Който реши задачите, достига по-далеч на мисии игри в Космоса

https://www.24chasa.bg/novini/article/10032901 www.24chasa.bg
Който реши задачите, достига по-далеч на мисии игри в Космоса

Някои от най-добрите е-платформи за обучение по математика

Алгоритмите отчитат как се справя ученикът

Променяш уравнението и на мига графиката се извива

Дигиталната среда, в която са потънали учениците, променя драстично преподаването и усвояването на знанията. Днешните родители, които са били ученици преди 30 или 40 години, с удивление виждат големите промени и в учебния процес, и в класната стая. Хубавото е, че в тях се е включил изцяло нов инструмент - дигиталните ресурси. Сега задачите могат да бъдат онагледени, както никога досега, уроците стават по-интересни, а знанията и уменията - по-лесни за усвояване.

Да започнем с математиката - уроци колкото важни в днешния все по-технологичен свят, толкова и трудни за част от учениците. Ето някои електронни платформи, които помагат.

Правоъгълници, триъгълници и ромбове се превръщат в роботи. А учениците стават астронавти, които със специални мисии до Космоса напредват в математиката.

“Най-подходящата платформа, която бих препоръчал за предмета математика, е Khan Academy. В нея има над 6000 урока, голяма част от които са адаптирани и преведени на български език. Уроците са от най-простите като събиране на едноцифрени числа до висша математика. Подходящи са за всички възрасти и степени на образованието - от началния етап до гимназията.” Това разказва Петко Иванов, ръководител технологии, операции и маркетинг във фондация “Заедно в час”.

Освен всички уроци, систематизирани в платформата, учениците имат възможност да правят конкретни упражнения. След като изгледат урока и усвоят теоретичния материал, решават задачи.

Системата отчита

как се справя

ученикът

Ако решава задачите добре, му дава по-трудни, за да напредва по-бързо. Ако обаче “види”, че прави грешка, може да я посочи и да даде възможност да направи подобни упражнения с други примери, за да затвърди материала. Ако грешките са много, връща назад, за да усвои по-основни материали.

За положеното старание децата получават точки и значки. Това ги мотивира да гледат повече видеа и да решават задачи, казва Петко Иванов.

Khan Academy е полезен инструмент и за учителите. Те могат да го използват в класната стая, но и като помощно средство за задаване на допълнителни задачи и домашни.

Учителите

си правят

безплатно

профил

в платформата. В него добавят класовете, на които преподават по математика. Всеки учител проследява прогреса на класа цялостно, но вижда развитието на всеки ученик поотделно. Разбира колко време ученикът е прекарал в гледане на упражнения, в решаване на задачи и как се справя.

GeoGebra e визуален инструмент, който позволява да се чертаят различни фигури - и от геометрията, и от алгебрата. Много ясно се вижда - всяка промяна на дадено уравнение се отразява на координатната система. Всъщност графиката придобива нова форма. Ако учителят е достатъчно креативен, може да задава различни задачи от реалния живот, така че не просто да се търси периметър или дължината на страната. Може например да се направи истински робот от картон. С помощта на платформата GeoGebra ще се изчисли колко дълги трябва да са различните му плоскости.

Track math е изцяло на английски език, но се набляга на математиката, чуждият език не може да затрудни преподавателя.

Също има игрови елемент. Учениците са в ролята на космонавти, които изпълняват мисии. Колкото по-трудни задачи решават и колкото повече мисии изпълняват, отиват на все по-далечни точки в Космоса. Това също мотивира учениците.

Инструментът е разделен на 14 различни пътеки, които развиват различни знания. Пътищата започват със събиране и изваждане на едноцифрени, двуцифрени числа, умножение и достигат до дроби, десетични запетаи. Всяка пътека има определен брой задачи и мисии, през които учениците могат да преминат с натрупване на точки.

Prepodavame.bg е платформа на фондация “Заедно в час”, насочена повече към учителите. През последната година се наложи като най-популярния сайт за споделяне на добри практики и материали, насочени към учители. В сайта има различни секции, едната е за STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics) обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Пример за добра практика по STEM е да изчистиш нефтен разлив в залив. С мултидисциплинарен урок по математика, география и химия учениците усвояват детайли по отделните науки - изследват свойствата на веществата, правят изчисления. Развиват умения за работа в екип, критично мислене, научават се по-лесно да се справят в проблемни ситуации.

Уроци по математика има в Уча.се. Те директно следват програмата на Министерството на образованието и науката. И там има игрови елемент със събиране на точки и значки. Правят се и тестове. Материали по математика може да качват учителите в електронния дневник на Школо.бг.

Какво предлагат още учители от страната?

4 Elica Dalest (https://pavel.it.fmi.

uni-sofia.bg/elica/

museum/museum.html) 4 свободна и безплатна програма с лесна инсталация. Elica Dalest е среда за активно учене на стереометрия, в която учениците от прогимназията се стимулират за работа в изследователски дух с цел развиване на пространственото им въображение.

Разработени са десет приложения в компютърната среда Elica, която предлага средства за тримерна анимация на обекти.

В обучението по математика в начален етап може да се използва за:

4 конструиране на тела с приложението Cubix Editor. Използват се кубчета, които могат да се броят, да се оцветяват с различни цветове и за въвеждане на понятието обем. Може да се използва и за онагледяване на дроби - третинка, четвъртинка и т. н.

4 Създаване на тела чрез въртене с приложението Bottle Design. Това приложение може да се използва и по изобразително изкуство. Подходящо е за съчетаване на знания по математика и изобразително изкуство с цел въвеждане на понятието Декартова координатна система. На учениците може да се възложи задача да преместят дадена точка 2 квадратчета наляво/надясно и нагоре 5 квадратчета. Могат и сами да конструират тяло и да опишат местоположението на точките.

4 Развитие на логическото мислене с приложението Tangrams. Подходящо е да се използва по математика след конструирането на фигури с различни цветове. Развива наблюдателност, яснота за геометричните фигури и техните характеристики.