Ето приоритетите, за които партията на Слави се е споразумяла с ДБ, ИБГНИ и БСП

https://www.24chasa.bg/novini/article/10049827 www.24chasa.bg
Филип Станев Снимки: Велислав Николов

Партиите да подкрепят кабинета, предложен от "Има такъв народ", с обещанието той да работи по приоритетите, за които са се разбрали на срещите си миналата седмица, поиска днес зам.-председателят на парламентарната група на формацията Филип Станев.

В декларация от трибуната Станев изчете всички приоритети, около които са се споразумели на срещите с "Демократична България", "Изправи се БГ! Ние идваме" и БСП. "В следствие на проведените срещи и заявените от вас твърди позиции за секторни политики, моля да приемете изброените съвместно одобрени приоритети за основа като работата на представляваната от мен парламентарна група, а така и от страна на предложения от нас Министерски съвет", каза Станев.

"Неведнъж сме излагали пред вас и гражданите, че ПП ИТН е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните 12 г. В случай, че считате тези цели за общи, между нашите парламентарни групи ще очакваме от вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерския съвет", каза той.

Ето и какви са приоритети, които Станев изчете:

Правосъдие

- Съдебна реформа чрез структурни промени във ВСС

- Реформа в прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките й актове, засягащи пряко интересите на гражданите

- Реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес

Икономика

- Промяна на търговския закон с цел правно обезпечаване във всички етапи в финансирането на стартиращи компании

- Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над определен брой работни места и отговорящи на определени условия

- Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана, и съвместна дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка

- Изграждане на икономика на данните и отворените финанси

- Изграждане на регионална децентрализация

- Създаване на регионални икономически зони и намаляване на фрагментацията на пазарите чрез насърчаване на конкурентоспособност

- Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика

- Детайлно картографиране на местните ресурси, демографски и георгафски нужди

- Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие

- Постигане на фискална еквивалентност

- Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българската икономика и улесняване на процедурата на сини карти

- Използване на зелени технологии за постигане на кръгова икономика

- Стремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на мандата, като към края му бюджетът да бъде балансиран

- План за капиталова подкрепа на малки и средни предприятия

- Въвеждане на програмно бюджетиране, базирано на анализ разходи и ползи, и осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост на публичните средства

- Данъчни стимули за инвестиции в производството

- Освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата от предприятията в производствения цикъл и възможност за ускорена амортизация

- Увеличаване на прага на задължителната регистрация по ДДС на 165 хил. лв.

- Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите "Плодове и зеленчуци" и "Биопроизводство" за осигуряване на конкуретно предимство на българските производители

- Фискална децентрализация

- Предостъпване на част от приходите от корпроративен данък и данък върху доходите на физическите лица в централния бюджет на общините

- Отменяне на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания

- Връщане на максималния праг за бюджетни разходи: 36-38% от БВП

- Изграждане на прозрачна и достъпна за гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение

- Изсветляване на дейността на ББР

- Прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средни предприятия

- Реорганизация на Комисията за финансов надзор и развитие на капиталовия пазар

Здравеопазване

- Реформа на модела на здравеопазване чрез приемането на нов закон за лечебните заведения и закон за здравното осигуряване

- Създаване на електронно здравеопазване

- Премахване на модела клинични пътеки и замяната им с диагностично свързани групи

- Създаване на ефективно работеща доболнична-амбулаторна помощ

- Общодържавна система за профилактика на социално значимите за България заболявания

- Спешни мерки за промяна в правилата на работата на НЗОК

- Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено

- Спешни мерки за подготовка на лечебните заведения за преодоляване на евентуална 4-та ковид вълна

Социална политика

- Въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се и данъчни облекчения за деца

- Подпомагане на млади семейства до трето дете на работещи и осигурени родители, както и на студенти родители

- Преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани

- Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд с цел повишаване на доходността и поетапното увеличение на процента на осигуровки към т.нар. втори стълб

- Социална подкрепа към хората с увреждания на база на техните потребности

Образование

- Запазване и доразвиване на институционалния експертен потенциал в институциите, които администрират и развиват наука

- Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес

- Учредяване на стипендии за студенти от малцинствата

- Строеж на детски градини, където е необходимо

- Прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас

- Увеличаване на академичния обмен на учещи между страните от ЕС

- Обособяване на научни клъстери от образователни институции, които работят с общ академичен обмен

Земеделие

- Създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа на земеделски производители

- Реформиране на поземлените отношения с цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс

- Осигуряване на възможност за браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектор земеделие

- Подобряване на състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията ветеринарен лекар - животновъд

- Преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси

- Стимулиране на биоразнообразието