Право на отговор: Анализът за втората пенсия на BetterFinance е неверен и манипулативен

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9074095 www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay

Във връзка с оповестените в публичното пространство данни от “доклад” на изданието Better Finance и специално, що се отнася до съдържанието на материала за България, с автор Любомир Христов, заявяваме:

1. Предоставените от автора изчисления за доходността на пенсионните фондове, както и неговите лични заключения са погрешни! Изводът ни се базира на следните, неизчерпателно изредени факти:

1.1. В материала се използват и представят величини (Gross return, Nominal Net return I Real Net return), касаещи представянето на пенсионните фондове, но за такива няма дефиниция и признатост нито в бранша, нито от регулатора в лицето на КФН! Авторът не е предложил дефиниция и методология, на чиято база е направил оповестените сметки;

1.2. В т.нар. анализ по някакъв начин се използват данни за инфлация за посочените периоди, но отново липсва информация, кой конкретен индекс е използван;

1.3. Напълно недопустима е аномалията, за една държава и за един и същи период, каквито са данните за България, при два различни пенсионни фонда, да бъде отчетена различна по размер инфлация!

През годините сме имали нееднократно възможност, включително и когато се е налагало публично, да показваме методологическите грешки и очевидната преднамереност на г-н Христов, при работата със сложната материя, свързана с управлението на активи на пенсионни фондове и доходност, водена от една очевидна цел – да лиши българските граждани от техните пенсионни спестявания, а икономиката на страната - от мощни институционални инвеститори.

2. Оспорваме цялостната рамка на “доклада” и неговата насоченост срещу капиталовото осигуряване не само в България, но и в Европа, като насочваме вниманието върху следното:

2.1. Няма реномирана финансова медия и съответно уважавани автори и анализатори, които при подготовката на такъв важен материал да не публикуват източниците на данните, които са ползвали;

2.2. Никъде не сме виждали подобен анализ и калкулации, където да няма изискване и да не е оповестена използваната методология за получаването на посочените резултати;

2.3. Подвеждащо и манипулативно е при сравнителния анализ да са представени държави, част от които имат функционални валути, различни от лев и евро. Това не е релевантно и издържано и не дава реална база за сравнение;

2.4. Необяснимо е как редакционният екип е допуснал в изданието си текстове, които са несъотносими по отношение на използваните понятия и рамки за сравнение, а въведените термини нямат обяснение и не се реферират към нищо познато, подобно на посочените в 1.1. термини, които виждаме приложени само в материала за България и никъде другаде.

Предвид горното, твърдим че изнесените данни са некоректни, подвеждащи и директно използвани за заблуждение на обществото и клиентите. Без да коментираме публикуваното за другите държави, но водени от убедеността си, че организацията Better Finance за пореден път използва материал на същия автор, с внушения и тенденциозни анализи, информираме, че по този повод сезираме както българския регулатор в лицето на КФН, така и европейските институции в лицето на ЕИОПА и ЕК за публикацията, като ще очакваме тяхната намеса, за да може клиентите и обществеността да не бъдат въвеждани в умишлена заблуда относно развитието на капиталовото осигуряване в България.

От своя страна апелираме към българските медии, когато се позовават на подобни “доклади”, да имат критично отношение и да проверяват източниците и тяхната мотивация за създаването на такива текстове. Ние като асоциация сме винаги готови и на разположение да предоставяме данни, изчисления и разчети, базирани на реални числа, резултати, методологии и регламенти, по-които функционира системата на допълнително пенсионно осигуряване в България.

Участваме постоянно в публични и професионални дискусии, свързани с възможностите за подобряване на дейността, нормативната рамка и защитата на правата на осигурените лица. Нашата основна цел е чрез работата ни да осигурим по-предвидими и достойни старини на бъдещите поколения и да подпомогнем държавата в решаването на един от основните проблеми за пенсионните доходи, породени от демографската криза и натиска, който търпи и все повече ще търпи солидарният стълб в страната, за изпълнение на функциите по изплащане на пенсии.

В заключение, водени от заглавието на публикация в българска медия, можем спокойно да заявим, че провал са не вторите пенсии, а изчисленията на автора, които са публикувани в „доклада“ на BetterFinance.

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

  • Ценното в трите урока на папата

    Ценното в трите урока на папата

    Духовните водачи имат и привилегията, и призванието да познават отблизо какво вълнува хората днес и сега и какъв е техният дневен ред. Затова нека се опитаме да намерим ценното в трите урока, които папа Франциск е споделил с премиера Кирил Петков по време на аудиенцията във Ватикана. Има няколко ключови думи от този разговор: корупция, инфлация
  • Слави Василев, политолог

    Слави Василев: Украйна ще стане западна държава, когато и Русия стане

    Защо политическият ни елит си съдира ризата Искам да напиша няколко думи за Украйна. Чувам през последните седмици какви ли не мнения по темата. Политическият ни елит подкрепя гледната точка на украинските властимащи и оттам в обществото се заражда една лавина от еднопосочни мнения, които анатемосват всичко

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо