Доц. д-р Рачо Стоев: Децата, родени по време на Виденовата криза, са по-ниски

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8639598 www.24chasa.bg
Доц. Рачо Стоев

Веганството се явява много по-нетолерантна форма на идеология от православието, което  освобождава децата от пост, казва ръководителят на секция по антропология към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН

- Доц. Стоев, как се променя антропологично българинът?

- Аз ще се огранича до физическото развитие и растежа на децата и подрастващите, тоест до тяхната антропометрия. Антропометрични измервания в България се провеждат от началото на XX век. Първоначално са епизодични. По-късно стават част от големи изследвания. Имаме 3 големи изследвания за физическото развитие на населението на България, които обхващат столичното, градското и селското население. Те са проведени през 1960, 1970-1971 и 1980-1982 г. и обхващат първото населението от раждането до 26 години, второто до 59 г., а третото - до 70 г. Освен тях се провеждат и много локални изследвания на децата в различни градове. След последното голямо изследване през 1980-1982 г., за съжаление,

вече нямаме такива

големи изследвания,

които да обхващат цялата страна. Трябва да разчитаме на отделни изследвания от учени най-вече от София и Пловдив, които работят и по някои съседни селища като Смолян или в Източните Родопи.  Затова нашите изследвания днес са по-ограничени. Настъпи социална криза.  Ужким се преодоляха тези кризисни години, но кризата още не се е преодоляла съвсем, особено ако става дума за финансиране на науката. 

- Какво показват резултатите?

- Изследванията показват, че ръстът на израсналото население се е повишил, повишил се е и ръстът на децата. Това увеличение в различните възрастови групи се влияе от настъпилото през този период ускоряване на физическото развитие, настъпването на половото съзряване. Ако

в началото на XX в.

първата менструация

е идвала на около

15 години

при селското

население

и на 14 години и половина при градското, сега тази възраст е с около 2 години и половина по-ниска.  Когато сравняваме едно съвременно 12- или 13-годишно момиче, трябва да сравняваме неговия ръст с ръста с едно 15-/16-годишно момиче от началото на XX век. Или с ръста на едно 13-/14-годишно момиче от началото на 60-те години, за да бъдат в еднаква степен на биологическа зрялост. Ако ръстът на израсналото население от началото на двадесети век до 60-те години се е увеличил с 5 см, а след това с още 5 см, при 12-годишните ще намерим значително по-голямо нарастване. Тези изменения при подрастващите обаче, след като отмине периодът на пубертета, намаляват до измененията, които посочихме за израсналото население. През целия период на 20-и век, впрочем, са съществували значителни различия между населението на София, на другите големи градове и на по-малките населени места.

- Какво е обяснението?

- Причината е в по-трудните жизнени условия в малките населени места, които се запазват и в условията на социализма. Те бяха отричани официално, но на практика всичките големи изследвания през периода на социализма ги показват. Градските деца се развиват по-рано и израстват по-високи. Това донякъде е свързано също с броя на децата в семейството.

За едно или за две

деца в семейството

се полагат по-големи грижи. Те израстват по-рано и по-високи. Това е описано даже в художествената литература от предвоенния период. Увеличаването на ръста при децата се забелязва при родените до средата на 80-те години, което е свързано с повишаването на жизненото равнище. След това започва социалната криза, която достигна своя максимум към 1996-1997 г. Понеже по-голямата част от ръста на децата се формира през ранния детски период, нали към края на първата година от живота си децата достигат над 40% от ръста, който ще имат като израснали, това се отразява и на техния ръст по-нататък. Последните изследвания, които сме провеждали с доц. Зорка Митова в София около 2015 г., показват стагнация на ръста, защото в този момент сме изследвали деца, родени през 90-те години. Получи се един много интересен ефект. Има различия в различните възрастови групи. Децата, които бяха на 18 години, заченати през 1996-а и родени през 1997-а, т.е. в разгара на кризата или през Виденовата зима. При тях момчетата на 18 години се оказаха еднакво високи с момчетата на 15 години. Защото момчетата на 15 г. са се хранили през първата година от живота си вече след кризата. Момичетата на 18 години се оказаха с еднакъв ръст с момичетата на 13 години, които бяха родени след кризата и бяха израснали по-високи. Децата, родени след кризата, израстват по-високи от тези, които са родени по време на кризата.

Освен измененията в ръста трябва да отбележим някои изменения в някои други черти. Децата по-рано са били с по-нисък ръст, но по-набити и по-мускулести. Това се забелязва и през следващите изследвания, като се сравняват деца от голям град с малък град и със село.

Селските деца

са по-ниски и

по-набити

Същото се вижда и като се сравняват деца от различна социална среда. Наскоро колежка от Пловдив беше сравнявала физическото развитие на деца от български и ромски произход. Оказа се,че ромските деца са по-ниски, но момчетата са по-мускулести, а момичетата имат по-голяма подкожна тлъстина. Това са характеристики, които се запазват в течение на времето.

- А за затлъстяването бихте ли казали нещо?

- С това също се занимава колежката Зорка Митова. Тя изследваше децата около 2000 г. Оказа се, че тогава колкото от децата бяха с наднормено, толкова бяха и с поднормено тегло, като България заемаше междинно положение между развитите европейски страни и развиващите се страни. През следващите години настъпиха изменения и след 2010 г. децата с поднормено тегло изчезнаха. Това се наблюдава и при студенти. Ръстът е по-постоянен показател, докато теглото може да се промени доста бързо, година за година. В съвременния свят затлъстяването вече не се смята за признак на благосъстояние. То се смята за характерно за популации и социални групи, които в момента имат достъп до евтини, но непълноценни храни. Поради тази причина те се хранят по-обилно, както е било традиционно. При тях са запазени старите възгледи, и защото обикновено са с по-нисък образователен статус. Те сямтат, че

ако си пълен,

това е признак за

благополучие

като в миналото

Затова сега се наблюдава увеличаване на разпространението на наднормено тегло и затлъстяване. 

В същото време отминава вече времето, когато показателят на телесната маса се считаше за добър показател за наднормено тегло. Последните изследвания по света показват, че в много случаи, даже половината от израсналите с показател за телесна маса 25-30 при израсналите става дума за една по-силно развита костно-мускулна система примъжете или за биологически естественото за женския пол по-голямо развитие на подкожна мастна тъкан. В съвременните проучвания се извършва изследване на телесния състав, за да се раздели активната от пасивната телесна маса, мускулната от мастната тъкан и т.н.

- Влияят ли на развитието на ръста някакви моди?

- В последно време се забелязва влияние върху физическото развитие на децата и подрастващите на модни тенденции като диети, веганство и т.н. Имахме случай, когато родители с висок социален и образователен статус и на горната граница на нормата за ръста искаха консултация за свое дете, което се развиваше правилно, но на долната граница на нормите за ръста. За съжаление, трудно можехме да им помогнем. Детето беше вече преминало през пубертетния скок в ръста. Родителите бяха вегани и бяха подложили детето си на такава диета, на каквато не са били подложени децата и от най-бедните социални групи в началото на XX в. Всички тогава в една или друга форма са консумирали месо и други животински продукти, дори когато са се спазвали постите. Така че веганството се явява много по-нетолерантна форма на идеология от православието, което освобождава децата от пост. И така това дете ще си остане по-ниско и от средната норма за началото на XX век, въпреки безспорно добрите си генетически заложби. 

Към влиянието на модите върху ръста и физическото развитие следва да се прибави и спирането на растежа и по-ниският ръст и специфично набито телосложение при младежи, прекалено рано започнали занимания с фитнес и силови спортове, преди да е приключил пубертетният ръсов скок. Отделно особено деформирани, да не казвам уродливи, фигури се получават, когато тези занятия се съчетават с хранителни добавки и съмнителни хормонални препарати.

Нека прибавим към влиянието на модите и намиращите се случаи на поднормено тегло до трета степен на недохранване при момичета в периода на пубертета. Днес те се срещат не вследствие на лоши социални условия, а вследствие на старанието на тези девойки да достигнат телосложението на кукла Барби.

  • Протестирайте, но внимавайте да не ви употребят

    Протестирайте, но внимавайте да не ви употребят

    Млади и стари, хора от различни професии и социални прослойки издигат глас на протест - вече дни наред. Искат оставки, очакват борба с корупцията, настояват за справедливост. И точно накърненото чувство за справедливост е онова, което, на първо място, става повод за обществено напрежение, което един ден се излива в протестите на гражданите