Доклад: Заради COVID киберпрестъпността у нас скача

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9161978 www.24chasa.bg
Доклад: Заради COVID киберпрестъпността у нас скача

- Бандитски мрежи търсят юпита

- Най-голям е криминалният пазар на секс услуги - 1 млрд. лв. годишно, пише Центърът за изследване на демокрацията

- Броят на кражбите на коли се доближава до нивата от края на 80-те години

Доклад: Заради COVID киберпрестъпността у нас скача

Пандемията от коронавирус повиши риска от киберпрестъпност, но ограничи редица други престъпни пазари.
Това е един от изводите в доклад на Центъра за изследване на демокрацията "Оценка на заплахите от организираната престъпност в България 2020".
Отчита се бърза адаптация на българските криминални мрежи към новите възможности, свързани с глобализацията и дигитализацията на все повече икономически дейности и услуги. Пандемията от COVID-19 се очаква допълнително да засили тези процеси през 2020 и 2021 г. Тя ще доведе до свиването на някои от традиционните пазари, като трафика на хора и каналджийството и до ръст на киберпрестъпленията, нелегалната търговия с лекарства и лихварството. Все по-голяма става ролята на високообразовани и специализирани експерти, които подпомагат престъпните групи или директно участват в тях. Употребата на насилие продължава да намалява, за сметка на активността на т.нар. „бели якички”, пише в доклада.
Той отчита над 7% спад на регистрираните конвенционални престъпления през 2019 г. спрямо 2018 г.
Има трайна тенденция на спад в нивата на насилие, използвано от организираната престъпност в България. При пазарите, свързани с акцизни и данъчни престъпления, се наблюдава постепенно свиване. При кражбите на МПС и телефонните измами има стабилен спад.
В главата "Трафик на хора и пазар на секс услуги" пише, че общият обем на приходите от вътрешния и външния пазар на секс услуги се оценява на между 900 млн. и 1 млрд. лв. годишно. Увеличава се трафикът с цел просия, вкл. на големи групи потърпевши, в страни като Швеция и Франция. Все по-често се използват легални компании в случаите на трафик с цел трудова експлоатация.
Ограниченията, породени от Covid-19, ще редуцират обема на трафика на хора през 2020 г. Същевременно жертвите на трафик стават по-уязвими, поради невъзможността да генерират стабилен приход за трафикантите и по-трудния достъп до услуги за извеждане и подкрепа.
Има условия България да се превърне в страна дестинация на трафик с цел трудова експлоатация, предвид недостига на работна ръка и наемането на граждани на трети страни, пишат експертите от Центъра за изследване на демокрацията.
В раздела "Разпространение и трафик на наркотици" се отчита, че пандемията от COVID-19 предизвиква свиване на трансграничния наркотрафик.

Употребата на кокаин през 2019 г. обаче се увеличава тройно

спрямо предходната година. Балканите, включително България, се утвърждават като нововъзникващ маршрут за трафик на кокаин. Все по-често се засича употребата на различни крипто валути при извършването на сделки с наркотични вещества поради това, че са лесно конвертируеми и все още относително трудно проследими.

Въпреки спада в общия брой задържани мигранти през 2019 г. (2 495, в сравнение с 3 123 през 2018 г.), се забелязва покачване на броя на задържаните на изход от държавата без регистрация (от 353 на 494). Основният маршрут е от Турция през Гърция и България за Сърбия или Румъния. Заради успешни операции на правоохранителните органи през 2019 г., България става по-рискова и непредпочитана транзитна държава за каналджиите. Спадът в миграционния натиск през 2019 г. става още по-осезаем след въвеждането на извънредните мерки в резултат на Covid-19 през 2020 г.
Броят на кражбите на МПС се доближава до нивата от края на 80-те години. Броят на откраднатите МПС устойчиво намалява през периода 2015 – 2019 г., като спадът за последните 3 години е между 21% и 26% годишно. Расте средната цена на откраднато МПС в България – за 2017 г. тя е около 18 хил. лв., а за 2019 г. около 20 хил. лв. Наблюдава се концентрация на кражбите в София – след 2001 г. там са над 50% от всички кражби в страната.

Преобладаващо се крадат скъпи автомобили и строителна техника

Намалява процентът на МПС, които се крадат за автомобилни части. Броят на организираните престъпни групи намалява през последните 3 години: 20-25 устойчиви групи, общо 60-70 участници. Към ядрото автокрадци има периферия от 100-120 лица, които епизодично участват в кражби на МПС. Част от тях крадат МПС и в други страни в ЕС (предимно Испания и Италия).
В раздела "ДДС измами" се отчита, че според оценка на НАП се наблюдава устойчива тенденция на спад при размера на организираните ДДС измами, от 381 млн. лв. през 2014 г. на 120 млн. лв. през 2019 г. Влошената икономическа обстановка през 2020 г. обаче може да доведе до ръст на схемите за избягване на ДДС и организираните ДДС измами. 58 са разкритите ОПГ за периода 2012 – 2019 г. със задържани 314 човека (според данни от разследвания на ГДБОП). 80% от ОПГ, специализирани в ДДС измами, работят в София. Останалите градове с активни групи за ДДС измами са Пловдив, Варна, Велико Търново и Русе.
В раздела "Измами със средства на ЕС" пише, че 24% от фирмите смятат, че се правят неофициални плащания за получаването на достъп до европейско финансиранe, като за 2018 г. този процент е 35,5%.
Изброяват се често срещани практики при неправомерното усвояване на средства от ЕС:
– деклариране на чужда земя като собствена
– деклариране на несъществуващи селскостопански животни
– получаване на субсидии за несъществуващи площи с плодове или зеленчуци
– 88% от 288 проверени къщи за гости са се оказали
с нарушения; за 155 от тях е поискано 100% възстановяване на получените средства. Държавен фонд „Земеделие“ оценява нередностите с къщи за гости на 46 млн. лв. (при обща стойност на субсидията за проверените къщи 81 млн. лв.)
В резултат на полицейски акции срещу организирани групи за телефонни измами, както и ограничаване на трафика към стационарни телефони, опитите за измами намаляват многократно от началото на годината.
В раздела "Киберпрестъпления" пише, че през 2019 г. 25,2% от всички атаки към облачните услуги на Microsoft в глобален мащаб са отправени от български IP адреси.
В доклада има профил на лицата, участващи в организирани киберпрестъпления: Млади, добре реализирани професионалисти от IT сектора, често с висше образование, владеещи няколко чужди езика. Ясно изразено самочувствие на интелектуално превъзходство спрямо околните и усещане за недосегаемост. Ефективни комуникативни умения, но повърхностни и професионално дефинирани социални и лични контакти. Нагласа за остойностяване в пари на всички житейски постижения и предимно на собствената си валидност. Смесване на виртуална и реална действителност и недобра представа за последиците от виртуалните действия в реалността.
Ръстът на електронната търговия и увеличаването на електронните транзакции в контекста на пандемията от COVID-19 се очаква да доведат до ръст на киберизмамите с електронни платежни инструменти.
В раздела "Нелегален дърводобив" годишният обем на нелегалния пазар на дървесина се оценява на между 70 и 150 милиона лева.
В раздела "Нелегална търговия с лекарства" се твърди, че 208 млн. лв. са общите загуби от фалшифицирани лекарства през 2019 г. Пандемията от COVID-19 увеличава търсенето и предлагането на незаконни лекарства.