НА ЖИВО: Депутатите обсъждат предоставянето на допълнителна военна помощ на Украйна

Видео Подкаст image/svg+xml

Калина Кисьова: Трансформацията към устойчив бизнес е шанс за предприемачите - отварят се нови индустрии

Непрекъснато напредваме в климатичните си цели, искаме банковите ни дейности да водят до намаляване на вредното влияние върху околната среда, казва генералният мениджър продуктово и бизнес развитие за корпоративен и МСП сегмент в ОББ

- Г-жо Кисьова, разкажете ни за програмата за устойчивост в групата на КВС и разбира се, най-вече в България? 

- Устойчивото развитие е основен приоритет за групата КВС. Ние сме една от организациите с постоянен фокус, ясна програма и ангажименти в областта на устойчивото развитие. Непрекъснато напредваме към постигане на климатичните ни цели и оставаме ангажирани банковите ни дейности да водят до намаляване на вредното влияние и на нашата собствена дейност върху околната среда.

Обръщаме внимание и на социалната и управленска област, КВС груп издадохме втората си социална облигация през май 2023 г. и се стремим да увеличим нашето положително социално въздействие и да допринесем за качествен достъп до образование и здравеопазване.

ESG рейтингите ни ясно ни позиционират сред водещите финансови институции в Европа, включително с международното отличие Terra Carta, което признава глобални компании, които активно работят за създаване на благоприятно за климата и природата бъдеще. В България се стремим да бъдем лидери във финансовия сектор по отношение на устойчивото трансформиране и осъзнаваме отговорността, която носим пред обществото.

- Какви са очакванията за промени в икономиката? Виждате ли рискове по отношение на този преход към устойчивост пред компаниите и финансовите институции? 

- Всички ставаме свидетели на увеличаващите се рискове и усещаме промените, които настъпват около нас. Като организация, която по своята същност управлява рискове, трябва да сме наясно с негативното им въздействие и да се опитаме да ги оценим още днес, както и да работим за тяхното предотвратяване. Основно делим рисковете на две групи – първите са физически и те са свързани с промените в околната среда около нас и физическото им проявление. Това са екстремните времеви явления или трайни промени в климата, които ще влияят както на нашето ежедневие, така и върху икономиката. Отрасъл като селското стопанство например е изключително уязвим на този вид рискове и ще трябва да търси ефективни начини, за да се справи с тях. Анализите ни показват, че делът на селското стопанство в националните емисии на парникови газове в страните на групата КВС е около 10%.

Земеделският сектор е в пълен преход към превръщането му в по-устойчива икономическа дейност, ръководена от европейска или регионална политика и силна демографска и социална еволюция. 

Другият вид са рисковете на прехода – промените в цели индустрии под натиска на регулации, иновации и в потребителското поведение. Примери са търсенето на все по-чисти и екологични продукти от потребителите или забраната за ползване на определени пластмасови изделия и опаковки. Селското стопанство предлага специфични възможности, например потенциал за производство на възобновяема енергия, въглеродно земеделие, производство на нови и местни култури и разработки като интелигентно земеделие (чрез използване на източници на данни) и прецизно земеделие (като се вземат предвид променливостта на културите, полетата и животните), калкулатори за въглероден отпечатък. Ние трябва да можем да прогнозираме всички тези рискове, да оценим как ще въздействат върху нашите клиенти, за да проведем с тях разговори как се готвят за промените в бизнеса им.

- А какви са позитивите и какви нови възможности се отварят пред бизнеса? 

- Добрата новина е, че при такава сериозна трансформация освен предизвикателства неминуемо виждаме и съществени възможности за растеж – отварят се нови ниши и дори индустрии, където най-предприемчивите ще могат да се развият. Тези, които първи успеят да се трансформират, ще бъдат по-конкурентни и със сигурност по-печеливши. Дори и по-малките клиенти, ако са гъвкави и наясно с предизвикателствата, могат да бъдат конкурентоспособни на международните пазари и по веригата за доставки. За нас устойчивото развитие в този смисъл не е риск функция, тя се ръководи от бизнеса и ние търсим преди всичко възможностите за нас и нашите клиенти.

- ESG означава цялостна промяна в поведението на компаниите, устойчивите бизнес модели вече усилено навлизат в България, но все още не са достатъчно популярни. Как вие като водеща банково-застрахователна група у нас подпомагате напредъка на процеса? 

- Аз вярвам, че липсата на популярност по отношение на ESG е по-скоро липса на информираност в бизнеса и обществото като цяло. Тук идва и нашата роля за увеличаване на знанието както по отношение на рисковете, така и за възможностите на прехода. Това е причината да публикуваме най-детайлния и прозрачен Доклад към обществото, в който посочваме всички наши цели и ангажименти във всички аспекти на ESG. Искаме да информираме заинтересованите страни и да дадем пример. Част от стратегията ни да повишаваме знанието и да споделяме добрите практики е и инициативата ни “24 часа” и ОББ за устойчиво бъдеще”.

В рамките на това партньорство ще представим анализи и практики в осем сектора и направления, за които разработваме т.нар. Бели книги. Искаме да споделим експертното знание и с помощта на “24 часа”, то да достигне до широка аудитория. Бихме искали да чуем и гласа и обратната връзка на бизнеса, особено по темата ESG, така че да търсим добрите примери и решения заедно.

- Какъв е вашият пример и равносметка за изминалата 2022 г. по отношение на екологичната, социална и управленска политика на банката? 

- В нашия Доклад към обществото сме посочили целите и резултатите през 2022-а за всеки сектор по отношение намаление на въглеродните емисии. Миналата година имаме 81% намаление на нашите собствени емисии спрямо базовата 2015 г. Отделно ние сме си поставили и цели зa нови кредити, които ще увеличават инвестициите в енергийна ефективност, възобновяеми източници и електромобили. Само през първата половина на т. г. тези инвестиции доближават 75 млн. евро и се увеличават с всеки месец. КВС България ще продължи да инвестира в българската икономика, защото сме убедени, че тя ще бъде по-конкурентна и успешна, като се фокусираме върху възможностите за устойчивост.

Автор на статията

Виктория Бочевска Виктория Бочевска


Споделете статията

Четете още