Екскурзиите на учениците до 5 учебни дни годишно (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/10024410 www.24chasa.bg
Николай Денков

За кандидатстването в гимназия вече няма да трябва хартиена бележка с резултатите от изпитите

От следващата учебна година за ученически пътувания ще могат да се използват не повече от пет учебни дни. Досега беше така само за определени класове.

Екскурзиите и зелените училища могат да бъдат и

по-дълги

само ако

допълнителните

дни са по време

на ваканции,

празници,

съботи или недели. Правилото вече ще важи за всички класове.

Това предвижда промяна в наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Изменения в 5 наредби пусна МОН за обществено обсъждане.

Друга новост от учебната 2021/2022 г. са задължителните 5 учебни дни за проектни и творчески дейности за децата от 1-и до 3-и клас. Те могат да са последователни в рамките на една учебна седмица или да се ползват на части.

Петте дни ще са част от 32-те учебни седмици в началното образование. По този начин ще се даде възможност не само на децата, но и на техните учители за творчество и междупредметни връзки в рамките на учебните часове, а не само в извънучилищните дейности, обясниха от МОН.

Максималният брой точки при всички тестове от националното външно оценяване в края на 4-и, 7-и, 10-и клас става 100 - както е при матурите. Това пък е записано в промяна на друга от наредбите. Различните скали досега затрудняваха родители и ученици. Освен това в документа вече изрично е записано, че

изпити за

определяне на

годишна оценка

по учебен

предмет или

модул

се полагат

присъствено

в училище.

За кандидатстването в 8-и клас пък вече няма да е нужна хартиена служебна бележка с резултатите от националното външно оценяване, от олимпиади или състезания. Тези документи ще се вкарват служебно в електронната платформа, което ще облекчи родителите.

Облекчават се и директорите с текст в друга наредба - те ще имат право да променят утвърденото разписание на часовете, стига да не нарушават общия им брой за съответната седмица.

Атестирането

на учителите

да стане

електронно, предвижда промяна в наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Досега всеки учител трябваше да доказва с документи практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения и да представя материали за постижения и от участие в професионални форуми. Това предполага огромен обем от хартиени копия. Ако промяната бъде приета, преподавателите ще включват в професионалното си портфолио единствено опис на дипломи, квалификация и професионален стаж, които се съхраняват в училище, без да прилагат копия. Ще могат също да посочват с линкове свои материали, които съществуват в електронен формат. (24часа)