Любомир Спасов: Чиста, достъпна и сигурна енергия за перничани е наш водещ ангажимент

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8855159 www.24chasa.bg
Любомир Спасов СНИМКА: Архив

Промяната в сектора и замяната на въглищата като суровина трябва да стане успоредно със запазване на работните места, казва изпълнителният директора на "Топлофикация Перник"

- Инж. Спасов, наскоро обявихте, че сте се присъединили към платформата Brown to Green. Каква е причината?

- Присъединихме се към Brown to Green, защото смятаме, че единствено с обединени усилия можем да намерим най-добрия вариант за постепенно прекратяване на производството на енергия от въглища и осъществяване по най-ефективния начин на промяната към използване на нови горива. Целта на обединението е институции, предприятия, еколози и всички други, имащи интерес, съвместно да изработят добри решения, които да са гаранция за плавното преминаване на сектора към по-екологично производство.

- Но какво ще се случи със заетите в сектора? 

- Разбира се. Двете приоритетни цели, които трябва да бъдат изпълнени, са преминаване към производство на енергия от екологични горива и създаване на варианти за преквалификация на заетите в сектора. За нас е важно да запазим работните места не само в нашето дружество, а и в другите, които са свързани с дейността ни. Неразделна част от "Топлофикация Перник" са мините, които ни снабдяват с въглища. За нас е важно да се намерим начин, чрез който заетите да не останат без препитание, а да се обучат и да бъдат ангажирани и променения сектор, чиито основи градим.

- Кое е водещото за вас при реализиране на промяната в "Топлофикация Перник"?

- За нас водещ ангажимент към перничани е създаването на чиста, достъпна и сигурна енергия. Знам, че масово се създава усещането, че отказването от въглищата трябва да се случи веднага, но за да ги премахнем напълно, трябва да направим големи инвестиции и да вложим усилия. За момента лигнитните въглища са основен гарант за устойчивостта на енергийната система в България, независимо от това, че замърсяват. Преди да коментираме пълното им премахване, трябва голяма част от тях да бъдат заместени с мощности, произвеждащи енергия от по-екологични горива и с по-екологични технологии.

- Това не е ли осъществимо единствено с увеличаването на дела на ВЕИ?

- Масово обществото приема за ВЕИ главно вятърните и слънчевите централи. Познати са и други източници на енергия, които са екологични и не генерират вредни емисии, или количеството им е минимално. Такива са природен газ, преработени отпадъци, биомаса, усилено се коментира и водородът, но все още не е разпространено като технология в България. За съжаление масово развитие на вятърни и слънчеви централи в България не е напълно възможно, според мен.

- Защо смятате така? Бихте ли се обосновали?

- Не съм специалист по производство на вятърна и слънчева енергия, но голяма част от територията на страната е обхваната от "Натура 2000". Това създава проблеми за разполагането на големи фотоволтаични паркове, например. Все пак остава възможността за евентуално разширяване на производството на електричество от ВЕИ в градски условия - ърху покриви или фасади. Но това също не е лесно постижимо. За да се реализира, са необходими законодателни промени, но да не задълбаваме в темата, не съм специалист по фотолтаици.

- Щом не само ВЕИ имат потенциал в България, какви са другите варианти?

- Доколкото знам в Зелената сделка е заложено засилване на ролята на природния газ. Ние се придържаме именно към това. Наскоро оповестихме, че в момента нашият екип осъществява монтажните дейности на газовите когенератори, чиято експлоатация ще ни позволи да произвеждаме енергия изцяло от природен газ през летните месеци. Надявам се още в рамките на следващото лято да произвеждаме енергия изцяло от природен газ. Потенциал имат отпадъците, биомасата? За използването на водород се говори все повече.

- Започнахме с присъединяването ви към Brown to green, чиято цел е осигуряване на гладкото реализиране на Зелената сделка. В тази връзка каква според вас е основната роля за създадения Консултативен съвет по Зелената сделка в България?

- Според мен той трябва да влезе в ролята на обединяващо звено по отношение на създаването на единна национална политика. Важно е чрез него да се конкретизират действията за осъществяване на мерките за икономическо възстановяване от икономическата криза, която ни засегна поради пандемията.

- Какъв трябва да бъде фокусът в България?

- Мисля, че двете основни направления, на които трябва да се акцентира, са свързани със създаването на мощности, които осигуряват екологично производство на енергия и използването на технологии за ефективно използване на ресурсите.

- А на европейско ниво? Считате ли, че има сфера, в която трябва да се отделят повече средства?

- Според мен е важно да се отделят повече финанси за научна и развойна дейност. Създаване на нисковъглеродна икономика няма да се осъществи без провеждане на научни изследвания и създаване на иновации. Добре е Европейският съюз да преориентира допълнителни ресурси не само в търсене на иновативни технологии, а и в организацията на новости в производството, съхранението и преноса на чиста енергия. Приоритетът трябва да е съсредоточен към използването на по-чисти технологии.

  • Горелият мост на “Струма” и чувството, че няма справедливост

    Горелият мост на “Струма” и чувството, че няма справедливост

    Точно преди година пожар нанесе сериозни щети на мост от магистрала “Струма” до Дупница. Собственикът на фирмата, складирала там тонове отпадъци, отказа да почисти терена след пожара. После държавата плати близо два милиона лева, за да укрепи съоръжението, а хиляди пътуващи обикаляха месеци по друг път заради повредената магистрала
  • Да блокираш - за всички е гадно

    Да блокираш - за всички е гадно

    Гадно е, нали? Да ти блокират пътя и да не можеш да се прибереш вкъщи. Да опиташ да заобиколиш, но пак да се окажеш блокиран. Да си с чувството, че си невинен в затвор или птица в клетка. Да се питаш: “Защо сега точно на мен ми нарушават правата?” Но пък когато пред колоната от автомобили с вече проклинащи момента шофьори и пътници се изправи