, за да дадем икономически отговор на тази криза, в крайна сметка всички ние ще извлечем полза.

* Заглавията са на редакцията