Бойко Рановски: Стикер с чип ще показва минала ли е преглед колата

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9411957 www.24chasa.bg
Бойко Рановски СНИМКА: Николай Литов

Знакът се слага при всеки технически преглед

след 12 юли, казва директорът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Още акценти

От 12 януари 2022 г. уредите за мерене на замърсяването директно ще предават информация в

електронната система на агенцията. Така ще сведат до минимум

манипулациите

Камерите на Пътна полиция ще могат да четат данните и те да помагат за санкции при нарушения

От 8 юли догодина апаратите на такситата ще тарифират не престой, а време за пътуване

- Г-н Рановски, остават по-малко от 5 месеца от момента, в който ще започне чипирането на колите. Готови ли сте?

- Според промените в наредба № Н-32 за техническите прегледи след 12 юли 2021 г. при преминаване на технически преглед, ако автомобилът е технически изправен, ще се издава стикер, с който ще се определя и в коя екологична група попада. В стикера ще има чип и информация за превозното средство, екологичната група и собственика. Преди следващ периодичен преглед информацията от чипа ще се сваля електронно и едва тогава ще започва прегледът. Целта е да бъдат намалени измамите и злоупотребите при преминаване на техническия преглед.

- Този екостикер ще отбележи екологичната група на автомобила, но тя от какво зависи?

- Екологичните групи на автомобилите, които са регламентирани в наредба Н-32, са пет. Последната, петата, включва електрически и хибридни превозни средства, те са най-чистите автомобили, които се движат по пътищата ни. При останалите четири групи – всяка ще бъде определяна на база на информацията, която има в свидетелството за регистрация за екологична норма или датата на първа регистрация, когато в свидетелството за регистрация не е отбелязана екологичната норма, както и на база на резултатите от измерването на замърсяването, направено в техническия пункт. Екологична група ще се определя за леките автомобили и за лекотоварните – от категории М1 и N1. Товарните автомобили, автобусите, мотопедите и мотоциклетите ще имат стикери с чип, но той ще бъде за техническа изправност.

- На общините ли им трябват тези екологични групи?

- Те са регламентирани, за да може да се въвеждат зони за забрана на автомобили, които замърсяват повече, и обикновено са за определени дни и часове в столицата и в големите градове.

- Ако колата е с газова уредба, какво се мери в пункта?

- Измерването на замърсяването ще бъде при работа на двигателя на газ – сгъстен нефтен газ или природен газ, а не на бензин или дизел. Според резултатите от измерванията ще попадат в групата, на която отговарят.

- Екогрупата важи от дата до дата на техническите прегледи, нали?

- Стикерът и определената екологична група ще имат валидност до следващия периодичен технически преглед. За автомобилите, които се регистрират за първи път в МВР (това са новите автомобили или употребявани, които се внасят в страната - б.а.), те не минават технически преглед в пункт, а първоначален преглед в Пътна полиция. Дадена е възможност по желание на собственика или на водача той да закара автомобила в пункт, където да се извършат само измервания на замърсяванията и да се издаде екостикер, без да се извършва преглед за техническа изправност.

- При положение че автомобилът е минал първоначален преглед в КАТ, задължен ли е да има и екостикер?

- Екостикерите ще се издават задължително след всеки технически преглед след 12 юли 2021 г., но ако автомобилът е минал първоначален преглед в КАТ, не е задължително да е с екостикер. Екостикер ще може да се издаде по желание на собственика или водача преди срока за преминаване на периодичен технически преглед, ако има необходимост. Ако автомобилът се използва в някое малко населено място, където няма да се въвеждат зони със забрана за замърсяващи автомобили, няма да му трябва такъв стикер. Той ще го получи при първото явяване на колата на периодичен технически преглед. 

- Какво ще има в чипа освен в коя екогрупа е автомобилът?

- Ще има информация като регистрационен номер, VIN номер, дата на първа регистрация, идентифициране на собственика на превозното средство, БУЛСТАТ, ако е на фирма, данни, свързани с техническия преглед, и екологичната група, която е за нуждите на големите общини.

- Доста голям е този стикер.

- Да, защото освен петте екологични групи, които ще се отразят в стикера, в него ще е вграден чип с антена, която ще позволява дистанционно четене на данните.

- Ще могат ли да ги четат и пътните полицаи?

- Камерите, които сега са на пътя, няма да могат. Но с допълнително устройство към тях ще могат да четат информацията от чипа и да я използват  при нарушения и налагане на санкции. Това ще е в случаи, когато автомобилът не трябва да се спира от пътните полицаи. Може впоследствие да се наложи наказание с електронен фиш. Сега такъв фиш се издава само за нарушение на скоростта и при липса на задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.

- Какво е свършено вече, за да влязат тези стикери в сила от 12 юли 2021 г.?

- Проведени са няколко срещи с вносителите на средства за измервания на емисии, уточнени са изискванията към уредите, за да може информацията за замърсяването от автомобилите да постъпва в информационната система на Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”. До май трябва да се осигурят технически средства в пунктовете, от които да се издават новите стикери и да се записва информацията в чипа на стикерите. След което е необходимо време за тестове.  

След 12 юли трябва да може да се издава екологичният стикер на база на измерванията на емисиите. Първоначално данните ще остават в пунктовете за технически прегледи, а от 12 януари 2022 г. информацията за стойностите на измерените емисии постъпва автоматично в системата на агенцията. Тя ще определя екологичната група на автомобила. Целта е да се предотвратят всякакви възможности за злоупотреби.

- Димомери и газоанализатори ще подават информация към системата в момента на измерването, така ли?

- Да, включително и резултатите от измерването на спирачните стендове ще постъпват в системата и ще се определя изправен ли е автомобилът, може ли да мине техническия преглед и коя екологична група е. Системата ще върне информация към пункта, на база на която ще се издаде стикерът. Служителите в пункта няма да могат да влияят на системата дали да се издаде стикерът.

При измерването на емисиите вероятно ще има случаи, в които автомобили ще са извън нормата. Тогава те са технически неизправни и ще се спре движението им по пътищата. В момента такива случаи са единици, а знаем, че не е вярно при 65% автомобили над 15 години.

- Какви са най-честите злоупотреби и измами, които се правят при техническите прегледи? 

- От миналата година имаме връзка с МВР и измами и манипулации като смяна на ЕГН, на данни по автомобила, вкарване на данни, че са линейки или атракциони, вече не може да се случат. Нагли нарушения имаше преди връзката на системата с МВР. Сменя се едно число в ЕГН-то, за да излезе информация, че не се дължи данък. В момента, ако смениш едно число, системата не връща данни от МВР и прегледът не може да продължи.

Следващата стъпка е да не може да се манипулират и измерванията, било то с газоанализатор, димомер, стендове за спирачки. Ако тези три злоупотреби ги ограничим до минимум, ще имаме реални технически прегледи.

- С този стикер отпада ли нуждата от удостоверението за техническа изправност?

- С промените в Наредба № Н-32 няма да се издава удостоверение за техническа изправност от две части, а само от една част. Контролните органи могат да проверят дали има валиден технически преглед на база информацията в стикера и чипа. Но за да отпадане носенето на удостоверението, трябва да се направи промяна в Закона за движението по пътищата

- Това, че е стопиран законът, означава ли, че с въвеждането на стикера трябва да се носи и удостоверението?

- Да, трябва да се носи, докато не се отмени със закон. Ние осигуряваме  стикера, зоните трябва да се определят от общините. Това също е свързано с нормативни промени - кой и как ще контролира, какви ще са санкциите при нарушения, трябва да се разпише в Закона за движението по пътищата и в някои подзаконови нормативни актове. Надявам се преди следващия отоплителен сезон, когато ще се въвеждат зоните и забраните, да има нормативни промени.

- Докъде стигнаха промените в наредбата за таксиметровите превози?

- Постъпили са предложения от всички браншови организации, които като цяло са съгласни с промените в наредбата.

Основното е преминаване на дейностите по издаване на разрешения, удостоверения, вписвания, отписвания на автомобили и водачи към общините. Има промяна в определянето на първоначалната такса, предложението е от двоен до троен размер от минималната цена на километър. Това ще рече, че разликата в сметката за такси няма да е и лев. В момента началната тарифа е до 50% над цената на километър. Така че повечето от дейностите отиват в общините. При нас остава изпитът за водач на таксиметров автомобил, издаването на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил.

- Какви ще са таксиметровите апарати от 2022 г.?

- В момента такситата са оборудвани с апарат с фискална памет. От 2022 г. според евродиректива те трябва да са с електронен таксиметров апарат. Той ще отчита време на превоз, не време на престой. Така ще бъдат защитени потребителите. 

- Каква ще е структурата на тарифата?

- Ще има начална цена, изминати километри и време на пътуване, което ще замени престоя. И това ще е в сила от 8 юли догодина.

- Ще се правят ли промени в контрола на пътя?

- До март ще заработи система за контрол на пътя с таблети за инспекторите. В момента се оборудват автомобилите на автомобилната администрация. Инспекторът спира на пътя камион и прави проверка през таблет - има ли шофьорът квалификация, удостоверение за психологическа годност, договор с фирмата. Ще се извършват и проверки на превозното средство и фирмата превозвач. Инспекторите ще извършват проверка на пътя на тахографа, времената за управление и почивки, и ако има нарушение, системата ще предлага съставяне на акт за установеното нарушение. Актът ще се разпечатва на място, ще се връчва на нарушителя, като информацията ще се записва в системата за административнонаказателна дейност.

  • Защо са важни “зелените коридори”

    Защо са важни “зелените коридори”

    “Зелените коридори” за ваксинация са другото име на хаоса, заяви разпалено един микробиолог, кандидат за депутат. Друг отговорен политик със замах ги определи като провал на плана за ваксиниране. С две думи - някои се опитват да превърнат “зелените коридори” и въобще поставянето на ваксините в удобна политическа боксова круша
  • Депутатът от ГЕРБ Георги Марков

    Георги Марков: Виктор Орбан напуска ЕНП

    Трите милиона избиратели на Виктор Орбан са във възторг. Партията „ФИДЕС” напуска неолибералното и олевяло ЕНП (Европейската народна партия). Това ЕНП не е онова ЕНП. ЕНП-то на великия обединител на Германия Хелмут Кол, на Жак Ширак, на Хосе Мария Аснар, на Едмунд Щойбер. Това не е ЕНП-то, което, водено от Мартенс и Орбан - като негов