Таня Михайлова: Часовете задължителни след края на годината само за учениците с пропуски

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9785250 www.24chasa.bg
Таня Михайлова

Ако някой не е учил всичко за матурите с надежда в последния момент да отпаднат автори и произведения, ще остане разочарован, казва заместник-министърът на образованието

Още акценти:

Съветът ми към родителите е да вярват повече на децата си. Те ще се справят!

Догодина втората матура в професионалните гимназии - само по професия

В пандемията семействата видяха, че не е лесно да си учител. Получи се една нова и ценна връзка преподавател и родител

- Г-жо Михайлова, как върви организацията на предстоящите изпити след 7-и клас и на зрелостните изпити при изискването за стриктно спазване на противоепидемичните мерки?

- Всичко, което трябва да се прави, е изпълнено в необходимите срокове. Организацията на изпитите не започва една или две седмици преди провеждането им, а още в края на предходната календарна година с определяне на комисии, с определяне на отговорности. Този процес е извървян. Той не се финализира дори с явяването на изпитите, а с последващото оценяване - когато излязат резултатите от зрелостните изпити и от националните външни оценявания в 4-и, 7-и и 10-и клас. Към момента всички дейности, които трябва да бъдат извършени, са осъществени. Текат последни технически процедури, които се осъществяват от колегите, които пряко работят с подготовката на съответните предмети за матурите.

- Колко ученици ще бъдат на изпитите?

- Около 49 500 са заявилите да се явят на зрелостни изпити. Това, че са заявили желание да се явят на матура и са избрали предмети, още не означава, че ще бъдат допуснати до изпити. Това ще се случи, след като завършат успешно 12-и клас на 14 май, което значи да нямат оценки слаб. Срокът за допускане на зрелостниците е 18 май. На 19 май ще се знае реалната бройка на зрелостниците.

Очакваме на изпит в 4-и клас да се явят около 60 000 ученици, в 7-и клас - около 59 000, а десетокласниците са 52 000. Матурите ще се проведат в около 5000 зали. Ангажирани са около 15 000 квестори. Надявам се 12-класниците да се справят. Това е първият изпит, който очакваме през следващата седмица.

- Кои са най-желаните предмети за втора матура?

- Тази година вторият най-желан изпит е на зрелостниците, които завършват професионалните гимназии - изпит за придобиване на професионална квалификация. Той е от два компонента - има теория и практика. Няма да им бъде по-лесно, но за сметка на това осмисля техните 5 години обучение в професионалните гимназии. В предходни години този изпит беше на трета или на втора позиция.

Този изпит е важен и за получаване на свидетелство за професионална квалификация. От общообразователните предмети веднага след него се нарежда английският език, който са посочили 12 500 абитуриенти. След това, както предходни години, се нарежда биология с близо 8000 души. 4500 зрелостници са избрали да се явят на философски цикъл. Близо толкова са избрали география. Следва математиката с 2500 ученици, история и цивилизация с близо 1000. За съжаление, физиката и химията са съответно със 180 и 140 зрелостници. В тях има много практични задачи и според мен тези изпити също са много дружелюбни към зрелостниците, но това е тяхното право и ще се съобразим с техните желания.

Има ученици, които са поискали да се явят и на третия държавен зрелостен изпит. И там най-много искат да държат английски език, но веднага следва математиката. Особеността на третия изпит, който е по желание, е, че ако учениците не се справят със задачите и не могат да имат оценка, различна от слаба, не се вписва в дипломата за средно образование.

Всъщност и като трети най-много са посочили държавния зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Това е обяснимо, защото догодина този изпит ще е задължителната за тях втора матура.

- Как ще се проведе матурата за учениците, които са под карантина?

- Регионалните здравни инспекции и управления на образованието по места ще проведат срещи и на тях ще уточнят пътя. По изключение изпитите ще могат да бъдат положени и от карантинирани ученици след изричното разрешение на РЗИ. Трябва да уведомят също и структурите на МВР в кой ден ще нарушат карантината. Условието е да бъдат в отделна зала и

да минават през

отделни входове

Още опитът от миналата година при изпитите, а и при присъствените занятия през учебната година дава основание да вярваме, че сме подготвени да изпълним изискванията. Изпитите са присъствени и ние искаме всички ученици да са при равни условия.

- Какво ще отпадне от материала?

- Намираме се седмица преди държавните зрелостни изпити. Ако някой е очаквал, че в последния момент ще отпадне нещо и не е учил всичко, което трябва да знае спрямо изпитната програма, ще бъде разочарован. Няма да има автори и произведения, които ще отпаднат. Материалът по български език също няма да бъде редуциран по отношение на изискванията за проверката на грамотността, лексиката и всички правописни норми. Надявам се зрелостниците да не са чакали последните дни, за да разберат дали ще има отпадане на материал. Много ясно беше заявено още преди няколко седмици, че няма основание за отпадане на учебен материал.

Национално външно оценяване ще има и след 4-и, и след 10-и клас. Всички тези изпити са законова разпоредба. Няма промяна в закона. Миналата година се направи поправка за 4-и и 10-и клас. Тази година такава промяна не е направена. Не съм убедена, че отпадането на такива изпити би било в полза на учениците. Мисля, че в нашата образователна система е важно да се види как са усвоили учебния материал, докъде са стигнали в подготовката си. Изпитът е важен за учениците. Освен знанията е важно да видим и уменията, които в годините са натрупали.

- Анкета на асоциация “Родители” показва, че 33,3% са против външното оценяване като цяло, какво ще им кажете?

- Ако питаме “за” или “против” изпит, какъвто и да е, със сигурност ще има много хора, които ще кажат, че е по-добре да ги няма. Какво постигаме обаче с това? 2/3 от родителите смятат, че външните оценявания имат своето място. За мен по-важното е да няма притеснения и да не се фиксираме в изпитите. Образованието освен преподаване на знание в класната стая трябва да има възможности за проверка. Изпитът е обратната връзка. Там се разбира до каква степен учениците са подготвени.

- Бихте ли дали съвети на учениците и родителите преди изпитите след 7-и клас.

- Преди изпитите им пожелавам да бъдат спокойни, да запазят самообладание. Това е изпит, който не е самоцел. Учениците трябва да са подготвени, да внимават, да слушат внимателно инструктажите. Трябва

изключително

внимателно да

четат условията

на задачите

Особено трябва да внимават, ако въпросът има отрицателна частица. Бих призовала родителите пък да вярват повече на децата си. Те ще се справят.

След изпитите пък трябва да направят най-добрия избор спрямо резултатите, така че да могат да се класират още на първо класиране. Но до изпитите след 7-и клас има още много време - те са на 16 и 18 юни.

- Как се справиха учителите в пандемичната година?

- Образователната система показа, че е организирана, стройна, има правила и учители и директори, които могат да организират учебния процес в ситуация, която никой от нас не е очаквал. На финала сме на учебна година, много по-различна от всички предишни. Радвам се, че успяхме да запазим максимално присъствения учебен процес за началния етап. Редуването безспорно беше алтернатива. Ние не сме изолирана система, така че няма как пандемията да не окаже влияние в образователната система. Колегите се справиха много добре. Трябва да благодарим за това, което показаха. Много хора извън системата бяха изненадани, че образованието толкова бързо направи този преход. Българският учител е креативен, иновативен и може да се справи в неочаквани ситуации. И родителите видяха, че не е лесно да си учител. Разбраха какви са ангажиментите на колегите. Получи се по-различна връзка между учители и родители. Когато се прави анализ, трябва да се видят добрите практики.

- На колко места ще има удължаване на учебната година заради пропуски на учениците?

- 313 училища избраха да имат 2-3 седмици занимания по интереси през първия учебен срок. Те ще продължат до 23 юни - от 1-и до 3-и клас, и до 30 юни за тези от от 4-и до 6-и клас. За останалите това време може да се използва за посещения на културни институции, уроци на открито, спортни занимания, занимания по интереси.

Ние сме

длъжници към

нашите ученици

не толкова от

страна на

знанието - те

винаги могат да

отворят книга

или интернет и

да прочетат

нещо, което ги

интересува.

Длъжници сме

по отношение

на социалните

контакти

Важно е да можем да създадем тази среда. В по-голямата част от училищата часовете ще са задължителни само за тези, за които учителите преценят, че са необходими компенсиращи занимания за покриване на дефицитите. За останалите ще бъдат по желание.

Тази разпоредба за допълнителни часове при пропуски е в наредбата за приобщаващото образование. Това не е нещо ново за системата. Сега придобива по-голяма популярност.

Какви са дефицитите, ще стане ясно в края на годината. Всеки учител ще го направи за своя клас. Анализите на министерството на образованието ще се направят, слeд като всички изпити се проведат.

- Най-ощетени бяха шестокласниците.

- До известна степен е така. От понеделник те са в училище заедно с 11-и клас. До 14 май ще бъдат заедно с 5-и, 9-и и 12-и клас, а от 17 май отново ще са присъствено заедно със 7-и, 8-и и 10-и клас?

- Колко учители вече се ваксинираха?

- Вече не поддържаме такава справка, защото ваксинирането е личен избор. В началото правихме списъци на желаещите. Правителството взе изключително важно решение за учителите да бъдат във втората приоритетна група, нещо, което в други страни не е правено.

- Какви новости ще има през следващата учебна година?

- Това, което със сигурност ще се случи за първи път през следващата учебна година, е, че учениците от профилираните гимназии ще се явяват на изпит по предметите, които са изучавали като профилиращи. За тези от професионалните гимназии пък вторият изпит ще е за придобиване на професионална квалификация. Български език и литература остава задължителен за всички.

  • Как Германия узря за идеята на българските зелени коридори

    Как Германия узря за идеята на българските зелени коридори

    В Германия се случи нещо направо революционно по отношение на реда за ваксиниране. Доскоро гражданите в страната знаеха точната дата, на която може да се ваксинират - на някои редът им щеше да дойде едва през 2022 г. Сега обаче желаещите могат да се ваксинират дори на входа на бара, който посещават.  Така Германия се отказа на практика от строгите
  • Коментар на седмицата №1: Херо Мустафа: Българите могат да спрат корупцията

    Коментар на седмицата №1: Херо Мустафа: Българите могат да спрат корупцията

    Публикуваме отново най-четените коментари и анализи на изминаващата седмица. Този е №1 и е събрал над 188 000 прочитания: Изявление на Нейно превъзходителство посланика на САЩ за “24 часа” Бъдещето на България зависи от собствените ѝ усилия за провеждане на необходимите реформи за гарантиране на прозрачност, отчетност и добро управление