Уилям Флоранс: Google ще инвестира още в българската образователна система

Референтните училища развиват повече от т.нар. меки умения на учениците в XXI в., казва директорът на Google Workspace за образованието в Централна и Източна Европа, ръководител на програмата за връзки с правителствата в Европа, Близкия изток и Африка

- Г-н Флоранс, как гигант като Google промени световните образователни модели?

- Не съм сигурен, че Google може или трябва да си приписва заслугите за “промяната на световните образователни модели”, но нашата мисия винаги е била да организираме световната информация и да я направим универсално достъпна за всички. В известен смисъл всичко, което правим, е свързано с образованието, независимо дали става дума за това хората да научат житейски умения, или да научат каквото искат в YouTube Learning, да напреднат в кариерата си с Google Career Certificates или да подкрепим системното образование с инструменти като ChromeOS и Workspace for Education. Образованието може да е много по-въздействащо и учителите могат да са много по-продуктивни, когато имат възможността да се възползват от тези инструменти за подобряване на образованието. Ние само се опитваме да помогнем за ускоряване на трансформацията на образованието с помощта на цифрови технологии по целия свят.

- Изпитите на Google за дигитални умения на учителите вече се провеждат на български език. Българският е 20-ият език в света, на който изпитите са преведени, а у нас вече има над 1500 сертифицирани преподаватели. Какви възможности дава това за образованието в България?

- Трансформирането на образованието изисква много повече от просто закупуване на технологии за училищата. Една здрава екосистема, включваща учители, които имат възможност да използват технологията в контекста на формалното, системно образование, с добре изградени педагогически модели, е от значение за всяка образователна среда. България вече има

значителен брой учители, които са получили сертификат за дигитални умения,

преминавайки през обучение и изпит на Google. Надявам се, че наличието на нашите изпити за сертифициране на български език ще направи обученията и знанието по-достъпни за учителите в страната ви.

- България има 16 Google Reference Schools, което представлява една от най-високите концентрации на такива училища в дадена страна по света, прави ли това страната ни лидер в информационните технологии в региона?

- Абсолютно да в определени области. И затова ние сме готови да инвестираме още в образователната ви система. В момента има около 500 училища в България, които активно използват инструментите на Google за образование и сред тях видяхме примерни и иновативни училища, които наистина са вдъхновяващи. Някои от тях дори прилагат “Модел 1:1”, при който всеки ученик има специално устройство, което прави технологията неразделна част от тяхното ежедневно обучение. Моделът работи доказано добре, но освен нашата инвестиция е необходимо и още малко ангажираност от страна на вашата държава. Така повече училища в България ще могат да последват тези примери. С малко повече подкрепа от страна на правителството и министерството на образованието ще видим още повече училища да поемат към иновативното преподаване и ученици с повече знания и развити меки умения, така актуални за пазара на труда. И аз съм преди всичко окуражен от напредъка, който виждаме в страната ви, по отношение на “Модел 1:1” и добавената стойност, която дава на учителите и учениците.

- Учениците от тези Google училища разпознават фейка, мислят критично, чантите им са леки, какви предимства имат още?

- Google Reference Schools (Google референтни училища) са само няколко хиляди по целия свят и са признати от Google за използването на дигитални технологии и това води до положителни резултати от обучението. С други думи, те са показали смислено използване на технологиите в образованието. Тези училища се опитват да развият повече от така наречените меки умения и умения на XXI в. у своите ученици. Споменахте няколко, а мога да добавя още работа в групи, способност за работа по проекти, които имат ясно поставени крайни цели, подобряване на комуникационните и презентационни умения. Използването на технологии не е достатъчно, важно е как ги използваме, за да направим преподаването и ученето по-добри и в унисон със света днес.

- Какви са предимствата на широко разпространения в САЩ и скандинавските страни “Модел 1:1”?

- На първо място, учениците и учителите разполагат със собствени устройства, свързани с училищния облак с персонален електронен профил, предоставен от училището. Нещо като вашата електронна поща, но създадена и управлявана от училището или държавата, в които учи ученикът. Този профил е специално за образователни нужди. По този начин те могат да работят по всяко време и от всяко място. При модела 1:1 учениците и учителите използват дигитални технологии, за да учат, а не просто да заменят хартиените учебници с компютри. Учениците прекарват качествено и целенасочено времето си пред екрана. Заради съвременните методи на преподаване често ученици и учители създават реални продукти, които могат да се използват и в реалния живот.

Учи се в групи по различни проекти

и се използват умения и знания от различни дисциплини, за да създадат тези продукти. Учениците създават интернет сайт, чрез който се продават сувенири, създадени от самите тях по повод някой празник, или правят истински пътеводители или маршрути за учебни пътувания, или създават здравословни менюта за своя училищен стол. За да направят това, те проучват, работят на различни езици, правят доклади и презентации под ръководството на своите учители.

- Какво е партньорството на Google с българското Министерство на образованието и науката?

- По време на COVID-19 кризата подкрепихме Министерството на образованието и науката в България с предоставянето (безплатно) на платформата Google Workspace за образованието за над 1 милион потребители, в това число за всички учители и ученици в страната. Това даде възможност на министерството да подкрепи всяко училище в България, което иска да използва инструментите на Google, за да подсигури и продължи обучението в дистанционна форма. Министерството също призна, че операционната система ChromeOS и по-специално Chromebook (които се превърнаха във водещи лаптоп устройства в образованието в световен мащаб) могат да бъдат полезни за училища, които се нуждаят от устройства за учители и ученици. Въз основа на това ние продължаваме да говорим с министерството, за да проучим още начини за ускоряване на успеха, който виждаме сред училищата, които безспорно определят стандарта за трансформация на дигиталното образование.

- Кога процесът за дигитализация и ползите от нея в българското образование ще стане необратим, имате ли впечатления дали културата на споделяне между учителите в България работи добре?

- Не съм сигурен, че много неща са “необратими”, но смятам, че е неизбежно училищата да приемат дигитални инструменти за образование, както всички зависим от дигиталните инструменти за ежедневните задачи в живота си. Всеки ученик ще има нужда от дигитални умения за работата си в бъдещето и е логично да използва такива инструменти по време на обучението си в училище. Освен това има макросили като непрекъснато нарастващия недостиг на учители, които правят подобренията в резултатите и ефикасността им задължителни. Мисля, че тези тенденции са необратими.

- Центърът за творческо обучение е един от двигателите за въвеждане на нови технологии в българските училища, какво е партньорството ви с организацията?

- Центърът за творческо обучение е един от партньорите на Google Education Specialist за Европа, Близкия изток и Африка. Ние подкрепяме центъра по същия начин, по който подкрепяме всички наши партньори на Google for Education по целия свят, и винаги се стараем да подаваме ръка, когато и където можем, за да развиваме общата ни мисия – качествено образование, подкрепено с иновации и ориентирано към развиване на знания и съвременни умения в учениците.

- Успешно ли е онлайн обучението, което трябваше да бъде въведено в цял свят за броени дни, ще върне ли назад развитието на децата, или обратното - ще помогне за напредъка?

- Онлайн обучението съществува отдавна. Много преди да се присъединя към Google преди 12 години, ръководех международния бизнес на компания за образователни технологии, която предлагаше решение за “виртуална класна стая” за училища и университети, които дори преди 15 години правеха поне малко онлайн обучение. Кризата с COVID наложи училищата да преминат към онлайн обучението почти за една нощ, тъй като нямаше друг начин да се осигури продължение на обучението на учениците. В известен смисъл ситуацията е “всяко зло за добро” - трагедията, която COVID отприщи по света, и много държави ускориха темпото, с което предоставят на училищата дигитални инструменти. В повечето от тях, дори когато училищата бяха отворени отново, не видяхме драстично намаляване на използването на нашите онлайн инструменти. Това ни убеди, че много държави и училища виждат стойност в използването на тези инструменти за ежедневно обучение, независимо дали онлайн, или офлайн. Вероятно това е така, защото учителите осъзнават ползите и учениците са по-ангажирани в обучението си. Бих казал, че преминаването към онлайн обучение като цяло помогна за прогреса на трансформацията на дигиталното образование.

Автор на статията

Ярослава Прохазкова Ярослава Прохазкова


Споделете статията

Четете още