Криза за кадри - автомонтьорът оценен колкото младия лекар

На пръв поглед сравнението между стартовите заплати на лекарите и на автомонтьорите говори много зле за положението в България.

Медицинските кадри са учили най-малкото 5 години и още няколко години са придобивали специалност, а започват работа в болниците със стартова заплата около 2200 лв. Много сервизи у нас търсят автомонтьори, обещавайки им същото или дори още по-високо възнаграждение.

Разбира се, че човешкото здраве е далеч по-важно от състоянието и поддръжката на автомобилите. Но законите на пазара на труда са неумолими и щом се е стигнало до там монтьорите да заминават масово да работят в чужбина, ще трябва да помислим.

Дали например сме направили всичко възможно у нас да има добро средно професионално образование? От години например се говори за дуално обучение, което представлява ранно насочване на учениците към определени професии, но масово разпространено ли е? В същото време бизнесът се оплаква от липса именно на кадри със средно образование и с определени технически способности.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още