Красимир Вълчев: Обмисляме да дадем по 80 лв. бонус на квестор за изпит

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8559393 www.24chasa.bg
Красимир Вълчев

По време на извънредното положение учителите пак показаха, че на тях може да разчитаме, казва образователният министър

Още акценти от интервюто:

Педагозите през последните седмици работиха много повече от обичайното

Ако няма изпити, ще е по-лесно и няма да има стрес, но образованието е усилие и стрес

И това, което сме прочели безразборно или сме учили, без да ни изпитат, ни прави по-можещи и креативни

Ваканцията не трябва да е загубено време за образователното развитие на детето

73-74% от децата са учили синхронно във виртуални класни стаи

Не може без матури, иначе университетите ще трябва да организират 200-300 изпита

- Г-н министър, като теглите чертата, как премина дистанционното обучение, колко деца успяха да се включат в него?

- Почти всички деца са включени. Но и при присъствена форма на обучение имаме деца, които не посещават редовно училище. Много бързо бяха създадени предпоставки за обучение в електронна среда от учителите и родителите. Една част от учениците не бяха ефективно включени, основно тези от семейства, в които липсва отговорност на родителите към образованието на децата им. Дори и при тях обаче имаше различни форми на педагогическа работа и взаимодействие. Учителите комуникират по телефон, интернет приложения, социални мрежи, с носене на материали и възлагане на задачи у дома. Почти

няма деца,

които по никакъв

начин да

не са участвали

Проучванията ни показват, че между 1 и 2% от децата изобщо не са успели да бъдат обхванати по никакъв начин. Всъщност такава е ситуацията и при присъствена форма. Това са децата, които се самоизключват и отпадат. 73-74% от децата са учили синхронно във виртуални класни стаи с дневно и седмично разписание, което в най-голяма степен се доближава до присъственото обучение. Останалите 24-25% са учили предимно асинхронно, което също може да бъде ефективно при добра ангажираност на родителите и учениците. Възлагането на проекти, разширяването на проектнобазираното обучение е един от положителните резултати на тази ситуация. Много повече учители използваха проектнобазираното обучение като възможност за затвърждаване, но най-вече за придобиване на нови знания. То прави ученика активен и съзидателен в учебния процес. Присъствието в класната стая не е равнозначно на ефективно обучение, затова днес образователните системи много повече изместват фокуса върху мотивацията и повишаването на интереса за учене. Ученик може да присъства в класната стая и да не е достатъчно ангажиран. И обратното - той може да не е присъствал, но да прочете и научи много повече. Разбира се, че най-важният елемент остава взаимодействието с учителя. Учителите, дори и там, където не е осъществено синхронно обучение, осъществиха такова взаимодействие.

- Как се справиха учителите в извънредната ситуация?

- В тази трудна и неочаквана ситуация учителите показаха, че може да се разчита на тях. Директорите и учителите много бързо създадоха организация за провеждане на обучението в електронна среда. Учителите започнаха да използват, а някои създадоха и собствени електронни ресурси. През всичките тези дни и седмици работиха много повече от обичайното, защото ситуацията го изискваше. Навлязоха в по-интензивна комуникация с родителите. Проявиха креативност по линия на проектнобазираното обучение, интегралните часове, възлагането на творчески задачи, създаването на материали.

- Защо в изпитния материал ще включвате и част от взетото при дистанционното обучение? Няма ли да бъдат ощетени тези, които не са могли да се възползват пълноценно от ученето онлайн?

- Дори малка част от темите да не са успели да ги вземат ефективно с дистанционно обучение, то има време до датата на изпитите, включително и чрез индивидуални консултации, това да се случи. Имаме месец до държавните зрелостни изпити и месец и половина до външното оценяване след 7-и клас. Спрели сме се условно на 20-ата учебна седмица, което означава, че при средна скорост и нормално тематично разпределение, това трябва да са темите, които да са усвоили към началото на извънредното положение.

В училищата, където учителите са се движили с нормално темпо, темите в електронна среда, които не са взети, са малко. Ученето не е само в класната стая - реална или виртуална, а и извън часа - самостоятелно, с упражнения, самоподготовка, за което тазгодишните седмокласници и зрелостници имат малко повече време в сравнение с предишните випуски.

- Как ще коментирате петицията на ученици, които искат изпитите след 7-и и 12-и клас да се отменят?

- Ние имаме нужда от външно оценяване както за диагностика на резултатите, за обратна връзка, така и за това да оценим всички ученици при равни условия. Ако стъпим само на вътрешното оценяване, това би било несправедливо към учениците, които са имали по-взискателни учители, които са учили в училища, където по-високата оценка се получава по-трудно. Матурите са вход за множество професионални направления и специалности в 38 български висши училища. Ако не ги проведем,

висшите

училища

трябва

тепърва да

организират

200-300 изпита

по различни дисциплини. А ние сме организационно и технически подготвени за този изпит.

Получих няколко писма, които бяха мили, с аргументи основно с грижа за здравето. Те бяха от ученици, предимно от гимназиите, в които се влиза с най-високи резултати и от които най-много ученици кандидатстват извън България. Това, което разбрах от разговорите, които проведох с учениците и ръководствата на училищата, е, че всички се страхуват освен за здравето си и от това да не получат по-ниска оценка на зрелостните изпити. На местата, на които кандидатстват, се изисква средният успех от дипломата им, а оценките от държавните зрелостни изпити са с тежест 1/3 в този среден успех. Те се притесняват да не им се увредят шансовете за кандидатстване най-често в Англия и Холандия, където това е балообразуващата практика. Ако отменим матурите, те биха завършили с пълно отличие. Това е общото между всички ученици, които ми писаха. И в предходни години сме имали такива искания, но ние имаме нужда от външно оценяване. Ако подходим щедро към тазгодишните випускници, напълно е възможно да увредим шансовете за обучение в същите висши училища на бъдещите випуски. Имали сме запитвания в предходни години от други страни възможно ли е да имаме толкова пълни отличници.

Другите гласове са, че изпитите са стрес за учениците. Ако няма изпити, ще е по-лесно и няма да има стрес, но образованието е усилие и стрес. Усилията от ученето ще им помагат един ден да се справят с по-важните изпити на живота. Тогава ще са забравили днешното напрежение и стрес, но ще са разбрали, че това им е помогнало да се изградят като личности и вероятно ще предадат позитивното отношение към образованието и на децата си. Образованието и изпитите, включително и това, което сме прочели безразборно, и това, което сме учили и за което са ни изпитали, помага по неусетен начин на всички ни да станем по-знаещи, можещи, креативни и отговорни хора.

- Какво ще стане, ако ситуацията с коронавируса се промени и матурите не могат да се проведат в обявените от вас дати?

- Развитието на епидемията през последните 2 месеца показва, че имаме отделни огнища или свързани огнища - клъстери, чийто брой не е нараснал неконтролируемо. Това е благодарение на навременните мерки, които предприехме, и спазването на ограниченията. Така че към днешна дата няма основание да очакваме проблеми с провеждането на изпитите.

- Ако всичко е по план, ще ползвате ли за изпитите спортни зали, както предлага премиерът?

- Някои директори могат да решат да ползват и физкултурните салони и други по-големи помещения в училищата с оглед максимална дистанция. Правим така организацията, че да не увеличаваме броя на училищата и сградите, а само броя на стаите в тях.

- Какво ще изисквате във връзка с противоепидемичните мерки?

- Учениците ще влизат с маски, ръкавици ще бъдат осигурени за квесторите. Всички училища имат дезинфектанти още от март и се дезинфекцират всяка седмица. Били са затворени повече от 2 месеца, така че като сгради са безопасна среда за провеждането на изпитите. Това, което трябва да се направи, е да не се допуска физическо взаимодействие между учениците по време на изпитите. За това ще бъде създадена организация пред училищата в дворовете и в помещенията да бъдат на дистанция. Ще бъдат отворени повече входове, за да влизат разредени.

- Ще има ли бонуси за квесторите и какви?

- Вероятно през следващата седмица със социалните партньори ще решим да бъдат изплатени по 80 лв. на квестор за един изпит.

- Защо е важно външното оценяване след 4-и и 10-и клас да се проведе дори и през следващата учебна година?

- Външното оценяване дава обективна оценка и на учителите, и на учениците. Важно е за целите на анализа и диагностиката, за преодоляване на образователните трудности на ниво ученик, за вземането на решения на училищно и на национално ниво. Ако искаме да направим оценка на приноса за развитието на учениците във всяко училище, т.нар. оценка на добавената стойност, ни е необходима оценка на входа и изхода на етапите на обучение. Рано или късно ще бъде поставен въпросът училищата, които работят повече, да получават повече. Не можем да направим такава обективна оценка без външно оценяване.

- Изпитите няма да са за всички, ще има извадка, защо?

- Това, което имаме нужда за този випуск, е да оценим завършването му по новите учебни програми. Такава оценка може да се направи на малка извадка училища. Ще използваме ситуацията като възможност да апробираме различни варианти на организация на изпитите, включително и в електронна среда.

Външното оценяване след 4-и клас трябва да бъде по-оптимизирано като организация и не трябва да притеснява никого, защото от него не зависи продължаването на учениците освен тези в математическите гимназии, но дори и при тях то е с ниска тежест. Почти всички, които кандидатстват в математическите гимназии, на това външно оценяване имат максимални оценки. Не трябва да се притесняват и учителите, защото то не е санкция или атестация за един или друг учител. Началните учители работят с различни като профил ученици и в начален етап външното оценяване не може и няма да бъде атестация за учителите и училищата.

- А извадката на какъв принцип ще бъде?

- Ще обхваща училища с различен профил, така че да е представително общо за страната.

- Ще има ли затруднения с приема в 5-и клас в математическите и природоматематическите паралелки?

- Не, ще използват оценките от областен кръг на състезанията по математика или от националния кръг, който ще се проведе на 28 юни.

- Какво ще правят децата през лятото?

- Ваканцията не трябва да е загубено време за образователното развитие на детето. Немалка част от децата посещават дейности различни занимания по интереси през лятото. И в програмите на т.нар. сини училища има образователен елемент. Много вероятно и през юни, след приключване на учебната година за учениците от 1-и до 3-и клас, да продължим да спазваме мерките за социална изолация, затова е важно децата да имат дейности, по интереси в електронна среда, както го организирахме в седмицата преди Великден. Ще вземем решение освен тези училища, които традиционно провеждат дейности по интереси, и останалите да организират ежедневно поне по 2 часа такива дейности за учениците през юни и част от юли. Отделно от това, както всяка година ще организираме дейности за преодоляване на образователни трудности. Освен децата със слаби оценки тази година ще бъдат включени и тези, които не са участвали в обучението в електронна среда. Те също ще се проведат през юни и юли.

- Какво ще се случи с педагогическия и непедагогическия персонал от детски градини, ако скоро не отворят врати?

- Имаме предложение от синдикатите и следващата седмица сигурно ще подпишем анекс към Колективния трудов договор за увеличение на броя на дните на платения отпуск на непедагогическия персонал с цел да не се стигне до освобождаване на хора. За педагогическия персонал с Националното сдружение на общините отправихме препоръки към кметовете и директорите на детски градини да организират консултации с децата чрез техните родители в електронна среда. За най-малките деца не е подходящо многочасовото стоене пред екран. Препоръчали сме, ако се работи директно с децата, това да е до 30 минути. Тези учители се водят на работа 2 или 3 дни от седмицата според ангажираността им. Следващата седмица ще апелираме към разширяване на тази практика към всички детски градини.

Въпросът с отварянето на детските градини ще стои на дневен ред и през следващите седмици. В зависимост от това кога бъдат отворени ще вземем решение за платените отпуски на педагогическия персонал. Те в момента не са изцяло изчерпани, но много голяма част са вече консумирани.

 

Визитка:

Роден на 9 юни 1975 г. в София

Магистър по публични финанси. Завършил е Икономическия университет във Варна и обучение по бюджет и финансово управление в университета “Дюк” в САЩ

В периода 2002-2009 г. е заемал различни длъжности в Министерството на финансите

 От септември 2009 до февруари 2017 г. е главен секретар в Министерството на образованието и науката

От 4 май 2017 г. е министър на образованието и науката

  • План Б - бюлетини от вкъщи

    План Б - бюлетини от вкъщи

    Когато визионерите започнаха да анализират последствията от коронавирусната криза, ударила света, ето едно от нещата, за които бяха единодушни: ще се промени технологията на гласуване. И в България, и в цяла Европа карантинните мерки лека-полека отпадат. Но все още никой не може да каже със сигурност кога вирусът ще бъде окончателно победен