1718 деца се отглеждат в приемни семейства по проект "Приеми ме 2015"

https://www.24chasa.bg/novini/article/10025316 www.24chasa.bg

Към 30 юни 2021 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проект "Приеми ме 2015" в 153 общини партньори, са 1718. Това показва анализ на Националния екип за организация и управление на проекта, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Социалната услуга "приемна грижа" по този проект е започнала на 1 януари 2016 г. за 1489 деца в 82 общини партньори. Към края на май 2021 г. децата, пребиваващи в приемните семейства в 158 общини партньори, са били 1762. През юни 61 деца са настанени в приемно семейство, за 105 настаняването е прекратено. Над 96 процента от децата, настанени през юни, са от общността (биологичното семейство, семейство на роднини или близки, същото или друго приемно семейство).

От прекратените настанявания най-голям дял винаги са осиновените деца - сега са 40 или малко над 38 процента, средномесечно за периода януари - юни този процент е почти 50.

Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 30 юни 2021 г. са общо 1921 (професионални - 1917; доброволни - 4). През юни комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и в регистъра са вписани 13 нови приемни семейства, а са заличени други 13 приемни семейства, съобщават още от агенцията, цитирано от БТА.

В края на юни 2021 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 455 (в това число и четирите доброволни). С най-голям процент незаети приемни семейства е област Силистра - 59,09 процента, в област Кърджали данните са за 50 процента, към този процент незаетост се доближава и област Търговище. На обратния полюс е област Стара Загора, където незаетите приемни семейства са само 8,33 процента - само 4 от общо 48 регистрирани.

Относно причините за незаетост Националният екип за организация и управление на проекта прави извода, че са налице продължително време неактивни приемни родители, които обаче не са заявили желание да бъдат заличени от регистъра, като при повечето от тях липсва каквато и да е активност по отношение на приемната грижа. В споменатите региони с над и около 50 процента незаетост наличният брой на приемните семейства е несъотносим към реалните потребности на тези области.