Ще има ефективни коригиращи мерки, ако не се спазва върховенството на закона

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9098531 www.24chasa.bg
Джауме Дук - говорител на Европейския парламент и генерален директор по комуникациите СНИМКА: Европейски парламент

Преговорите по новия механизъм за защита на законността ще започнат през октомври, казва Джауме Дук

Още акценти от интервюто с говорителя на ЕП:  

Ако до края на октомври няма споразумение относно Многогодишната финансова рамка, ще е застрашено стартирането на новите програми

Всеки път, когато има криза, се обявява краят на ЕС, но той винаги излиза от нея по-силен

Европарламентът подкрепя създаването на Европейската прокуратура от самото начало като независим орган

Европейският парламент настоява за реално увеличение на средствата за 15 ключови програми на ЕС, които съветът предлага да ореже значително

- Г-н Дук, защо ЕП и неговата комисия LIBE (по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи) решиха да разгледат отблизо България точно сега? Какви са коментарите и настроенията на различните политически групи относно върховенството на закона и корупцията в България?

- Членовете на комисията LIBE следят отблизо последните събития в България, както и по отношение на гражданските свободи и правосъдието във всяка членка, особено в контекста на настоящата пандемия.

Днес (8 октомври - б.а.) парламентът прие резолюция, призоваваща за пълно и безусловно зачитане на ценностите на ЕС в България, но по-рано през седмицата предложи и всеобхватен механизъм за защита на демокрацията, върховенството на закона и основните права в целия ЕС, като призна, че съществуват повсеместни проблеми.

В този конкретен случай евродепутатите изразяват своята “недвусмислена подкрепа за хората в България в техните законни искания”.

- Според вас близо ли е България до ситуацията в Унгария и Полша? Трябва ли да очакваме стартиране на процедура по член 7 срещу България?

- Това е сред компетенциите за разглеждане в комисията LIBE и на пленарно заседание.

Върховенството на закона е една от ценностите, на които се основава съюзът, а също и обща грижа на европейците. В проучване на Евробарометър през 2019 г. най-малко 85% от анкетираните в ЕС считат всеки от различните аспекти на върховенството на закона за съществен или важен.

Членовете на ЕП предупредиха в няколко разисквания и резолюции през тази пленарна седмица за важността на защитата на ценностите на ЕС и призоваха за укрепване на върховенството на закона в Европа чрез нов механизъм.

Депутатите твърдят, че съществуващите инструменти са недостатъчни, и призовават за правно обвързващ, ефективен механизъм за защита на ценностите на ЕС. Този механизъм ще има за цел да консолидира съществуващите инструменти и да установи ежегодно наблюдение с обвързващи специфични за страната препоръки, срокове и цели за изпълнение. Те биха имали превантивен характер, което винаги е най-добрият подход.

Ако целите не са постигнати и в случаи на постоянни и сериозни проблеми, тогава предложеният механизъм предвижда прилагането на ефективни коригиращи мерки.

- Ще обвърже ли ЕС достъпа до средства със спазването на принципа на правовата държава? Въпреки течащите преговори кога можем да очакваме такъв механизъм да влезе в сила?

- Парламентът публикува съгласието си при следващия дългосрочен бюджет на ЕС да бъде създаден силен механизъм, който да гарантира спазването на върховенството на закона.

В разискване, проведено в пленарна зала в понеделник, евродепутатите заявиха, че предложенията на съвета не са стигнали достатъчно далеч при създаването на инструмент, свързващ финансирането със спазването на принципите на правовата държава, и подчертаха, че данъкоплатците заслужават ефективна защита на бюджета на ЕС.

Преговорите за механизма за върховенство на закона ще започнат през октомври, следвайки обикновената законодателна процедура (съвместно решение).

- Защо одобрението на Многогодишната финансова рамка (МФР) и на Фонда за възстановяване отнема толкова много време? Какви са основните разлики между позициите на Европейския парламент и Съвета на ЕС?

- Европейският парламент е готов да преговаря за Многогодишната финансова рамка от ноември 2018 г. и се стреми да постигне добро споразумение възможно най-скоро.

Важно е да се отбележи, че МФР и Планът за възстановяване са свързани политически, но не е правен пакет - те следват отделни технически и правни пътища.

Европейският парламент вече разчисти пътя пред Плана за възстановяване, като одобри становището си относно решението за собствените ресурси на 16 септември. Сега зависи от Съвета на ЕС да одобри това решение и да започне процесът на ратификация в 27-те държави. ЕП полага всички усилия, за да отговори на очакванията на гражданите.

Що се отнася до МФР, ЕП вече направи големи отстъпки по отношение на бъдещото финансиране. Парламентът обаче настоява за реално увеличение на средствата за 15 ключови програми на ЕС, които съветът предлага да ореже значително (сред тях са “Хоризонт Европа”, “Еразъм +”, Фондът за справедлив преход, хуманитарната помощ и др. - б.а.).

Европейският парламент се бори за адекватно финансиране на амбициите на ЕС в области като климата, младежта, дигиталното здравеопазване и научните изследвания след възстановяването. Намаляването на средствата за водещите програми би означавало, че амбициите не могат да бъдат изпълнени.

Европейският парламент все още чака предложенията на съвета. Преговарящите от ЕП работят усилено и са готови да направят повече, ако има действия от страна на съвета.

- Остават само 2 месеца, докато МФР влезе в сила. Какво би означавало евентуално закъснение за разпределението на Фонда за възстановяване за вече стартираните програми и за европейските граждани?

- Договорът за ЕС (член 312, параграф 4 от ДФЕС) предвижда, че бюджетните тавани за 2020 г. ще бъдат удължени до 2021 г., в случай че няма споразумение за МФР - дългосрочния бюджет на ЕС. Парламентът поиска от комисията да представи план за действие при извънредни ситуации, за да защити бенефициерите на бюджета на ЕС.

Що се отнася до плана за възстановяване, към този момент той е блокиран само в съвета и може да влезе в сила веднага след като съветът го одобри и държавите - членки на ЕС, го ратифицират.

Бенефициерите на бюджета на ЕС трябва да могат да планират дейността си предварително и гражданите очакват отговор на кризата. Ако до края на октомври не бъде постигнато политическо споразумение относно МФР, това би застрашило гладкото стартиране на новите програми от 1 януари 2021 г.

- Как ще се промени политиката на сближаване в следващия дългосрочен бюджет на ЕС?

- Парламентът и съветът все още са в процес на договаряне на кохезионната рамка за следващия програмен период. Основният законодателен акт е Регламентът за общите разпоредби, който обхваща осем фонда и финансови инструменти. През последните няколко години на преговори парламентът винаги се е стремил към опростяване и адаптиране на правилата за финансиране по политиката на сближаване към настоящите и бъдещите нужди на европейците. Можем да очакваме опростяване и укрепване на споразуменията за партньорство, за да се включат по-добре местните, регионалните и гражданските участници, набор от хоризонтални принципи, управляващи фондовете, както и насочване на повече ресурси за успешен енергиен преход.

Специфичните правила за различните фондове, включително Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд, Европейският социален фонд плюс, Interreg (обхващащи трансгранични проекти), Фондът за рибарство и Фондът за справедлив преход, също се прецизират, докато говорим. Парламентът заедно с германското председателство на съвета, имат амбициозен график на преговорите с оглед на финализирането на тези законодателни досиета преди края на годината.

Важно допълнение за гарантиране на правилното използване на средствата от ЕС в следващата финансова рамка е новосъздадената Европейска прокуратура. Парламентът подкрепя създаването на Европейската прокуратура от самото начало като независим орган, компетентен да се бори с престъпления срещу бюджета на ЕС, като измами, корупция или сериозни трансгранични измами с ДДС.

- Кога в действителност бюджетът на ЕС може да види резултатите от одобрените три вида собствени ресурси? Какъв е графикът, за който настоява ЕП?

- В настоящото преработено решение за собствените ресурси съветът въвежда само такса върху нерециклирани пластмасови отпадъци като нов собствен ресурс. В преговорите за МФР парламентът настоява за правно обвързващ календар за въвеждане на допълнителни собствени ресурси, които да бъдат интегрирани в междуинституционалното споразумение, придружаващо регламента за МФР, за да се гарантира, че тези разходи не се превръщат в тежест за данъкоплатците и следващите поколения.

Парламентът иска да има обвързваща пътна карта или календар, който да бъде съгласуван между трите институции (комисия, съвет и ЕП) относно въвеждането на нови собствени ресурси, за да се покрият разходите за възстановяване.

Парламентът изисква въвеждането на нови източници на приходи съгласно правно обвързващ календар: от януари 2021 г. собствени ресурси въз основа на приходи, произтичащи от системата за търговия с емисии на ЕС; от януари 2023 г. собствени ресурси въз основа на приходите, събрани от данъчното облагане на цифровите услуги и на механизма за регулиране на въглеродните граници; от януари 2024 г. собствени ресурси въз основа на данък върху финансовите трансакции; и от 2026 г. собствени ресурси въз основа на дела на облагаемата печалба, приписван на всяка държава членка съгласно правилата на ЕС относно общата консолидирана корпоративна данъчна основа.

- Какви са предизвикателствата, пред които е изправен ЕП? Как виждате бъдещето на Европа?

- Най-важното предизвикателство сега и това, за което парламентът работи усилено, е да отговори на очакванията на гражданите, да осигури решения на икономическата и социалната криза и да гарантира, че никой не е изостанал.

Гледайки напред, ако искаме по-подкрепяща и ефективна Европа, която може да се справи с кризи като тази, се нуждаем от сериозен дебат за пътя напред: идеалният форум за това ще бъде следващата конференция за бъдещето на Европа.

Всеки път, когато има криза, се обявява краят на ЕС, но ЕС винаги излиза от кризата по-силен и аз съм убеден, че ще излезем по-обединени и със сигурност с нови инструменти за справяне с бъдещата криза.

Сега е моментът да оформим съюза, в който искаме да живеем заедно, и мисля, че тази криза даде ясно да се разбере, че рецептата за нашия успех може да бъде обобщена с една дума: солидарност.

.......................

CV

l Джауме Дук е роден в Барселона през 1962 г.

l Завършва право в Университета в Барселона, където по-късно работи като професор по международно публично право

l Служител на ЕП от 1989 г. Работи на позиции, свързани с комуникацията, като говорител на председателя на ЕП, шеф на пресцентъра или медиен директор и говорител.

l През февруари 2017 г. Джауме Дук е повишен до генерален директор по комуникациите

l Като говорител служи на последните 5-има шефове на ЕП

l През юни 2017 г. е отличен от краля на Испания като командор на Ордена на Исабел Католическа като признание за работата му като висш служител на ЕП

  • За какво друго да получиш затвор до гроб,
ако не за разстрела на детето си

    За какво друго да получиш затвор до гроб, ако не за разстрела на детето си

    Петчленен състав на Софийския градски съд с председател съдия Иван Коев “наказа” с 20 г. затвор двойния убиец Викторио Александров, който разстреля доскорошната си приятелка и едногодишната им дъщеричка. Присъдата е шокираща, възмутителна. Това е най-лекото наказание поне за последните 20 години, давано на двоен убиец с доказана вина
  • Георги Марков

    Георги Марков: Не се предавай, Доналд Тръмп!

    От президентския стол на Велика Америка слиза Доналд Тръмп. Най-голямата политическа жертва на коронавируса, но на световната политическа сцена остава явлението тръмпизъм. Не на глобализма ! Да на патриотизма! Да на националния суверенитет ! Да на защитата на границите от незаконни мигранти ! Да на националната идентичност