БЕХ: С уволнения борд не можем да погасим 550 млн. евро облигации. Министерството: Няма проблем. Могат

https://www.24chasa.bg/novini/article/10016425 www.24chasa.bg
Сградата на БЕХ Снимка: Архив

Уволненията на борда на директорите на Българския енергиен холдинг може да създаде огромен проблем с облигации, падежи и дългове общо за над 1,77 млрд. евро. Това става ясно от съобщение на енергийния холдинг до медиите. В него се казва:

"Днес с решение по Протокол №Е-26-Б-456 от 23.07.2021 г. на Министъра на енергетиката се освобождават членовете на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), като в него е изрично упоменато, че от датата на издаване на цитирания по-горе протокол правомощията им по договорите за възлагане на управление се прекратяват.

 БЕХ е емитент на емисия от еврооблигации на стойност от 550 000 000 евро, чийто падеж предстои на 2.08.2021 г. На датата на падежа следва да бъдат заплатени и дължимите лихви за последната година на обща стойност 26 812 500 евро. С това общият размер на дължимите суми, които следва да бъдат заплатени е 576 812 500 евро.

Към настоящия момент, средствата необходими за изплащане на дълга са налични по сметка на БЕХ ЕАД в Българска банка за развитие. За да бъдат преведени по сметката на агента по плащанията – Citibank London, те трябва да бъдат наредени на 28.07.2021 г. с платежен документ от упълномощено лице. Платежният документ е необходим, за да може обслужващата банка да извърши трансфера на средствата и на падежа - 2.08.2021 г.,  тези средства да бъдат преведени от страна на агента по плащанията към инвеститорите, притежаващи облигации на БЕХ ЕАД от пласираната през 2016 г. облигационна емисия.

В случай, че средствата не бъдат преведени към инвеститорите в деня на падежа на 2.08.2021 г., по каквато и да е причина, съществува риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по другите две облигации на обща стойност 1,2 млрд. евро, формирани както следва: 600 млн.евро, дължими по облигацията, пласирана през 2018 г. и още 600 млн.евро по облигацията, пласирана през 2021 г. Освен главницата, инвеститорите имат право да предявят претенция за предсрочно изплащане и на дължимите лихви.

Това ще доведе до изпадане на БЕХ ЕАД в неплатежоспособност, което ще има пагубен ефект върху финансовото състояние на всички държавни енергийни дружества и ще застраши нормалното им функциониране, се казва в съобщението.

"24 часа" потърси коментар от Министерството на ененретиката. Оттам заявиха, че няма  вакуум в управлението на БЕХ. Няма проблем  платежното да бъде подписано и че до момента на вписването на новия борд на диресторите старият си действа.