Във Враца дават по 300 лева помощ за първокласниците

https://www.24chasa.bg/novini/article/10026124 www.24chasa.bg
Във Враца дават по 300 лева помощ за първокласниците

Дирекция „Социално подпомагане“ във Враца издаде заповед за отпускането на еднократна помощ в размер на 300 лв. на 520 първолаци. Подадените заявления са 628.

Всъщност средствата се отпускат на 2 пъти по 150 лв., като втората сума е след като детето продължава обучението си през втория учебен срок. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника или попечителя, който отглежда детето. Еднократна сума се отпуска и на родителите на деца, записани в осми клас.

Помощта се възстановя, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или при допуснати в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

От родители на осмокласници са подадени 170 заявления-декларации. Издадени са 94 заповеди за отпускане на помощта. Останалите документи са в процес на обработка.