Част от ЕС ще се възстанови през 2021 г., България и други ще почакат до 2022 г. (Графики)

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9553023 www.24chasa.bg
Част от ЕС ще се възстанови през 2021 г., България и други ще почакат до 2022 г. (Графики)

Ирландия единствена в ЕС отчете ръст на БВП през 2020 г. заради износ на медицинско оборудване и фармацевтични продукти

Доставянето на ваксините и облекчаването на ограниченията заради коронавируса ще позволят на икономиката на ЕС да се възстанови по-бързо от първоначално очакваното. Някои държави ще си възвърнат загубите още през 2021 г., докато други ще трябва да изчакат до 2022 г.

Това е последната икономическа прогноза на Европейската комисия, според която икономиката на еврозоната ще нарасне с 3,8% както през 2021 г., така и през 2022 г., след като спадна с безпрецедентните 6,8% през 2020 г.

Икономиката на целия ЕС ще отчете ръст от 3,7% през 2021 г. и 3,9% през 2022 г. след 6,3% спад през миналата година. Според проучване на Европейския парламент спадът на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС-27 през 2020 г. е дори по-голям - минус 7,4% (виж картата).

ЕК прогнозира, че група държави членки ще могат да се възстановят напълно тази година, включително Латвия, Литва, Люксембург и Полша. Финландия и Швеция ще се доближат до пълното завръщане на своята икономическа мощ.

Ръстът през 2021 г. в страни като Германия, Франция, Белгия, Португалия, Дания, Малта, България, Унгария и Румъния няма да е достатъчен, за да се възстановят всички икономически загуби, и те ще трябва да изчакат до следващата година за подобрение на ситуацията.

Междувременно

на южните страни като Испания, Гърция и Италия

може да се наложи да изчакат още по-дълго, след

като икономиките им се свиха

съответно с 11, 10 и 8,8% през 2020 г. Както и да се развият през 2021 и 2022 г., няма да е достатъчно, за да се компенсира напълно шокът.

Ирландия е единствената държава в ЕС, която отчете ръст на БВП през 2020 г. - 3%, отчасти благодарение на износа от мултинационални компании, специализирани в медицинско оборудване, фармацевтични продукти и компютърни услуги.

В по-голямата си част ефектите от предвидения 750 млрд. евро Фонд за възстановяване на ЕС не са взети предвид в последните данни, тъй като той все още не е задействан. Пакетът може да спомогне за по-силен растеж.

Представяйки прогнозата, еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони заяви, че Европа остава в ръцете на пандемията на коронавируса. Той отбеляза, че БВП на ЕС през 2022 г. ще бъде с 4% по-нисък от този, предвиден от Брюксел преди началото на пандемията.

Тази прогноза обаче зависи от няколко променливи, включително колко дълго ще продължат и с какъв размер ще са програмите за подкрепа, въведени от правителствата и централните банки. Геополитическото напрежение и бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Обединеното кралство също ще окажат влияние на евентуалния ръст на европейския БВП.

Очаква се безработицата да се увеличи през 2021 г. и след това леко да намалее през 2022 г., се казва в проучването “Икономически и бюджетни перспективи за ЕС през 2021 г.”, изготвено от Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания.

Според прогнозата на ЕК дефицитите в националните бюджети на страните от ЕС ще намалеят спрямо настоящите максимуми през следващите две години, но все пак

ще останат над лимита

от 3% дефицит, определен

от Договора от Маастрихт

По същия начин се очаква съотношението дълг/БВП да се увеличи значително през 2021 г., както за еврозоната, така и за ЕС като цяло и да продължи да се увеличава леко през 2022 г.

Пандемията повлия на преговорите за средносрочната архитектура на финансите на ЕС, което доведе до приемането на безпрецедентен бюджетен пакет през декември 2020 г. Той комбинира Многогодишната финансова рамка (МФР) от 1074,3 млрд. евро за годините 2021-2027, съчетана със 750 млрд. евро инструмент “Следващо поколение ЕС”. Инструментът е за временно възстановяване (2021-2023) и ще се финансира чрез заеми от финансовите пазари, изтеглени от ЕК от името на съюза. Досега подобно нещо не се е случвало в историята на ЕС.

Освен дългосрочния бюджет МФР ЕС приема и годишен. Бюджетът за 2021 г. е с преходен характер. Като първи по новата МФР той показва сумите, необходими за стартиране на новото поколение действия и програми на ЕС, но също така предоставя бюджетни кредити за плащания, необходими за приключването на програмите, свързани с МФР 2014-2020. “Следващо поколение ЕС” ще увеличи значително ресурсите, насочени през бюджета на ЕС за 2021 г., като добави приблизително 285,15 млрд. в ангажименти и 75,93 млрд. в плащания за избрани програми. В резултат на това

през 2021 г. общите поети

задължения почти ще утроят

обичайните годишни разходи

на бюджета на ЕС (виж таблицата горе).

Докато инвестициите в мерки за възстановяване и устойчивост са основният приоритет на разходите на ЕС, бюджетът за 2021 г. ще продължи да допринася за постигането на други цели в области като зеления и цифров преход, сближаването и селското стопанство, сигурността и отбраната, миграцията и управлението на границите и ролята на ЕС в света.

Предвид сложността на проблемите, с които трябва да се справят социалните политики и политиките по заетостта, ЕС разполага с широк набор от инструменти, с които може да проектира и подпомогне прилагането на политиките в държавите членки.

Близо до три четвърти от програмите за финансиране в рамките на МФР за 2021-2027 г. и по-голямата част от инвестициите чрез новия инструмент “Следващо поколение ЕС” могат да бъдат използвани за прилагането на политики в помощ на социалните държави и пазарите на труда. Въпреки това поради относително малкия размер на МФР в сравнение с националните бюджети, нейната основна функция е да стимулира трансформацията и иновациите на място, които - в дългосрочен план - могат да доведат до системни промени.