Такса “гориво” и “пътни условия” качи още цените на куриерските доставки за вкъщи

https://www.24chasa.bg/novini/article/10002974 www.24chasa.bg
Горивата вдигат цените на пратките.

От 1 юли куриерските услуги пак поскъпват

Клиентите са насочвани към стойностите на дизела във вериги бензиностанции, за да се ориентират с какъв процент ще е скокът всеки следващ месец

Куриерските пратки поскъпват - компаниите привидно не вдигат цените за услугата, но клиентите плащат по-скъпо за доставките вкъщи.

Това е ефектът от таксата “гориво” на големите в бранша, която е свързана с цените на дизела и при повечето от тях се определя в началото на всеки месец.

Ако трендът при горивата е все така нагоре, то и тази такса ще се увеличава всеки месец.

Компанията с най-голям пазарен дял - “Еконт Експрес”, която от години държеше такса “гориво и пътни условия” от 1%, я вдигна от 1 юли на 8 % и възприе модела на другите куриери за месечно определяне.

“Еконт” преименува таксата в “пътни условия” и в нея калкулира цените на горивата, тол таксите, както и други плащания за пътната мрежа.

Друга голяма компания - “Европът-2000”, съобщава на сайта си, че такса “гориво” до 31 юли е 8%, и дава скала как варира този процент в зависимост от цената на литър дизел в бензиностанциите на един от големите търговци.

Най-ниската е 5% и тя е при цена на горивото от 1,99 лв., 8%, колкото е сега, е при цена от 2,10 до 2,19 лв., таксата стига до 17 на сто, ако горивото струва 3,90-3,99 лв. Над тези нива е 1% на всяка ст. увеличение.

Съобщават още, че крайната цена на куриерската услуга се формира от общата на всички посочени в товарителницата услуги плюс таксата “гориво”.

При “Спиди” за юли тази такса е 11%. Скалата при тях започва от 9,5% при дизел от 1,50 до 1,92 лв. Стъпката на увеличение е с половин процент. Сегашната такса е при цена на горивото от 2,13 до 2,23 лв. на литър. Най-висока е при 5,67 до 5,95 лв. на литър, тогава е 21%.

Промените в

цените на

горивата се

отразяват

директно

върху транспортната индустрия и това изисква използването на такса “Гориво”, която може да расте, намалява или да бъде премахната в зависимост от котировките на горивата, обосновават се от Ди Ейч Ел.

За международните си услуги компанията определя тази такса на база на осреднените месечни цени на самолетното гориво и зависят от индекс, който се публикува от Министерство на енергетиката на САЩ. За юни тя е била 17%, за юли е 17,75%, а за август ще бъде 18,50 на сто.

За регионалните пазари се основава на европейския индекс на цените на дизеловото гориво, който се публикува в Oil Bulletin. За миналия месец е била 9,75 на сто, за юли е 10,25% и за август ще е 10,50 на сто.

В прилагането на индекса има двумесечно забавяне. Например осреднената месечна цена на горивата през януари се използва за изчисляване на таксата за март. Това се дължи на забавянето в публикуването на данните, дават пример от компанията. Такса “гориво” се начислява върху цената на транспорта при всички услуги.

Куриерският бизнес в момента бил на изчакване дали ще има поредна вълна на пандемията. Представители на големите фирми коментират, че техният бизнес зависи от нивото на безработицата, дали хората имат доходи, дали бизнесът е отворен, или затворен.

За миналата година, белязана от COVID пандемията, приходите на куриерите се вдигнаха на 558,3 млн. лв. от 446,5 млн. през 2019 г. и 332,2 млн. през 2018-а, показва анализ на пощенските услуги на Комисията за регулиране на съобщенията. През 2020 г. общият обем на пощенския пазар се определя основно от приходите от куриерските услуги, чийто дял достига 87,9 % от общите реализирани приходи. А като обем общият пазар е 635 млн. лв.

Класацията на операторите на неуниверсалната пощенска услуга, в която са и куриерските пратки, по пазарен дял не се е променила от 2018 г. насам, само

процентите на

първите трима

вървят нагоре

“Еконт Експрес” е с дял 42,4% при 23,6 на сто през 2018 и 29,3,5 на сто през 2019 г. “Спиди” за миналата година държи 30,1% от пазара, Ди Ейч Ел Експрес България е с 8,5 на сто, “Български пощи” е с 2%, а всички останали си поделят 17%. Тоест първите две компании държат над 70% от пазара.

От анализа на КРС става ясно още, че 14 фирми имат лицензии за универсална пощенска услуга, операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги, са 184 и извършващите пощенски парични преводи са 37.

Основен двигател за развитието на куриерските услуги и през 2020 г. продължава да бъде пазаруването онлайн. По данни на пощенските оператори през 2020 г. приходите от доставка на пратки, генерирани от електронната търговия, са нараснали с 40% спрямо 2019 г., пише в анализа на КРС.

За тази година няма данни освен от финансов отчет на “Спиди”, която е публична компания. От него става ясно, че в първите три месеца на 2021 г. фирмата, чийто мажоритарен собственик стана френската “ГеоПост”, има ръст от 36,8% на превозени пратки, увеличението на приходите от вътрешния пазар е с 31,7 на сто, а от външния – 33,7%.

Приходите са към 78 млн. лв., а печалбата се е удвоила – от малко над 4 млн. лв. през същия период на 2020 г. на 8,11 млн. лв.

Превозените пратки през тримесечието са надхвърлили 14,7 млн. броя, с 35% повече от същият период на миналата година. Изпреварващия ръст на пратките спрямо приходите е в резултат на

увеличаващия

се дял на

индивидуалните

клиенти,

където пратките са по-малки и по-леки.

Разликата между изменението на приходите и пратките е значително по-малка от обичайното за последните години, което се дължи на растящия дял на международните пратки и съживяването на бизнес сегмента, където цените са по-високи, пише в отчета. Прави се уговорката, че в първите три месеца на годината са били в сила значителни ограничителни мерки в практически всички основни пазари, където оперира групата. Вероятно и другите куриерски фирми бележат ръст в началото на годината.

Може би показателни в някаква степен ще бъдат данните за полугодието, които обаче още не са излезли. Дали пандемията създаде траен навик на хората да пазаруват онлайн, на бизнеса да ползва по веригата на доставките куриерски услуги, още е рано да се правят изводи от месеца без мерки.

В пандемията хората се отказват от писма и колети, пренасочват се към куриерите

Онлайн търговията променя нагласите на клиентите

на пощенските услуги

Общите приходи, реализирани от услугите в сегмента на универсалната пощенска услуга през 2020 г., бележат значително намаление от 50,5% спрямо 2019 г. и са в размер на 43 млн. лв. В сегмента на неуниверсалната пощенска услуга се наблюдава увеличение на приходите от 24% и техният размер достига 592 млн. лева.

По данни на лицензираните оператори, извършващи услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, причината за спада се дължи, от една страна, на промяната в нагласите на потребителите, които търсят все повече услуги с добавена стойност над универсалната.

От друга страна,

слабият интерес към традиционните

пощенски услуги се дължи и на

значителното увеличение на пратките,

генерирани от електронна търговия,

които се доставят предимно като куриерски услуги. Това стана ясно от анализ на пазара на пощенските услуги на Комисията за регулиране на съобщенията.

През 2020 г. общият обем на пощенския пазар се определя основно от приходите от куриерските услуги, чийто относителен дял достига 87,9% от общите реализирани приходи. В едногодишен период се наблюдава ръст в приходите от куриерски услуги, които нарастват както в абсолютно (с 25%), така и в относително изражение (с 8,8 процентни пункта) спрямо 2019 г.

Второ място с относителен дял (от 4,9%) в общите приходи заемат приходите от пощенски пратки за страната и чужбина. Тенденцията на ежегодно намаление на приходите от тези пратки продължава и през 2020 г., като спрямо 2019 г. относителният им дял в общия обем на пазара е спаднал с 1,9 процентни пункта, а в абсолютна стойност намалението е с 18,6%.

През миналата година тенденцията на ръст на пощенските колети се променя, като за едногодишен период

се наблюдава намаление от

75% в абсолютно изражение

на приходите от тези пратки

В резултат делът на приходите от пощенски колети заема трето място в общия обем на пазара, като се наблюдава намаление в относително изражение (с 6,8 процентни пункта) спрямо 2019 г.

Обемът на пазара на пощенски услуги, измерен чрез показателя “брой пратки”, през 2020 г. е 243 млн. броя и спрямо предходната година бележи намаление с 1,7%. Това основно се дължи на същественото намаление в потреблението на пощенските колети за страната и чужбина спрямо 2019 г.

Спрямо предходната година през 2020 г. се наблюдават следните промени в приходите при неуниверсалтата пощенска услуга, в която са куриерските пратки, паричните преводи, хибридната поща и пощенската реклама:

Ръст в приходите от куриерски услуги с 25%;

Ръст в приходите от пощенските парични преводи с 11%;

Ръст в приходите от хибридна поща с 10%;

Спад в приходите от пряка пощенска реклама с 15%.