Как ще променяме Европа в следващите 18 месеца

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8762649 www.24chasa.bg
Михаел Рот, държавен министър за Европа, Германия

Дневният ред на триото държави, които поемат новия цикъл председателства на ЕС

Извънредните времена изискват извънредни решения. В хода на пандемията от COVID-19 Европейският съюз (ЕС) вече доказа своята способност да действа бързо, решително и всеобхватно. Но нека не се заблуждаваме: пътят към възстановяването ще бъде дълъг. И затова решенията, които следва да вземем през идните месеци, ще бъдат от голямо значение за бъдещето на Европа.

В този решаващ момент от историята на ЕС триото Германия, Португалия и Словения ще поеме следващия цикъл от председателства на Съвета на ЕС от 1-ви юли. През следващите 18 месеца трите държави, които ще водят председателството една след друга, ще бъдат отговорни не само за осигуряването на бързо, стабилно и всеобхватно съвземане от кризата, но и за поставянето на основите на една Европа, която да е с неутрално въздействие върху климата, да е дигитална, глобална и социално приобщаваща.

Ние подхождаме към тази трудна задача с възможно най-добрата подготовка. В един истинно европейски дух на разбирателство и солидарност няколко месеца подред се срещахме отново и отново, лично и виртуално, за да обсъдим нашата обща визия за Европа, да съставим концепция за нея и да я уточним. От самото начало се ръководехме от Стратегическата програма на ЕС. Тя представлява общата основа, към която добавихме нашите приоритети и перспективи.
Разбира се, никой не можеше да предположи какво огромно изпитание ще се окаже COVID-19. Въпреки това успяхме бързо да адаптираме програмата си в светлината на тази извънредна криза. Тя включва ангажимент за прилагане на подходящи мерки в сектора на здравеопазването за преодоляване на COVID-19 и за по-нататъшно разработване на предложенията на Комисията за по-комплексна, по-широкообхватна и по-добре координирана система за управление на кризи в рамките на ЕС, за да бъдем по-добре подготвени за извънредни ситуации като пандемии или масирани кибератаки. Тя предвижда също така да се даде приоритет на енергичното оживяване на европейската икономика, на възстановяването и задълбочаването на единния пазар, както и да се работи усилено за постигането на споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и за пакета за възстановяване, за да се гарантира навременното стартиране на нови програми и да се осигурят съответно необходимите инструменти.

Триото ще работи също и за създаването на един по-устойчив, действен и ефективен ЕС, който – базирайки се на основните ни ценности и същевременно спазвайки принципите на субсидиарност и пропорционалност – да дава конкретни резултати за нашите граждани. За справяне със социалното и човешкото измерение на кризата, триото се стреми към осъществяване изграждането на Европейския стълб на социалните права. Конференцията за бъдещето на Европа също следва да допринесе за по-нататъшното развитие на нашите политики и да донесе осезаеми резултати на гражданите. Ние също така се стремим към всестранно партньорство с Обединеното кралство – под форма, която да е честна и справедлива за всички държави членки.

Тези ангажименти се основават на четирите всеобхватни цели, за които се бяхме договорили вече преди настъпването на кризата. Първо, ние ще защитим нашите граждани и свободи, като настояваме за пълното съблюдаване на ценностите на Съюза, включително върховенството на закона в целия ЕС. Триото също така се ангажира да прилага равенството като водещ принцип, да насърчава културното многообразие, да гарантира сигурността на гражданите в интернет и да засили борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност. ЕС се нуждае от цялостно, трайно и надеждно решение на проблема с миграцията: по-нататъшното развитие на новия миграционен пакт е приоритет на триото. Ще се съсредоточим и върху прилагането на мерки, свързани с Шенген и защитата на външните граници на ЕС, с цел възстановяване на пълното функциониране на Шенгенското пространство.

Второ, ще продължим да развиваме нашата икономическа база с оглед създаването на европейски модел на бъдещето, включващ пълното възстановяване и задълбочаване на вътрешния пазар с неговите четири свободи, както чрез насърчаването на равни условия на конкуренция, на инвестиране в научноизследователската и развойната дейност, така и чрез разработването на една амбициозна стратегия за индустриална политика на ЕС, която да насърчава европейските вериги за създаване на стойност, да засилва конкурентоспособността на нашите МСП и производства и същевременно да способства за една ефективна и гъвкава политика на сближаване и за дигиталния обрат в Европа.

Трето, ние ще дадем своя принос за създаването на една неутрална за климата, зелена, справедлива и социална Европа, както чрез приемането на Европейския закон за климата, чрез лидерство в прилагането на Зелената сделка, чрез интензивиране на усилията за борба с бедността и подобряване на достъпа до социална защита на всички заети лица, така и чрез съгласуваното прилагане в целия ЕС на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

Четвърто, трите председателства се обвързват с отстояването на европейските ценности в света, включително застъпвайки се за един основан на правила многостранен световен ред и договаряйки амбициозни двустранни споразумения за свободна търговия и защита на инвестиции. Ще продължим да подкрепяме Западните Балкани по техния европейски път. Триото също така се ангажира да засили политическите партньорства на ЕС, включително с Африка, Азия и Латинска Америка, както и нашето трансатлантическо партньорство с цел разширяване ролята на ЕС като отговорен, дееспособен и надежден глобален партньор в областта на мира и сигурността.

Програмата на нашето трио съдържа всичко това, наред с още много други неща. Сега всички ние, членовете на Съвета, Комисията, Парламента, да, сега всички европейци трябва да проявим смелостта да изпълним тази програма заедно. Защото единството е повелята на деня. И единственият път за постигането на по-добро бъдеще за Европа е този на действието – да действаме ЗАЕДНО.

б.р. - авторите на статията са Михаел Рот. държавен министър за Европа, Германия, Анна Паула Закариас - държавен секретар по европейските въпроси, Португалия , и Гашпер Довжан, държавен секретар в Министерството на външните работи на Словения

  • Да върнем честността в пенсиите - да преизчислят всички, а не само минималната

    Да върнем честността в пенсиите - да преизчислят всички, а не само минималната

    Който и да е човекът от управляващите, сетил се, че не е нормално да се вдига само минималната пенсия, трябва да бъде похвален. Защото в последните години под натиска на политиците от “Обединени патриоти” пенсионната система в България стана възможно най-нечестната. Увеличението само на минималната пенсия просто лека-полека щеше да изравни
  • Барни Ръбъл в тола, а не в правосъдното министерство

    Барни Ръбъл в тола, а не в правосъдното министерство

    Английският е задължителен, все пак сме в ЕС Барни Ръбъл се оказа в тола, а не в провосъдното министерство. Почти в третото десетолетие на ХХI век в една държава от ЕС е необходимо да мине половин час, за да ти активират винетката. Нещо невиждано и нечувано. След половин час спокойно могат да те хванат точно 10 пъти в нарушение