Ясен Кацаров: Биомасата е по-ефективна от въглищата и в пъти по-екологична

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9690728 www.24chasa.bg
ЯСЕН КАЦАРОВ

"Топлофикация Перник" разполага с очистващи инсталации и използва най-добрите техники, а печките на дърва и въглища нямат никакви пречистващи съоръжения, казва изпълнителният директор на дружеството

- Г-н Кацаров, какви са най-новите проекти, по които се работи в "Топлофикация Перник?

- Проектите ни са няколко, имаме и инвестиционно предложение за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия чрез добавяне на биомаса към основното гориво. Работим и по въвеждането в експлоатация на когенератори, с които ще произвеждаме електрическа енергия още по-екологичо. Основното гориво ще е природен газ. До момента природен газ използваме само в една от заместващите ни мощности и притежаваме опит.

- Разкажете ни за внедряването на биомаса. Това са отпадъци, нали, а не се ли отказахте от използването им?

- Не считам за правилно да се третират като отпадъци сламата и продуктите от селското стопанство и горското стопанство. Биомасата не попада в обхвата на Закона за управление на отпадъците.
Ако говорим за отпадъци, мога да ви уверя, че колкото повече биомаса влагаме, толкова повече ще намаляваме отпадъците от дейността. В допълнение е коректно да се знае, че сгурията и пепелта от изгаряне на въглища, които са неопасни производствени отпадъци, могат да се предават в циментови заводи или в пътното строителство, където да се оползотворяват. Това е утвърдена световна практика.

Никой в Европа не категоризира биомасата като вредна, единствено в България някои еколози се опитват да намекнат, че оползотворяването на слама и продукти от дърводобив е нещо нередно. Сламата е от добив на пшеница, ечемик, царевица. Биомаса са и оризовите люспи. Какво неекологично има?

- Какво точно е заложено в плана?

- Планираме поетапно да заместим до 70% от въглищата с биомаса. С това ще подобрим влиянието на производството върху околната среда и ще спазваме европейските регулации. Винаги се съобразяваме с най-добрите налични техники. Винаги емисиите, изпускани от дейността ни, са били съгласно позволените в Европа. Ако ги надвишавахме, отдавна щяхме да преустановим дейност. Контролът от страна на институциите е много стриктен.

- Как ще пречиствате газовете?

- Изградената сероочистваща инсталация пречиства димните газове чрез реагент – калциев хидроокис. Тази технология е усъвършенствана повече от 70 години и е доказала ефективността си в цял свят. Разполагаме и с последно поколение електростатични филтри за очистване на димните газове от фини прахови частици.
По отношение на изгарянето на биомаса в пещната камера на парогенератора бих искал да внеса яснота и успокоение, че реакцията (изгарянето) се случва при близо 1400 градуса във факела на пламъка. При тази температура се разпадат до безопасни двуатомни газове всички потенциални органични замърсители в димните газове.

- Как ще докажете, че биомасата е по-екологична от въглищата?

- За пореден път споделям мнението, че всички в Европа смятат, че сламата е в пъти по-екологична от въглищата. Тя е определена като възобновяем източник на енергия не от местните компании, не от местната администрация, а от нормативната база на Европейския съюз. Само в България се пораждат необосновани съмнения, което за мен е странно.

Доказано е, че изгарянето на 1000 кг биомаса отделя топлинна енергия, съпоставима с изгаряне на 1800 кг местни въглища. Отпадъците от горене на биомаса са десетки пъти по-малко в сравнение с изгарянето на местни въглища. Считам, че фактите са достатъчно, за да бъде убеден всеки човек, че биомасата е екологична!
Имам още много аргументи при сравнение на биомаса с въглища.

При биомасата азотът е минимум 4 пъти по-малко. При биомасата сярата е 16 пъти по-малко. При биомасата пепелите са 13 пъти по-малко и се редуцира необходимостта от изграждане на огромни депа за съхранение на пепел и сгурия.

- Какви са основните цели за "Топлофикация Перник" при осъществяване на инвестиционното намерение за внедряване на биомаса?

- Искаме да адаптираме в енергийния микс алтернативни горива с добри технологични и екологични показатели и да заместваме все по-голяма част от въглищата с екологични алтернативи. Целта ни е да ограничим емисиите от парникови газове в резултат на редуциране на използваните количества изкопаеми горива.

Вижте, колкото и някои да се стремят да очернят "Топлофикация Перник", истината е, че ако не осигурявахме отопление на близо 20 000 домакинства с поне 40 000 потребители, те щяха да се отопляват с печки на дърва или други по-малко екологични източници.

На този етап за перничани алтернатива на "Топлофикация Перник" няма. Градът и голяма част от сградите не са проектирани да се отопляват със скъпа електрическа енергия и наличната електрическа инфраструктура няма да издържи на подобно натоварване.

- Какво предлагате?

- "Топлофикация Перник" разполага с очистващи инсталации и използва най-добрите налични техники чрез постигане на оптимален работем обем на горивната инсталация. Печките на дърва и въглища нямат никакви пречистващи съоръжения и колкото повече хора се отопляват чрез такъв способ, толкова по-зле се отразява на качеството на атмосферния въздух в района.

Използването на централното отопление води до намаляване на замърсителите, които се изхвърлят в атмосферата спрямо битово отопление. Топлофикация Перник следва иновативна екологична стратегия уверено! Искаме време, подкрепа и спокойствие, за да реализираме плана за модернизация и да отговорим на европейските предизвикателства за зелено производство. Много ли е?

  • Войната във футбола бе неизбежна, защото е за много, много пари

    Войната във футбола бе неизбежна, защото е за много, много пари

    Мнозина останаха учудени в понеделник сутринта, когато изведнъж светът се оказа въвлечен във война.  Спокойно - не е ядрена, а футболна, но в същото време пораженията поне във финансов план може да са дори по-неприятни. 12 от най-богатите европейски клубове основаха нова Суперлига. Всъщност това се чака от около 30 години. През 1992 г
  • Александра Николаева

    Джаферович, Радославова и вълшебната дума “прошка”

    Защо много ученици снимат и споделят агресията като геройство, а така тя става пример за подражание Всички правим грешки, но малко са онези, които имат доблестта да ги признаят. В случая със скандала между Евгения Джаферович и Наталия Радославова на софийската улица “Дунав” неприятното беше, че направиха грешка пред децата си