Без прегръдки и размяна на чипс в училище - всички на една ръка разстояние

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8937717 www.24chasa.bg
Таня Михайлова

Момиченце ми каза, че много се радва, когато обясних, че от 15 септември ще се учи в класната стая, казва заместник-министърът на образованието Таня Михайлова

- Г-жо Михайлова, подкрепяте ли идеята на президентите Петър Стоянов и Росен Плевнелиев, на ексшефа на ЮНЕСКО Ирина Бокова, както и на още 200 лидери към МВФ и правителствата на богати и бедни държави да се отделят милиарди за учениците от COVID поколението?

- Образованието наистина иска сериозни инвестиции. Много организации и общественици повдигнаха въпроса за това, че най-доброто образование се получава в училищата, в присъственото обучение в университетите. Следващата година ще бъде много важна и критична, за да може да имаме качествено и по възможност присъствено образование. Инвестициите в образованието са от изключително значение. Образованието не е само знания. То е и социализация. Неслучайно в нашия закон говорим за образование, възпитание и социализация.

Възпитанието и

социализацията

не се получават

на хартия

Те са в ежедневното взаимодействие между ученици и учители. Това е от значение за изграждане и на ценностната система на нашите деца, и на формиране на умения за общуване, и на изграждане на една отговорна личност. Не бива да допуснем да има ученици, които да не са обхванати от училище и да не са част от образователния процес. Всяко дете трябва да има достъп до качествено образование. А COVID е сериозно предизвикателство пред човечеството, така че сме длъжни да вземем всички мерки, за да се справим.

В момента говорим за учебна година, за образователен процес, за знания и умения, но тази пандемия дава отражения чисто човешки и на самите деца и наистина е предизвикателство да се справим, но мисля, че ще успеем.

- Как ще започне учебната година?

- Решението ни е учебната година да започне присъствено, но предпазливо с мерки, които трябва да създадат по-сигурна среда в училище. Абсолютно сме убедени, че обучението в реалната класна стая и в прякото взаимодействие с учителите и с децата е най-добрата възможност и няма алтернатива, която 100 процента да я замести. Затова, отчитайки мнението на различни заинтересовани страни, решението е учебният процес да е в клас в дневна форма на обучение. Това важи за всички класове и всички ученици. Много са предизвикателствата пред такова решение, но когато сме максимално предпазлизви и правилата се спазват и в училището, има условия за дезинфекция и учениците са наясно, че от тях нещата също много зависят за безопасна среда, нещата ще се получат. По-големите трябва да спазват дистанция, нещо, което няма как да се получи при малките. Разчитаме на отговорността на по-големите ученици.

Няма среда, която да е идеална и да няма риск в нея. Това, което трябва да направим, е да управляваме риска така, че той да бъде минимизиран в училище.

Какво означава това? Всяко училище да реализира определени мерки за ограничаване на рисковете за предаване на инфекцията - да се спазват изискванията на Министерството на здравеопазването, да има отговорно поведение на всички участници в учебния процес, за да сме сигурни в това, което се случва.

- Кога училищата ще получат практическия план за действие и какво конкретно ще съдържа той?

- Това, което училищата ще получат, са насоки за работа през следващата учебна година в условията на COVID-19. Те ще се разделят на 2 - задължителни и препоръчителни мерки.

Училищата са различни. Няма универсална рецепта.

Не може да

сравняваме

началното

със средното

училище

или гимназията с основното училище. Мерките в момента се доработват. Има работна група от експерти на министерствата на здравеопазването и образованието. В срещите сме включили и представители на социалното министерство, за да може да се създаде документ, който дава глобалната картина. А всяко училище ще разработи свой комплекс от мерки. В него ще са отразени изискванията на МЗ. Ще има и списък със заболяванията.

- Какви ще са мерките?

- Трябва да се ограничат контактите между класовете. В самата паралелка няма как да се ограничи общуването, но по възможност трябва да се спазва дистанция. Учителите трябва да бъдат на катедрата отпред и да не влизат в близък контакт с учениците. Прегръдките ще са забранени през тази учебна година. Ще е валидно и правилото всички да са на една ръка разстояние. Класовете от началния етап и сега са на отделен етаж, ще е валидно и за догодина. Всяко училище има поне по два входа. Където има възможност, ще се направи така, че едните класове да влизат от единия, а другите - от другия вход. Зависи от това дали училището е на едносменен, или на двусменен режим, от броя на входовете и т.н. Може част от учениците да ползват едните стълбища, а другите - вторите. Много важна е дезинфекцията. Трябва в класните стаи да има дезинфектанти. Учениците могат да си носят лични средства, но училището е длъжно да спазва дезинфекция по правилата на регионалните здравни инспекции. В момента вървят проверките на РЗИ. От тях директорите ще получат допълнителни указания.

По-критичните места са общите помещения като бюфета, лавката и компютърните кабинети, където учениците се сменят. В тези случаи дезинфекцията ще е по-старателна - и на повърхностите. Често ще се проветрява.

Маските

няма да са

задължителни

в час,

като те изпитват, няма как да си с маска. Имаме опита от държавните зрелостни изпити и от националното външно оценяване. Там се влизаше с маска и тя беше задължителна за общите помещения, но в класните стаи децата можеха да си ги свалят. Разбира се, учениците с някои заболявания задължително трябва да носят маска. Всичко зависи от индивидуалния случай. Това, което казах за учениците за маските, важи и за учителите. Те могат да ползват и шлемове. Там, където учениците се извозват с автобуси, те трябва да се дезинфекцират, преди децата да се качат и след като слязат. В тях те задължително трябва да са с маска.

Пак за да не се смесват учениците, питахме агенцията за безопасност на храните дали могат да се хранят в класните стаи. Отговориха ни положително заради условията на COVID при спазване на дезинфекция и при индивидуални опаковки. Безспорно много важно е във всяко санитарно помещение в училище да има сапун, както и в работилниците в професионалните гимназии. Трябва да се осигури и топла вода. Учениците не трябва да забравят, че не може да си смесват храните - не може да се черпят с чипс или да си разменят безалкохолното. Това е задължително не защото казва министерството, а защото е личната отговорност на учениците.

Докато времето позволява,

занятията по

физкултура

трябва да се

провеждат

на открито,

във физкултурния салон трябва да бъде максимум по един клас. В първия час учителите трябва да подсещат децата за всичките мерки за противоепидемична безопасност.

- Какво ще кажете на родителите, които не искат да пуснат децата си присъствено в училище?

- Разбирам родителите, които имат деца със заболявания и за тях се изисква по-специален режим. Когато има медицински причини и те са удостоверени в личната здравна профилактична карта, е възможно детето да продължи в самостоятелна или индивидуална форма. Ако се включи дистанционно в обучение, то ще бъде като наблюдател на урока и ще отдели много повече време за самоподготовка. Възможно е да се организира и форма дистанционно обучение, където могат да бъдат ученици от едно или от различни училища. Тук е важно да има техническо обезпечаване в училището. Не трябва обаче да бъде водещ страхът. Разбира се, че ни е страх за децата ни. Това е най-нормалното човешко чувство за всяка майка и всеки баща. Няма нищо по-скъпо от детето ти. Но детето не е собственост и трябва да му дадеш възможност за развитие. В училище децата се социализират така, както не могат вкъщи. Трябва да бъде водещ разумът, а не страхът. Ние трябва да се научим да живеем с COVID с всичките мерки, които се вземат. При най-малки симптоми на инфекция децата ще бъдат отделяни, колегите ще се свързват с личните лекари и родителите. Обмислили сме всички възможности, за да има готов алгоритъм. Но живият живот винаги е малко по-различен от това, което човек си представя.

- Изпитите след 7-и клас тази година показаха тревожни резултати, дали причината беше в обучението онлайн?

- Резултатите бяха съизмерими с миналата година. Обучението, което се проведе през по-голямата част от втория учебен срок, успя да даде знания, за да се явят на външното оценяване. Би ми се искало резултатите да са по-високи, защото аз съм от самата система. Трябва малко повече труд. По математика има леко повишаване на резултатите на въпросите, които са с избираем отговор. По български език и литература резултатите също са съизмерими с миналата година. Истината е следната - за да успееш на изпит, трябва да си съсредоточен и през учебната година да се готвиш съзнателно. Когато говорим за математика, няма как в 7-и клас да наваксаш пропуските от предходните години. За да успееш по математика, няма друга рецепта освен решаване на задачи. По български език и литература пък е важно четене още от 1-и клас. Четенето е и в основата на критичното мислене. Ние искаме на финала на училището да завършват мислещи хора.

- Кои ще са новостите в изпитите догодина?

- На националното външно оценяване ще се включва материал от 5-и, 6-и и 7-и клас. Само това ще бъде разликата от предходната година. По български език и литература ще се включи още едно произведение - “Хайдути” на Ботев.

- Министър Красимир Вълчев казал на среща с родители, че има недостиг на учителски кадри, по кои предмети са най-големите липси и как ще се справи системата?

- Традиционно недостигът е за начални учители, по чужди езици, математика, информатика и природни науки. Училищата намират начини и на този етап колегите ще осигурят нормална учебна година. Всъщност вече се наблюдава по-засилен интерес към учителската професия. Миналата седмица подписахме колективния трудов договор, според който стартовата заплата на началния учител от 1 януари 2021 г. е 1260 лв. За да си учител, не е важна само заплатата, това е призвание. Тези, които смятат, че за тях учителството е призвание, ще намерят и достойно заплащане.

- Защо е важно да минат на второ четене поправките в Закона за предучилищното и училищното образование?

- Каквото и да си говорим за началото на учебната година, нямаме сигурност как точно ще се развие ситуацията с COVID-19. Поправките ще дадат възможност училището да преминава в обучение в електронна среда. Това ще се случва и при грипни ваканции. Вчера си говорих с един шестокласник, който съжали, че няма да има грипни ваканции. Честно е по отношение на образователния процес, който не се прекъсва. Преди няколко дни обаче малко момиченце ме попита как ще започнем учебната година. То не знаеше какво означава присъствено. Обясних: ти и учителят в класната стая. Отговори ми: Вярно ли? Много се радвам!

CV

l Родена през 1970 г.

l Завършила е 33-а езикова гимназия с УПК към Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика “М. В. Ломоносов”

l Следвала е в Техническия университет в София

l Преди инженерната диплома получава и диплома по професионална педагогика

l Целият ѝ трудов стаж е свързан с Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика

l Минала е по цялата професионална стълбица там - учител, заместник-директор и директор от 2016 г.

l Заместник-министър на образованието и науката с ресор предучилищно и училищно образование от май 2017 г.

  • Вирусът - оръжие за двойна употреба

    Вирусът - оръжие за двойна употреба

    Откакто започна втората вълна на заразата, правителствата по света се опитват да запазят един много деликатен баланс - да се ограничи разпространението на вируса, без да страдат бизнесът и икономиката. Числата, които прогнозира финансовото министерство - 3% спад на икономиката и 5% увеличение на доходите
  • Бойко Василев

    “Панорама” - журналистика, която не стои в агитките, а между тях

    Всеизвестно е, че не “Панорама” е причина и цел на протеста в петък вечер. Причакването на гости след предаването се е случвало и преди - през 2013-а и през 90-те. Ние уважаваме всичките си гости. Те се събират около една маса и изразяват различни мнения. Каним ги да отговарят на въпроси, а не да търпят публични обиди