Веселка Вуткова: Дигитализацията прави ученето интересно и ефективно

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9971974 www.24chasa.bg
Веселка Вуткова

“Образование 4.0” е съвместна инициатива на Vivacom и в. “24 часа” за дигитална трансформация на основното и средното образование. Проектът си поставя за цел да популяризира ползите от дигитализация на българските училища чрез въвеждане на технологии, нови методи на преподаване в сигурна виртуална среда и подходящо съдържание.

Веселка Вуткова: Дигитализацията прави ученето интересно и ефективно

Учителите все повече обогатяват преподаването чрез видеоуроци и използват облачно пространство за обмен на информация и съвместна работа, казва директорът "Корпоративни комуникации" във Vivacom

 

- Г-жо Вуткова, “Образование 4.0” навърши три години. Как се роди идеята за инициативата?

- Образованието е дългогодишен фокус на корпоративната социална отговорност на Vivacom. Инициираме и подкрепяме дългосрочни програми в тази сфера, защото качеството на българското образование е определящо за бъдещето на страната. Отчитайки новите предизвикателства пред образованието през XXI век, ние естествено достигнахме до идеята, че то трябва да се дигитализира, за да е адекватно на света, в който живеем, и на нуждите на съвременните деца. Дигитализацията на образованието е една от най-актуалните и важни теми на днешния ден, тъй като от нея

зависи бъдещата

конкуренто-

способност на

днешните

ученици

Щастлива съм, че имаме партньор като вестник “24 часа” - с общи усилия достигаме до хората, към които е насочена инициативата - учениците, техните преподаватели и родителите. И още- говорим на един език с образователните институции, без чиято подкрепа не бихме могли да реализираме нашите идеи. Накратко - Образование 4.0 е нашето общо бъдеще.

- Защо избрахте името “Образование 4.0”?

- Името е вдъхновено от четвъртата индустриална революция, в чийто апогей се намира човечеството в момента. Терминът “Индустрия 4.0” обобщава интензивното внедряване на модерни дигитални технологии в икономиката. Сред тях са автоматизация на традиционното производство, изкуственият интелект, роботизацията, компютърните алгоритми, обработката на данни, Интернет на нещата. Именно високите технологии са онова, което движи развитието на човечеството и икономика в наши дни. Името Образование 4.0 прави алюзия с Индустрия 4.0 и отговаря най-пълно на нашата цел за модернизиране на образованието чрез силата на дигиталните технологии. Отчитаме факта, че едно общество е толкова развито, колкото е образованието, което предоставя. Името на инициативата е породено от разбирането, че обучението трябва да бъде иновативно, модерно и в крак със съвременните технологии. Това е начинът, по който сегашните ученици могат да придобият умения, които да ги направят конкурентни на пазара на труда. Образование 4.0 се стреми

да формира

качества като

креативност и

критично

мислене,

които са незаменими с условията на конкурентния пазар на труда. Почти всяка една професия днес функционира във високотехнологична среда, което налага необходимостта образованието да се приспособи към съвременните изисквания.

- По какъв начин идеята за дигитализация на образованието достига до хората, към които реално е насочена?

- Нашата основна цел през изминалите три години беше да поддържаме активен диалог с учители, ученици, родители, както и с образователните институции. Организирахме серия от национални конференции и кръгли маси, на които събрахме всички участници в образователния процес и ги срещнахме с водещите експерти и създатели на съдържание. От една страна, целта ни беше да чуем от първо лице какви са потребностите на участниците в образователния процес и техните идеи за модернизирането му. От друга, да осигурим информация за най-добрите дигитални ресурси, които може да се използват в обучението. Поставихме началото на обществен разговор по темата. В резултат на това институциите, учителите, родителите и учениците се обединиха около единно разбиране за дигитално образование: преподаване и обучение с дигитални средства, създаване на дигитална медийна грамотност у учениците, индивидуален подход при работа с учениците и по-добра комуникация между учителите и родителите.

- Как се промени образованието през тези три години?

- С гордост трябва да кажа, че в резултат на нашите усилия, постоянния диалог с институциите и засилената комуникация в общественото пространство част от целите на инициативата бяха реализирани. С активното участие на Министерството на образованието и науката училищата започнаха да се оборудват с безжичен интернет и защитена интернет среда. Комуникацията между учители и родители се осъществява лесно и бързо чрез електронен дневник, който беше въведен масово. На много места учениците разполагат с интерактивни учебни дъски, работят с виртуални уроци и тестове за изпитване. Учителите все повече обогатяват преподаването чрез видеоуроци и използват облачно пространство за обмен на информация и съвместна работа. Все повече училища използват дигитални ресурси и осигуряват обучение, което е по-интересно и по-ефективно за учениците, които така или иначе са много активни в интернет.

Тук е важно да подчертая, че ние

не се

стремим към

дигитализация

на всяка цена

Отчитаме факта, че най-добрият път за развитие на образователната система е съчетанието на предимствата на дигиталните технологии и методи за обучение с традиционната форма на преподаване, в която не се губи връзката и общуването между учители и ученици. Това важи с особена сила за подхода в началното образование, когато традиционният начин на преподаване и контактът между учител и ученик са ключови за изграждането на базови умения и познания по български език, математика и основните хуманитарни предмети.

- Какви са плановете за развитие на инициативата?

- Дигиталното образование далече надхвърля провеждането на един урок онлайн. Дигитализацията прави ученето интересно и ефективно заради достъпа до съдържание, интерактивните методи на преподаване и изпитване, възможността ученикът да “се потопи” в урока. То насърчава критичното мислене, креативността, дава мигновен достъп до огромни масиви информация. Дигиталното образование е там, където имаме съдържание, което служи на урока. Т.е. това е споделянето на видеоуроци, възможностите за дигитализиране на определени предмети, например извършването на опити по физика и химия, във виртуална среда с добавена реалност. Или урок по история, в който учениците могат да присъстват виртуално на дадено историческо събитие.

Ето защо сега нашата цел е

да предоставим

конкретна

информация на

потребителите

за най-подходящите дигитални образователни ресурси. През последните години наблюдаваме бум в развитието и предлагането на иновативни платформи и видеоуроци, съобразени със задължителното учебно съдържание според предписанията на МОН. С активното участие на нашите партньори от вестник “24 часа” изготвяме своеобразен наръчник за дигитално образование. В рамките на годината ще представим различни образователни платформи и приложения за ученици и учители в отделните възрастови групи и според предметите, които се изучават в училище. Ще покажем добрите примери, които ще бъдат от полза на всички участници в образователния процес. Нашата роля като телеком е иновациите в сферата на образованието да станат част от живота ни.