Как се случва образование в пандемия - дискусия на "24 часа" (Видео)

Започва втора година, в която пандемията диктува живота ни. Новите реалности засегнаха особено силно учениците, студентите и техните преподаватели.

Как се справят те с предизвикателствата на дигиталното образование? Има ли опасност днешните деца и младежи да са загубеното COVID поколение, лишено от физически контакт с учителя и от възможностите за социализиране с връстниците си? Гарантира ли тази форма на обучение качествено образование? Готови ли са учителите за него?

Какви ще са последиците върху психиката на подрастващите от продължителната социална дистанция? И дали пък наложената от вируса дигитализация не е неизбежното бъдеще за живот, диктуван изцяло от технологиите?

На тези въпроси дадоха своя отговор участниците в дискусията, организирана от "24 часа" "Образование в условията на пандемия и дигитализация".

Чухме експертните мнения на:

Георги Димитров, ръководител на Отдела за дигитално образование към Европейската комисия;

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ в София;

Валентина Денчева, директор на частно средно училище с немски език "Веда";

Димитър Фердинандов, студент в Англия;

Д-р Наталия Любенова, училищен психолог;

Д-р Любомир Стефанов, преподавател в Нов български университет;

Ален Паунов, създател на дигиталната платформа TeachMe.

Всеки от тях сподели опита и предизвикателствата, които пандемията е наложила в неговото поле на работа.

* Онлайн събитието е част от проекта "Тренд Европа", който "24 часа" изпълнява в партньорство с Европейския парламент.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още